Anmälan för lajvet 2023 är öppen!

Här är en länk till anmälan:

https://ameis.se/cml/Lazarus2023

Hur man skapar sin karaktär i anmälningssystemet

I vårt anmälningssystem får alla deltagare välja två förmågor eller en ras med rasförmågor plus en förmåga till sin roll. En roll helt utan förmågor har två Kroppspoäng, noll Mana och mellan 2 och 12 kopparmynt (arrangörerna slumpar mängden pengar, skogsvarelser och andra som inte använder pengar börjar utan). Vissa förmågor kräver att en annan förmåga valts först, till exempel kan Mästeralkemist bara väljas om Alkemist valts först. Här hittar ni mer information om de förmågor ni kan välja i anmälningssystemet.