För dig som inte kommer att utöva magi på lajvet:

Magi
Om någon kastar magi på dig så inleds detta med ordet ”Arkana”, personen som kastar magi ska hålla upp ett föremål med ett pentagram på och sedan följer en beskrivning av vad som händer så får du agera därefter. Allt du behöver hålla koll på som icke-magiker är alltså att när någon säger “Arcana” så stannar du, lyssnar och följer deras instruktioner.

Magiska föremål
Som spelare kommer du ha möjlighet att hitta, stjäla eller vinna magiska föremål. Alla magiska föremål ska vara tydligt märkta med kraftsymbolen (ett pentagram). På lajvet finns personer som kan identifiera magiska föremål och berätta vad det är och vad dess effekt är.

Att använda magiska föremål drar ifrån ens manapöl. Har man ingen manapöl så tar det på ens kroppspoäng (KP).

Alla Magiska föremål måste godkännas av arrangörerna INNAN lajvet!

De som anmäler magiska föremål behöver skicka in foton på föremålen ni ska ha med er. Dessa ska vara inskickade innan sista datum för intrig.
Föremål kan lysa eller ge annan specialeffekt utan att vara ett magiskt föremål. Vissa saker är helt enkelt bara coola.

För dig som kommer att utöva magi på lajvet:

Anmäla sig som magiker
Vid val av magikunnighet så kommer du att få välja magier enligt systemet här. Sista datum för intrig är också sista datum att anmäla sig som magiker.

Att anmäla sig som en karaktär med magi eller rasbonusar får endast ske innan sista datum för intrig. Detta görs i vårt anmälningssystem, där den som väljer att spela magiker också kan välja sia magier.
Vilka magier som existerar, exempel på magiteman och mycket mer information om magi finner du på vår Wiki, här kommer dock lite generell information om magi.  Rasbonusar behandlas i ett separat dokument.

Att utföra magi.

Magierna på lajven kommer att vara saker som kan se snyggt ut eller som går att spela på. När magi kastas skall följande komponenter vara uppfyllda:

*Magikerns kraftsymbol ska vara synlig (ett pentagram, stort och väl synligt)

*Magikern ska uttala kraftordet “Arcana” först för att sedan beskriva hur magin fungerar
När detta sker ska alla stå tysta och stilla och lyssna på vad magikern säger.

*Magikern ska rikta sin stav/sitt spö/sin kraftsymbol mot personen magin ska påverka

Allmänt om magi.

Magikern får inte vara omsluten av järn eller bära för mycket järn mot kroppen. Detta innebär till exempel att de inte kan bära plåt eller ringbrynja om de vill kasta magi.

Allt kastande av magi tär på magikern. I grunden har magikern en “manapöl” att dra ur men om denna är tom eller om personen helt skulle sakna mana dras istället ett KP för varje magi som kastas. Det är bara “grund-KP” som får användas här och inte eventuella extra KP från rustning.

Manapölen fylls på en gång per natt efter fyra timmars ostörd sömn. Det går också att fylla på mana genom vissa magiska elixir som skapas av alkemister av rätt ingredienser.

Ett alternativt sätt att fylla på mana är genom att helga Manabrunnen, en magisk källa ni kan finna i skogen. Den som helgar källan genom att hälla vatten i den återhämtar all sin mana plus 1 manapoäng extra, det här kan göras max en gång per dygn. Den som helgat Manabrunnen binder dock sitt väsen till den och kan inte längre återhämta mana genom att sova. Den här effekten varar så länge rollen är i närheten av Kentaurdalen (dvs resten av lajvet).

Ritualer.
Ritualer kostar alltid 3 mana för magikern och kräver tid och utrustning för att genomföras. De ska vara minst 5 minuter långa och under ritualen påverkar inga andra magier, som inte är från offret själv eller magiska föremål, offret. Ritualen ska även ha en tydligt avgränsad plats och offret måste befinna sig inom platsen under hela ritualen. Vad det gäller utrustning så är det mycket upp till spelaren att göra det till en häftig scen.

Magiska skriftrullar.
Magiska skriftrullar kan vara skrivna på valfritt IN-lajvspråk. De används genom att man läser upp instruktionerna på pappret och sedan dra så många mana som texten anger. Har man ingen manapöl så drar det istället KP.

Efter detta så bränner man dokumentet. Det kan med andra ord bara användas en gång.

En magiker kan även skapa magiska skriftrullar. Det kräver att magikern kan magin som ska vara på pergamentet och det kostar lika många mana som om magikern skulle ha kastat den på någon. Magikern skriver ner de exakta instruktionerna (så som det ser ut i listan med magier) på pappret och sedan är det färdigt att användas.

Raser med rasbonusar

Här hittar ni regler kring att spela speciell raser med rasbonusar