Trygghet och säkerhet
Vi är många som ska samsas på liten yta. Vårt krav på er är att ni behandlar varandra med respekt OFF. Vi vill inte ha förolämpningar som anspelar på OFF-egenskaper som till exempel hårfärg, hudfärg, kön, sexualitet och dylikt. Alla eventuella IN-lajvförolämpningar ska rikta sig mot IN-lajvegenskaper som till exempel alv, barbar, tabarier, magiker eller liknande.

Alla ska kunna känna sig trygga på vårt lajv. Se till att kolla en extra gång OFF om det är en arg, högljudd, tung eller på annat sätt jobbig scen. Var alltid säker på att den du spelar mot har möjlighet att smita därifrån om något känns jobbigt.

Arrangörerna förbehåller sig rätten att avhysa störande personer från området utan möjlighet till ersättning. Även att avstänga personer från framtida evenemang. Detta kan ske om personen på något sätt har utsatt någon annan för något som vi inte kan tolerera, i form av osäkerhet eller otrygghet. Svensk lag gäller även på våra lajv. Vid sidan av detta ger vi även varningar om vi anser att överträdelsen inte är tillräcklig för avstängning. Upprepade varningar leder till avstängning.
Se även vår policy.

Gruppansvarig är ytterst ansvarig för gruppen. Gruppen är ansvarig för vem de väljer till gruppansvarig.


Projekt Lazarus alkoholpolicy
Svensk lag råder på lajvet. Alkoholkonsumtion är tillåtet men den som är berusad så att det stör eller utgör en fara för sig själv eller någon annan omhändertas.

Visa hänsyn och respekt för att det på detta arrangemang finns både barn och djur samt de som finner berusning högst obehagligt. Bjud inte någon som är under 18 på alkohol. Vi förutsätter att alla förstår att inga stridigheter får ske berusad.

Vi kan välja att kasta ut någon som överträder dessa regler.

Kort och gott är vår alkoholpolicy: Frihet under ansvar. Vi hoppas att alla kommer respektera det förtroendet som denna policy innebär


Video och bild
Arrangörerna förbehåller sig rätten att spela in videomaterial och ta bilder under lajvet och att använda dessa i samband med Projekt Lazarus.


Mynt och valuta
Lajvet har en egen valuta som kommer att delas ut på plats, men självklart får ni ta med saker som ser värdefulla ut.

Vill ni köpa något på plats av någon handlare eller av någon som säljer mat behöver ni riktiga OFF-pengar med er.


Djur
Djur är ett uppskattat inslag på lajv som höjer stämningen och därför är vi helt för det. Vi får dock be er att höra av er om ni tänker ta med djur så att allt kring det är ordnat.

Djuren, deras säkerhet och andras säkerhet i närheten av dem är ert ansvar när ni har med er dem. Vi vill också att andra deltagare ska lyssna på den som har med sig ett djur om denne ber dem till exempel backa OFF.


Eld
Läs mer om eld och eldning på sidan med praktisk information.


Skrift
Det “latinska alfabetet” får inte användas på lajvet. Alla som inte valt att lära sig IN-lajvskriftspråken är helt enkelt inte läskunniga.

Om något står med vårt vanliga latinska alfabetet är det antingen meddelande från arr eller annat speltekniskt viktigt (till exempel gift- eller drogkort).


Språk
Vi kommer att ha deltagare som inte pratar svenska. Därför räknas alla språk som olika dialekter av samma språk IN-lajv.

OFF-lajv vill vi att spelspråken ska vara svenska och engelska i första hand men även andra språk får pratas. Förstår ni inte är det IN-lajv för att det helt enkelt är en svår dialekt. Gör ert bästa för att involvera andra spelare om ni märker att de inte pratar svenska – hjälps åt.