Som en del i Projekt Lazarus fortlöpande trygghetsarbete har föreningen möjlighet att förvägra personer att delta i våra arrangemang. Detta ska förstås utifrån föreningens behov av att kunna garantera våra deltagare en hög nivå av trygghet och säkerhet. Föreningens mål är att minska riskerna för att deltagare har negativa upplevelser på våra arrangemang och att genom att ta på oss att bedöma om personer som anses utgöra ett riskmoment ska avstängas eller inte förflytta ansvar från deltagare till arrangörer. Därav följer att arrangörerna förbehåller sig rätten att avhysa personer från området och även att avstänga personer från framtida evenemang.