Vad är Projekt Lazarus?

Med bred dörr och högt i tak vill vi skapa en miljö där det är lätt att komma in i lajvsverige. Vi skapar tillsammans ett episkt fantasyäventyr där du är huvudpersonen i din historia. 

Projekt Lazarus är ett projekt:

 • för nostalgi och nyskapande.
 • för att återskapa den känsla du hade på ditt första lajv, eller att skapa den för första gången.
 • som säger ”Ja”.
 • där alla kan känna sig som huvudrollen på sitt eget lajv.
 • för att föra magin tillbaka till lajv.
 • som är lättsamt.
 • som är lättillgängligt och har låga krav men högt i tak.
 • för att skapa tillväxt av nya lajvare.
 • där vi alla hjälper varandra till en bättre lajvupplevelse.
 • för inkludering och jämställdhet i lajvsverige.
 • för att skapa kreativitet och inspiration.

Våra grundtankar

Vi arrangörer har varit med och lajvat i många år nu. Under de senaste åren har lajvandet i Sverige förändrats. Kraven på både utrustning och spel har höjts. Samtidigt som det har givit oss många trevliga upplevelser så är det inte alltid man orkar spela en karaktär fylld av ångest, eller för den delen har tid att sy upp en ny dräkt anpassad just för att den specifika geografiska stilen och tidsåldern lajvet kräver.

Vi vill gå tillbaka till ett lajvande som är lättillgängligt. Vi älskar människor som engagerar sig med hjärta och själ i karaktärsbakgrunder och fantastisk utrustning, men det är inget måste. Du som kommer på lajvet ska ha roligt, det är vår främsta avsikt.

Fantasi ska tillåtas flöda fritt. Vi arrangörer ska finnas med som ett stöd och ett bollplank för att hjälpa till att utveckla spelarnas koncept. Samt för att föra samman olika grupper och personer. Och skapa ramar för spelarnas kreativitet.

Även om vi lånar en del från våra tidigare lajvupplevelser så kommer vi även att introducera nya metoder och element som inte använts tidigare, eller som vi anser har använts för lite på lajv.

Vårt mål är även att ingen ska vara rädd för att åka ensam på lajvet. Vi kommer att göra vårt bästa för att föra samman folk i grupper eller hitta folk som de kan lajva tillsammans med.

Jämställdhet och inkludering

Alla ska känna sig välkomna på våra lajv och in i lajvhobbyn. Genom representation, bilder, ordval och liknande försöker vi alltid se till att vara jämställda och inkluderande. Detta är är en grundpelare i vår verksamhet, och för att få alla att känna sig trygga, välkomna och inkluderade behöver vi hjälp av alla våra deltagare.

Därför vill vi att ni deltagare inte behandlar varandra efter offattribut som kön, hudfärg, eventuell funktionsnedsättning, sexualitet eller liknande. Vi vill istället att ni utgår ifrån karaktärens inlajvattribut när ni möter era medlajvare. Även om vår fiktion är fri och öppen för deltagare att bidra till så vill vi hålla den icke diskriminerande på alla sätt.

Vi vill alltså INTE ha kommentarer som bygger på fördomar om kön, ursprung, sexualitet eller annat som påverkar spelaren på riktigt. Eftersom sådana fördomar inte finns i spelvärlden är sådana kommentarer dessutom off.

Vill ni förolämpa någon använd bara inlajvattribut, och endast sådana som inte kan blandas ihop med offlajvattribut.