Här hittar ni all information om det praktiska ni behöver veta på området.

  • Boende
  • Mat
  • Vatten
  • Sanitet
  • Skräp
  • Ved
  • Parkering
  • Bilar
  • Eld

Boende

Observera att ni ej kan reservera lägerplatser utan detta är något som tilldelas på plats. 

Majoriteten av boende kommer att ligga på de stora gräsängarna. Observera att ni ENDAST får slå upp läger på anvisad plats, detta är mycket viktigt eftersom ni till exempel kan få en lägerplats nära områdesgränsen eller nära där andra grupper ska få plats med sina läger.

Vi har även ett Off-område.

Inlajv boende: Medhavda paviljonger, vikingatält, andra lajvtält, vindskydd och dyl. samt militärtält är välkomna inne på området.
Offlajv boende: Vanliga tält, presenningar och liknande får resas på OFFområdet.

Vi kommer att även erbjuda sovplatser i vårt tälthotell. Detta kommer kosta 150 kr per person att hyra och måste meddelas till oss minst 1 månad innan lajvstart till kontakt@projektlazarus.se

Mat

Vi jobbar just nu på att hitta aktörer som vill laga och sälja mat på lajvet, vi återkommer med mer information kring detta när vi vet mer. I övrigt är det upp till var och en att ta med och tillaga sin egna mat på lajvet.

Om ni vill laga mat över öppen eld kan ni läsa mer om detta under rubriken eld längre ner i listan

Vatten

Dricksvatten kommer självklart att finnas så att det räcker till alla, men tvätta er INTE i dricksvatten.
Glöm inte att sköta hygienen för er egen och andras trevnad, det finns bäckar och åar att tvätta sig i. Ta med tvål/schampoo som ser inlajv ut och som inte är giftigt för miljön. Använd inte tvål direkt i sjön utan ta med en hink vatten en bit bort.

Sanitet

Det kommer finnas toaletter i for av bajamajor på lajvområdet och även på offen. Självklart är allt område runt omkring toaletterna fredade. Det är alltså inte tillåtet att börja lajva mot någon som väldigt uppenbart behöver gå på toaletten. Det är inte heller tillåtet att stå och vänta på att folk ska komma ut från toaletten för att sedan attackera dem. Det är bara dålig stil!

Använd er ENDAST av toaletterna eller be om tillåtelse av arrangör att göra en ”pissepåle”.  Kissa alltså inte lite varstans i skogen även om du kan, vi är flera hundra personer det blir inte särskilt trevligt.
Toapapper, alkogel och papperskorgar för bindor/tamponger finns på toaletterna. Vänligen släng inte annat skräp i papperskorgarna utan gå med det till containern, annars blir de fulla direkt.

Skräp

 Samla allt skräp i sopsäckarna ni får av oss, ta gärna med extra sopsäckar om ni är många eller ska laga mat själva. En container kommer att finnas, där vill vi ha allt skräp. Elda inte skräp, släng i containern. Oavsett hur långt bort på området ni bor ska allt skräp till containern.
Om ni bor i skogsläger en bit ifrån allt folk, lämna inte mat framme. Det kan locka till sig bland annat vildsvin.

Ved

Det kommer finnas möjlighet att köpa ved genom arrangemanget och få det levererat till området, dock ej till er lägerplats. Mer info kommer.

Parkering

Parkering kommer endast vara tillåten på vår parkering som ligger ca 20 min gångväg från området. Följ funktionärers och arrangörers instruktioner, parkera ENDAST på anvisad plats på parkeringen. Parkeringen kommer kosta 50 kr per bil och 25 kr för släp vilket man swichar på plats.

Bilar

Att ta sig ner på området med bil: När du anländer till området med bil kommer du att slussas upp till området och byn för att lasta av denna. Detta görs i karavaner. Bilar får alltså enbart köras in på området med godkännande av arrangör som möter upp er vid parkering. När du har lastat av så återvänder du upp till parkeringen när du fått klartecken för detta.

Inga bilar förutom arrangemangets bilar får köra ner på området efter 20.00 Onsdagen den 5/7 och fram till 8.00 Söndagen den 9/7. För er säkerhet vill vi ha vägen fri för räddningstjänst och sjuktransporter.

Eld

På ett ställe per stor äng finns brandsläckare, avsedd för brand i tält. Det finns även brandfilt som är avsedd för brand i personer/kläder.
Det är mycket gräs på området, var försiktiga.

Eldstad: Eldstad får endast byggas på av arrangör anvisad plats och måste godkännas av arrangör. Räkna inte att få en egen eldstad, ni är många deltagare och kommer att få dela eldstäder. Vid varje eld måste det finnas en hink med vatten, detta gäller alla typer av eld även fyrfat och annat.
Även fyrfat och elduppträdanden måste godkännas av arrangör.

Uppträda med eld: Vill du uppträda med eld på lajvet, maila kontakt@projektlazarus.se, märk mailet ”ELD”. Elduppträdanden måste godkännas på förhand av arrangörerna.

Pyroteknik
Det kommer att förekomma specialeffekter i form av pyro och rök. Detta är från arrangörshåll, ingen pyro får användas utan godkännande i förhand av, för detta, ansvarig arrangör.

Eldningsförbud: Det kan bli eldningsförbud och stor risk för skogsbrand på området under sommaren. Planera för detta. Om det är eldningsförbud så kommer i princip ingen eldning få ske. Spritkök och gasolkök är ok på för detta avsedd plats med grusunderlag. Vi kommer anvisa var. Var extra vaksamma på glöd om ni är rökare. Arrangörerna kommer att försöka ordna några skyddade eldstäder en bit ovan mark, där det eldas med kol, men räkna inte med att kunna värma mat på eld vid eldningsförbud.

Rökning: Vanliga cigg är off och vill vi inte se någonstans på området efter OFFEN. Fimpar, tobaksrester ur pipa eller annat måste slängas i en eld eller i för ändamål avsett kärl. Fimpa ABSOLUT INTE i skogen, på vägen eller liknande. Tänk på brandrisken, även om marken verkar fuktig kan fimpar vara brandfarligt. Dessutom är det skräp och skräp vill vi inte lämna på området. Vid eldningsförbud får rökning endast ske på grusvägen.