IN och OFF
Detta är uttryck som används för att signalera om något är i lajvets fantasivärld (IN) eller utanför (OFF). Försök att hålla er i er karaktär så mycket som möjligt. Känner ni er tvungna att ta en paus så ta er avsides där ni inte hörs och prata av er. Att inte störa andras illusion är en bra grundregel.

Om något akut händer “på riktigt” eller OFF så ropar ni HOLD eller SKARP SKADA så att folk uppmärksammar det och hjälper till. Är detta fallet så var inte rädd att bryta karaktären. Samma sak om ni hamnar i en IN-situation ni inte alls kan hantera och känner olust inför.

Om ni av någon anledning skulle behöva röra er och er karaktär egentligen inte rör sig så håller ni en knuten näve på huvudet och rör er så snabbt och tyst som möjligt dit ni ska. Detta får naturligtvis inte utnyttjas för att få IN-fördelar men kan till exempel behöva användas av arrangörer som ska köra och hämta folk på en station eller liknande men utan att bli inblandad i något på vägen. Om du ser en person färdas med knuten näve över huvudet ska du totalt ignorera den personen.

På lajvet kommer det att finnas vissa scener kommer att spelas ut som om karaktären drömmer, det sker genom att alla får ligga ned i en cirkel med slutna ögon och lyssna till en spelledare som muntligen leder scenen. Det kommer fungera väldigt mycket som en scen i bordsrollspel.

Det finns även en OFF-runa eller OFF-symbol som ser ut som nedan. Saker som är märkta med OFF-symbolen är privata och får inte rotas genom. (Det kan t.ex. gälla en påse med mediciner, off-hygienartiklar, någons mobil, bilnycklar, plånbok.)

Våga gå off.
Fråga hellre en extra gång off om du är osäker eller om något känns obehagligt.

Ingen tält-/husfrid
Det finns ingen tält- eller husfrid på lajvet. Detta innebär att personer kan komma in och till exempel stjäla intrigföremål i ens tält eller hus även mitt i natten.

Magiska föremål och intrigföremål

Dessa komma vara uppmärkta med ett pentagram eller liten bränd stjärna. Om du misstänker att föremålet är magiskt går det utmärkt att söka upp Artefaktsökargillet eller Häxhovet för att få reda på dess potentiella effekt och hur föremålet används. Detta innebär att bara för att ett föremål bär ett pentagram så har det inte automatiskt en magisk effekt men de går att använda av magiker för att kasta sin vanliga magi om symbolen är stor och syns tydligt. 

Stöld

Det är okej att stjäla papper (ej böcker), svarta glasskärvor, deusit, IN-lajvmynt, IN-lajvdroger och alkemiska preparat, föremål märkta med pentagram och föremål märkta med en tydlig gul bytesruna – INGENTING ANNAT. Använd sunt förnuft vid stöld. 

Intrigföremål, papper och mynt återlämnas omedelbart efter lajvet till NPC lägret (ej föremål med bytesruna).

Föremål som åker med en deltagare hem är deltagaren skyldig att omgående skicka till ägaren och själv betala portot (gäller ej föremål med bytesruna). Annars måste vi tyvärr stöldanmäla det. Vi vill att fler lajvare i framtiden ska ha nyttja och glädje av våra intrigföremål och därför vill vi ha tillbaks dem.

Bytesruna
Vi uppmuntrar deltagare att ta med saker som ser värdefulla ut (till exempel mässingspokaler, krus, små kistor, låtsasädelstenar, flaskor med mer eller mindre magiska drycker etc.) och måla bytesrunor under dem. Dessa saker får alltså stjälas och får gärna säljas eller bytas under lajvet och behöver inte lämnas tillbaka. Försök få saker i omlopp helt enkelt!

När du stjäl något med bytesruna, dubbelkolla gärna så att det faktiskt är en ordentlig bytesruna målad under/på föremålet. Såhär ser bytesrunan ut:

Snittning
Detta innebär att du smyger upp bakom en person obemärkt för att skära halsen av denne, lägger ditt boffervapen mot halsen och viskar snitt till personen. Den faller då nedgjord ner till marken nedgjord och med noll KP. För mer information om nedgjord se delen om strid. Snittning kan inte användas i strid.

