Incheck:

Incheckningsdagar: Tisdag 4/7 och onsdag 5/7
Incheckningstider: Tisdag kl 10:00 – 19:00 och onsdag 09:00 – 18:00.

Om ni anländer efter 18:00 på onsdagen den 5/7 får ni dumpa utrustning vid vägbommen, parkera bilen, byta om utanför området, bära in all packning och utrustning. Efter det kan ni uppsöka en arrangör / ”Lazarit” antingen i deras inlajv läger eller i Krämbolstugan och be om att få checka in där. Mellan 18:00 – 21:30 tar vi inte emot några inceckningar för då är alla arrangörer fullt upptagna med att dra igång lajvet och kickers.

Inga bilar får köra in på området efter lajvstart!
Dock kommer fordon för påfyllning av dricksvatten samt tömning av toalett att färdas längs vägen under lajvets gång.

Kom gärna tisdag och så tidigt som möjligt för att minska köerna.

Obligatoriskt* informationsmöte innan lajvstart: onsdag 5/7 kl. 18:30.
* = Det räcker om minst en person från varje grupp deltar på mötet. Det är sen den personens uppgift att vidarebefordra all information till sin grupp.

Samling på era respektive kickers inför lajvstart: 21.00

Lajvstart: Onsdag 5/7 cirka kl 21.30

Lajvslut: Lördag kväll 8/7. Cirka kl 21.00 beroende på vad ni lajvare väljer att göra.

Utcheck: 

Söndag 9/7, utchecken öppnar kl 09.00.
Räkna med långa utcheckningstider, planera för detta med snacks och dryck.

Hur utchecken funkar:
● All packning och utrustning skall vara packad och redo att lastas in i bilen.
● Alla gruppmedlemmar skall vara redo att lämna området.
● Er lägerplats måste vara städad och godkänd av en arrangör eller funktionär.

Först när dessa tre kriterier är fyllda får ni köra in på området för att hämta upp era saker. Tänk på att ställa bilen så andra bilar både kan möta er samt köra om bakifrån.

Intrigföremål, mynt, hittegods och liknande lämnas i utcheck på anvisad plats.

Behöver ni åka tidigare får ni bära era saker till parkeringen, glöm inte att hitta en arrangör och checka ut så att vi inte letar efter er i skogen på söndag.