Här hittar ni all information om det praktiska ni behöver veta på området.


Boende

Observera att ni ej kan reservera lägerplatser utan detta är något som tilldelas på plats. 

Majoriteten av boende kommer att ligga på de stora gräsängarna. Observera att ni ENDAST får slå upp läger på anvisad plats, detta är mycket viktigt eftersom ni till exempel kan få en lägerplats nära områdesgränsen eller nära där andra grupper ska få plats med sina läger.

Vi har även ett Off-område.

Inlajv boende: Medhavda paviljonger, vikingatält, andra lajvtält, vindskydd och dyl. samt militärtält är välkomna inne på området.
Offlajv boende: Vanliga tält, presenningar och liknande får resas på OFFområdet.

Vi kommer att även erbjuda sovplatser i vårt tälthotell. Detta kommer kosta 150 kr per person att hyra och måste meddelas till oss minst 1 månad innan lajvstart till kontakt@projektlazarus.se


Mat

Det är upp till er själva att ombesörja era kostbehov under lajvet. Det kommer inte finnas någon matförsäljning från arrangörernas håll.

Några grupper har nämnt att de kanske kommer ha försäljning av enklare tilltugg men detta kan påverkas av ev. eldningsförbud.


Läs det senaste om eldningsförbudet här
Matlagning under eldningsförbud

I skrivande stund, två veckor innan lajvet 2023, gäller följande: ”Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark.”

Laga mat, det enkla sättet:

Vi har beslutat att dedikera en del av grusvägen för matlagning med just den typen av kök som omnämns i Västra Sörmlands Räddningstjänst beslut om eldningsförbud. Även om själva campingköket är off-lajv så fortsätter spelet in-lajv kring matlagningsplatsen. För att minimera mängden offmoment vill vi att deltagarna håller sig inom det dedikerade området med sina kök.

Lag mat, lite krångligare:

Det kommer vara tillåtet att laga mat i era läger, på ovan nämnda kök. Men då måste ni vidta en del åtgärder! Bl.a. säkerhetsåtgärder.

Först och främst ska köket på något sätt döljas så de andra deltagarna slipper se off-moment om de är i närheten av ditt läger.Detta kan du göra med någon slags skärm, en låda eller kanske en metallhink. Du får vara kreativ nu!

Om ert tält anses stort nog för att, på ett säkert sätt, kunna laga mat inne i tältet räcker det som avskärmning från resten av lajvet. Säkerhetsrutiner med skyddsplåt och brandsläckande medel skall förstås fortfarande användas.

Nästa steg är att marken under köket skall vara brandsäkert. Detta gör du enklast genom att lägga en ugnsplåt under köket. (eller motsvarande skiva i brandsäkert material)

Sist och viktigast är att du måste ha medel i närheten för att snabbt och effektivt kunna släcka en eventuell eld som uppstår. Förslag är en brandsläckare eller en hink fylld med vatten och en filt i. (Vatten till detta hämtar ni i sjön, INTE dricksvatten!) Fördelen med en blöt filt är att ni kan kväva elden samtidigt som ni släcker den med allt vatten.

All denna utrustning måste ni själva lösa. Arrangemanget kommer inte ha möjligheten att bistå med något av det. Tänk på att det är DITT ansvar att du inte startar en skogsbrand.

Precis som med vilken eldstad som helst skall även matlagningsanläggningen godkännas av en arrangör eller funktionär. Om vi bedömer att det inte är tillräckligt säkert för er att laga mat i lägret är det grusvägen som gäller!


Vatten och Bad

Vattensituationen.
I vårt avtal med vattenleverantören fanns en klausul som kortfattat innebär ”Om något händer som kräver prioritering över ert arrangemang så går vattnet dit istället.” Och tyvärr har en sådan situation nu uppstått. Vad innebär detta? Det innebär att vattenvagnen levereras till området på torsdag, inte tidigare. För att lösa detta kommer vi behöva göra följande: Under tisdagen och onsdagen kommer vi samla in så mycket dunkar och flaskor från er deltagare som bara möjligt. Sedan kommer en arrangör åka iväg och fylla på alla flaskor med färskt dricksvatten och sedan lämna av dem vid Krämbolstugan, där ni kan hämta dem fyllda.
Tänk på att markera era flaskor, dunkar, behållare så ni får tillbaka rätt! Det här är ett krångligt och suboptimalt system med tyvärr den bästa lösningen.