Tänk också på att en snittning är en representation då det i verkligheten skulle fungera precis lika bra att sticka in en dolk genom ett öga, en armhåla eller slå in den i bakhuvudet.
En exempelfilm finns att hitta här.

Knock
Att slå någon medvetslös utan bestående men är kanske inte lätt i verkligheten, men på film funkar det utmärkt och så även på lajv. Det fungerar så att du tar dig fram till en person, lägger knappen eller änden på ditt vapen mot personens huvud/axel (försiktigt) och säger knock. Detta fungerar inte om de har hjälm. Det kan dock, om situationen passar, även utföras på personer som är medvetna om din närvaro, dock inte i strid. När du blivit knockad så lägger du dig ner och blundar i 5-10 minuter. Inget du hör under den tiden minns du och själva knockningen är antagligen luddig den med.
En exempelfilm finns här.

Viktigt om spelteknik: Alla strider, hot och liknande sker endast med boffervapen. Undvik strid i mörker.

Att ta fångar
Att ta någon till fånga innebär att du blir helt ansvarig för att din fånge har en bra lajvupplevelse. Om någon vill bli frisläppt av en OFF-anledning måste du släppa personen direkt. Det är fångens ansvar att själv meddela om detta.

För att fångenskapen ska bli en spännande del av lajvet och inte en långtråkig väntan så måste du som fångvaktare direkt göra något med din fånge. Förslag på vad du som fångvaktare kan göra:

1) Förhandla med deras allierade om en lösensumma
2) Förhöra fången (till exempel good cop/bad cop, tortyr, sanningsmagi eller sanningselixir)
3) Offra deras blod till gudarna
4) Ge dem tillfälle att fly

Om du binder fast någon, använd knutar som fången själv kan lossa på. Som fånge bör du också respektera att det är en del av spelet och bara lossa på knutarna när du är obevakad.

OBS!
Det kommer att finnas element på lajvet som är väldigt läskiga och skrämmande. Det handlar framförallt om olika typer av varelser som rör sig i skogen. Otäcka monster som stryker runt i skogen undviker att gå in i Kairoona men kan stryka runt i dess utkanter, dock ej vid dassen, så att barn ej behöver springa på dessa.

Fältskär
Om du är tränad som fältskär kan du återställa folk till sina fulla Kroppspoäng genom att ta dem till en sjuksäng och förbinda deras sår och låta dem vila där i 30 minuter. Du kan ta hand om upp till två sårade på en gång. Du behöver inte vara närvarande hela tiden men du måste utreda deras skador och förbinda dem i början av de 30 minuterna samt kontrollera att de blivit läkta i slutet av de 30 minuterna innan de kan gå därifrån. Om patienterna lämnar sjuksängen innan dess återfår de inga Kroppspoäng. En sjuksäng är åtminstone en filt eller liknande som patienten kan bekvämt på.

Du kan också hålla en person som blivit Nedgjord vid liv så länge du är närvarande genom att berätta för dem att du är en fältskär och sedan hålla inne deras tarmar eller högljutt kräva att de inte dör än. De återfår inga Kroppspoäng på det här sättet men de kanske kan hålla ut tills någon med läkande örter eller helande magi kommer dit.

Du kan inte läka eller hålla någon vid liv om deras skador är orsakade av gifter, magi eller alkemi. En fältskär kan heller inte läka sig själv eller hålla sig själv vid liv.

Fältskärmästare
Samma förmågor som fältskärsgesäll men du kan ha fyra patienter i sjuksängar på en gång. Du kan också utföra avancerad kirurgi som kejsarsnitt eller hjärnkirurgi och patienten tar bara ett poäng skada. Du måste ha förmågan Fältskärsgesäll för att kunna välja förmågan Fältskärmästare.

Det viktigaste

Ha roligt, respektera varandra, ta hand om varandra och hjälp oss skapa ett fantastiskt äventyr tillsammans.