Lykantrop
Förvandling
Förbannelse (ligger på personen, det är ju därför denne är varulv)

Får mer KP när de är fövandlade
Tar skada som vanligt men blir bara tillfälligt nedgjord vid 0 KP, kan endast dödas på följande vis:
Med silver, nedgörs automatiskt vid första träff
Med magi
Med magiska vapen
Om förbannelsen brutits
Tillfälligt nedgjord innebär i det här fallet en timme. Sedan är de tillbaka till fulla KP.
Förvandlad agerar lykantropen som ett djur och måste dessutom nedgöra närmaste person och äta av denne
Förvandlingen kan brytas om personen tilltalas med namn tre ggr eller om den blir stucken i handen med en kniv tre ggr
Har överlägsna sinnen (dessa får spelas på av spelaren, har inga regeltekniska effekter)
Förbannelsen kan brytas med nog effektgrader av Skingra (10st är det som gäller för förbannelse). Då blir lykantropen åter en vanlig person.
Lykantropen kan inte smitta vidare då det är en förbannelse.
De har svårt att närma sig religiösa symboler och reagerar på vigvatten även om det inte skadar.
Även i “människoform” har personens agerade djuriska drag
Vid fullmåne förvandlas personen automatiskt hela natten
Den förbannade personen kan aldrig använda andra magiteman

Magiätare
För rasen Magiätare

Förvandling
Glömska
Äta magi
Äta magiker

Tre KP i grund.
Är helt immuna mot alla former av magi och blir helade ett KP om någon kastar magi på dem
Har ingen manapöl utan kastar magi med sina KP, som de har en bonus på
Måste “Äta magi” och få någon att reagera med smärta varje dag (d.v.s. faktiskt äta mana från dem).
Om magiätaren inte ätit magi på hela dagen så blir den sjuklig och dess max-KP sjunker till 1 tills denne äter magi igen. Om den använder detta KP för att Äta Magi kommer den få tillbaks full KP innan den går ner på 0.
Kan inte använda magiska föremål eller magiska pergament
Magiätare i samma grupp som magiker kan endast äta av dem inom gruppen då de har blivit beroende av deras magiska auror. Detta innebär att ”Äta magi” och ”Äta magiker” endast fungerar på dem inom gruppen.
I grupper där det både finns magiätare och magiker så är alla magiker reducerade till ett mana då de blivit utsatta för magiätarens aura för länge

Får använda “magi” i rustning, rusningens extra KP kan dock inte användas till deras förmågor

Vampyr
Aura
Genomskåda
Kyla
Lockelse
Magiskydd
Skräck 1

Magierna beroende av ålder på vampyren.
Kan inte korsa rinnande vatten
När en mängd saker hamnar framför vampyren måste denna stanna upp för att räkna dessa. Skulle någon välta ut en massa svavelstickor så stannar vampyren till för att räkna dem. I gengäld räknar vampyren mycket snabbt och behöver bara stanna till någon sekund.
Regerar starkt på heliga symboler och vitlök och kan inte röra sig närmare samma gäller vildros, hagtorn, radband och helgad mark
Måste bli inbjuden för att kunna komma in i byggnader
Ett KP på dagen, reagerar starkt på solljus, skall vara klädd heltäckande
Fyra KP eller mer på natten
Kan endast dö av att pålas av en ek/ask/hagtorn-påle i hjärtat och sedan ha pålen i hjärtat i solljus
Måste ha med sig en påse med jord från sitt hemland
Paralyseras i några minuter om den pålas i hjärtat
Nedgörs om huvudet avskiljs från kroppen
Nedgörs annars endast om KP når noll
Läker sina KP på natten om den har varit utanför strid i en timme
Behöver suga blod från minst två varelser med blod varje dag och en del av varelsens känslor överförs då på vampyren. Fråga den andra spelaren.
Saknar själ
Blir skadad 1 KP av vigvatten
Dör inte av ålder
Starkare med ålder
Immuna mot gifter och sjukdomar, dock inte alkemiska brygder
Har huggtänder
Att överföra vampyrismen till någon annan sker inte genom enstaka bett utan genom en ritual som ej går att genomföra på lajvet (men i världen)