Dricksvatten kommer självklart att finnas. Men vi har en begränsad mängd vatten varje dag och när det är såhär varmt går det åt mycket vatten. Tänk på att inte ta mer än ni gör av med och tvätta er INTE med dricksvattnet!

I anslutning till området ligger badsjön Viren. Ta med tvål/shampoo som inte är giftigt för miljön. Använd inte tvål direkt i sjön utan ta med en hink vatten en bit bort.

Glöm inte att sköta hygienen för er egen och andras trevnad! När det är varmt svettas man mer och ingen uppskattar en skarp svettdoft.

Sjön och dess strand är inte en del av den yta vi hyr av Katrineholms kommun och vi vet inte hur populär badplats detta är för de lokala invånarna i Katrineholm.

Riktlinjer för bad på lajvet:
Detta är en offentlig plats, ha det i åtanke. Bakom Krämbolstugan (arrangörsstugen) finns det en brygga och där badar vi offlajv i offlajv badkläder.

Vill ni bada helt IN-lajv, både i karaktär och badkläder, sök er nordväst från stugan. Där finns säkert någon plats där ni kan vara i fred och lajvbada om ni önskar.

Om du prompt måste bada naken gör detta med största möjliga omtanke och respekt för andra, tänk på att inte alla vill se dig naken.


Sanitet

Det kommer finnas bajamajor på området. Självklart är allt område runt omkring toaletterna fredade. Det är alltså inte tillåtet att börja lajva mot någon som väldigt uppenbart behöver gå på toaletten. Det är inte heller tillåtet att stå och vänta på att folk ska komma ut från toaletten för att sedan attackera dem. Det är bara dålig stil! På toaletterna finns det toapapper och alkogel. Våtservetter, tamponger, bindor och liknande får ni ta med själva.

Använd er ENDAST av toaletterna eller be om tillåtelse av arrangör att göra en ”pissepåle”.  Kissa alltså inte lite varstans i skogen även om du kan, vi är flera hundra personer det blir inte särskilt trevligt.


Skräp

Det kommer finnas sopkärl utställda på olika platser.
I dessa får enbart restavfall slängas. Det kommer också finnas möjlighet att slänga matrester, det ska slängas i de gröna påsarna. (Inga förpackningar får slängas i sopkärlen) Det ni slänger MÅSTE slängas i en soppåse, som ni själva får lösa. Inga lösa föremål får kastas i sopkärlen.

Källsortering!
Det skräp som INTE är kompost eller restavfall SKALL källsorteras. Vid Krämbolstugan / arrangörsstugan kommer det stå stora, uppmärkta säckar för pappersförpackningar, plastförpackningar, glas och metall.


Ved

Pga. rådande omständigheter kring brandförbud har vi beslutat att inte köpa in någon ved alls. Skulle det, mot förmodan, bli tillåtet att elda med ved är det upp till deltagarna själva att lösa ved.


Parkering

Parkering kommer endast vara tillåten på vår parkering som ligger ca 30 min gångväg från området. Följ funktionärers och arrangörers instruktioner, parkera ENDAST på anvisad plats på parkeringen. Parkeringen kommer kosta 50 kr per bil och 25 kr för släp vilket man swishar på plats.

Parkeringsplatsen är vid Värmbols FC


Bilar

Att ta sig in på området med bil:
Det finns bara en väg för in- och utfart till området. Då vägen är ganska smal kommer vi behöva använda oss av något slags sluss-system. Men det får ni information om på plats, vid incheck.

Efter ni checkat in och fått klartecken från arrangör/funktionär har ni tillåtelse att köra in på området. Försök lasta av så snabbt och effektivt som möjligt. LÄMNA INTE BILEN FÖR ATT SÄTTA UPP LÄGER! Ingen bil får lämnas oövervakad inne på området. När bilen är tömd ska den så fort som möjligt ut från området, för att göra plats för nya personer att köra in och lämna av sin utrustning. Funktionärer kommer hjälpa till längs vägen för att undvika möten och trafikstopp.

Tänk på att hålla en låg hastighet när du kör inne på området, vi vill inte vara med om några olyckor!

Från kl 18:00 onsdagen den 5/7 till och med kl 09:00 söndagen den 9/7 är det inte tillåtet att köra in bil på området.
(tyvärr kommer ni kanske råka se tankbil för dricksvatten, spolbil som tömmer toaletterna eller arrangörsbilar.)

