Strid

Allmänt om strid
Strid i vår lajvkampanj kommer att vara tillgänglig och ett tydligt inslag men inte ett huvudtema. Detta innebär att vi inte vill se strider utan anledning och att det mycket väl kan vara dödligt – men det är inte säkert. Mer information om detta längre ner.

Spela ut striden och ge era medspelare plats att spela på träffar de får. Ta inte i allt vad ni orkar.

När ni strider tänk på att ni kan skada motståndaren på riktigt. Slag mot huvud räknas ej och tolereras ej och slag mot känsliga områden ska undvikas så gott det går. Det är inte heller tillåtet att sticka med vapen om inte arrangören godkänt vapnet för detta i inchecken.

Fysisk strid utan vapen är förbjudet, utom i förhand OFF-bestämda och OFF-uppgjorda strider.

Generellt om vapen
Alla vapen ska kontrolleras av en arrangör innan de får användas på lajvet. Tänk på att spela på att de är riktiga vapen med allt vad det innebär – de är farliga, de är tunga och de är absolut inga leksaker.

Närstrid och närstridsvapen
Med mycket beväpnat folk och motsatta åsikter slutar det ibland med blodspillan. Vapnen vi använder är så kallade boffervapen, som är skumgummivapen med en stomme och ett lager latex utanpå. De ska vara så verklighetstrogna som möjligt i sitt utförande. Ett alternativ till den typen av boffervapen är formpressad gummi.

Lämna alla blankvapen hemma, eftersom de förstör boffervapnens illusion!

Vapen får bäras av alla deltagare som har fyllt 13 år när lajvet går av stapeln. Detta är också vår åldersgräns för alla former av stridande roller, samt för att vara i strid under lajvet.

Avståndsvapen
För avståndsvapen, till exempel pilbågar, gäller att de får ha en dragstyrka på max 30 pound och att pilspetsen ska vara vadderad och stoppad inuti med ett mynt eller liknande så att skaftet inte på något sätt kan tränga genom den stoppade spetsen. Ett alternativ är de speciella skumgummispetsar som finns på marknaden. Kontakta arrangörerna om ni behöver mer information.

En pilspets ska vara minst 5 cm i diameter. Detta är för att pilen inte ska kunna träffa någon rakt i ett öga.

Kastvapen ska helt sakna stomme, det vill säga att de ska vara helt mjuka.

Projektiler från pilbågar och armborst får inte pareras med nästridsvapen.

Krutvapen
Krutvapen kommer inte att tillåtas på lajvet. Större kanoner finns dock som belägringsmaskiner i världen.

Strid i mörker
Skytte och avståndsstrid i mörker är förbjudet. Även i närstrid i mörker bör undvikas.

Sköld
Tänk på att vaddera sköldar och att göra dem snygga. Det är inte tillåtet att slåss sköld mot sköld, sköld mot kropp, kropp mot sköld eller kropp mot vapen. Det är inte heller tillåtet att greppa vapen,.

Vi ber er att inte göra gigantiska sköldar. Dessa kommer inte heller släppas igenom kontrollen. Maxstorleken för sköldar är 4000 kvadratcentimeter inklusive vaddering. Även om skölden är mindre eller lika med den storleken förbehåller vi oss rätten att stoppa för stora sköldar. Vi vill helt enkelt inte se stora sköldar.

Beräkning av sköldarea

Stridssystem, KP och Stridsvana
Vi använder ett KP-system för strid där en normal människa har 2 KP, någon med förmågan Stridsträning har 3 KP och någon med både förmågorna Stridsträning och Stridsvana har 4 KP. (KP står för KroppsPoäng och är det ”liv” du har. Jämför med eng. HP)
Till detta läggs sedan rustning och hur mycket den skyddar är baserat både på material och utseende. Rustning skyddar inte bara där den täcker utan den skyddar jämnt över hela kroppen och du behöver endast hålla reda på hur många träffar du har tagit totalt. Rustningar ger 1 till 3 KP extra där tumregeln är att läder/gambeson ger 1 KP, ringbrynja ger 2 KP och plåt ger 3 KP om den ej är heltäckande, full heltäckande plåt ger 6 KP.

Närstridsvapen och kastvapen gör 1 KP skada per träff. Pilbågar och armborst gör 2 KP skada per träff.

Vid varje träff ska båda parter i striden pausa kort och den träffade ska genom mindre spel markera att den har blivit träffad. Detta gör vi för att vi vill ha längre och snyggare strider.

Blod kan tappas upp IN-lajv för att användas till saker på lajvet. Detta gör ett KP skada per pint.

När du når noll KP är du nedgjord. Vad som sker sedan beror på:

  • *Om du har blivit nedgjord i en arena kommer du kunna släpa dig själv ut eller släpas ut och där få vård för att efter ungefär tio minuter vara åter vid full vigör och ha alla KP tillbaka.
  • *Om du har blivit nedgjord så ligger du ner tills striden är över och släpar dig sedan, efter en lämplig tid, iväg till närmaste helare, fältskär eller liknande.
  • *Två personer kan alltid välja att hålla en strid till döden. Om den ene ropar “till döden” eller väver in detta i något och pekar på en person och den personen sedan svarar “till döden” så är det en duell med dödlig utgång.
  • *Man kan också bli avrättad om detta är kollat med arrangörerna. Detta kräver dock en stor officiell scen.
  • *Gift kan döda dig oavsett var du är.

Vi vill gärna ha strid för alla intresserade men vi vill inte att det ska tvingas på folk som inte är intresserade. Tänk också på att spela på skador du får även om du mirakulöst läker strax därefter. Det ger bra scener och trevligt lajvande.

En kortare informationsfilm finns här. Och ett förtydligande av hur vi vill att det ska se ut här.

Att läka KP
KP läker inte av sig självt. Några sätt att läka KP är genom helande magi, läkande örter, läkande elixir eller vård av en karaktär som har förmågan fältskär.

Döden
Döden är inte ett vanligt inslag på lajvet. Att döda en annan karaktär ska inte tas lätt på och arrangörerna kan välja att hela en person ändå. Om din karaktär skulle dö ska du ta dig till arrangörerna eller påkalla deras uppmärksamhet så hjälper de dig att skapa en ny roll och att ge dig nya kläder om du inte har en extra uppsättning själv så att du kan komma in i spel och ha roligt snarast möjligt igen.

Naturligtvis vet din nya karaktär inget av det som din gamla visste.