För er säkerhet vill vi ha vägen fri för räddningstjänst och sjuktransporter.


Eld

Eldningsförbud
(Det kan bli eldningsförbud och stor risk för skogsbrand på området under sommaren. Planera för detta. Om det är eldningsförbud så kommer i princip ingen eldning få ske. Spritkök och gasolkök är ok på för detta avsedd plats med grusunderlag. Vi kommer anvisa var. Var extra vaksamma på glöd om ni är rökare. Arrangörerna kommer att försöka ordna några skyddade eldstäder en bit ovan mark, där det eldas med kol, men räkna inte med att kunna värma mat på eld vid eldningsförbud.)

Senaste informationen om eldningsföbud:
Katrineholms kommun.
Västra Södermanlands Räddningstjänst.

Skarp Eld!”
Om elden skulle sprida sig utom kontroll är det ni ska ropa ”SKARP ELD!”. Prefixet ”SKARP” hänvisar till att det är utanför spelet (OFF) och är ett snabbt, enkelt och effektivt sätt att söka uppmärksamhet och varna andra. (det samma skulle fungera vid t.ex. ”skarp skada”.)

På ett ställe per stor äng finns brandsläckare, avsedd för brand i tält. Det finns även brandfilt som är avsedd för brand i personer/kläder.
Det är mycket gräs på området, var försiktiga.

Eldstad
Eldstad får endast byggas på en av arrangör anvisad plats och måste godkännas av arrangör eller funktionär innan användning. Räkna inte att få en egen eldstad, ni är många deltagare och kommer att få dela eldstäder. Vid varje eld måste det finnas en hink med vatten, detta gäller alla typer av eld även fyrfat och annat. Även fyrfat och elduppträdanden måste godkännas av arrangör.

Läs även Matlagning under eldningsförbud om du inte redan gjort det.

Uppträda med eld
Vill du uppträda med eld på lajvet, maila kontakt@projektlazarus.se, märk mailet ”ELD”. Elduppträdanden måste godkännas på förhand av arrangörerna.

Pyroteknik
Det kan förekomma specialeffekter i form av pyro och/eller rök. All användning av någon form av pyroteknik måste godkännas, i förväg, och övervakas av en arrangör.

Rökning
Vanliga cigg är off och vill vi inte se någonstans på området efter OFFEN. Fimpar, tobaksrester ur pipa eller annat måste slängas i en eld eller i för ändamål avsett kärl. Fimpa ABSOLUT INTE i skogen, på vägen eller liknande. Tänk på brandrisken, även om marken verkar fuktig kan fimpar vara brandfarligt. Dessutom är det skräp och skräp vill vi inte lämna på området. Vid eldningsförbud får rökning endast ske på grusvägen.

Myggspiral
Det är tillåtet att tända myggspiral om den ligger i en skål, hink eller annan behållare av brandfast material. Ni måste se till att det inte finns någon som helst risk för glöden att sprida sig utanför den brandfasta behållaren.

Levande ljus
Stearin- och värme-ljus är inte tillåtna i skrivande stund pga. eldningsförbudet. (inte ens i lykta)

Stormlykta / Fotogenlampa
Dessa är tekniskt sett tillåtna, då de drivs med samma medel som vi tillåter i campingköken. Men! Det finns alldeles perfekta substitut som använder sig av batterier och LED istället och är oändligt mycket säkrare. Om du har möjligt så köp gärna en snygg LED-lampa med ”eldeffekt” hellre än att använda fotogen eller olja i en lykta.


Utrymning och uppsamlingsplats

En katastrof kan uppstå som kräver att vi utrymmer området.

Det här är vår katastrofplan om värsta tänkbara scenariot skulle vara framme, t.ex. en skogsbrand, som kräver att vi totalt utrymmer området.

Utrym omedelbart! Lämna packning och saker, ert liv är inte värt risken. Om det är möjligt, utan att riskera ditt egna eller andras liv, försök samla ihop de personer som du åkt till lajvet med så ni kan utrymma tillsammans. Detta gäller framförallt om ni åkt till lajvet med ungdomar och/eller barn.

Platsen vi har valt att utrymma till är parkeringen där ni ställt era bilar. Arrangörer kommer finnas där för att checka av alla mot och göra så gott vi kan för att säkerställa att alla lämnat området. Så länge det inte är en direkt livsfara för eget liv kommer arrangör vara kvar på platsen för att hjälpa till att utrymma och dirigera alla i rätt riktning.