Detta är en snabbguide för dig som vill skapa en karaktär till lajvet ,Allting förblir som det aldrig varit.

Som vanligt när det nalkas lajv finns det massor av information att läsa in. Ibland kan det verka överväldigande. Denna kortguide är skapad för att göra vägen till karaktärsidé lite kortare.

Har du aldrig varit på ett Lazaruslajv tidigare och vill ha informaion om vilka regler som gäller för lajvet: läs på lajvets hemsida.

Vill du specifikt ha mycket information om världen där lajvet utspelar sig – besök vår wiki och läs av hjärtats lust.

Vill du bara ha den korta sammanfattningen av vad som specifikt hände förra lajvet – besökt vår kampanjs historik.

Här nedan följer information om vad specifikt hänt i lajvvärlden sedan förra lajvet (spoiler: mycket!) och hur det påverkar stämningen och förutsättningarna för årets lajv. I slutet av texten kommer konkreta exempel på roller och karaktärer vi gärna ser på lajvet i år.

Första saken att tänka på är att mycket tid har passerat i världen sedan förra lajvet Bortom skymningsvärldens portar (två planerade lajv har planerats och lagts på hyllan längs vägen – och det tilltänka innehållet i dessa lajv- i kombination med pandemi och krig i vår värld – har flyttat handlingen i detta). Inte bara det – lajvvärlden har genomgått ett förödande krig och Zephyrii marker där förra lajvet utspelade sig har så gott som förstörts. Det stora flertalet av de varelser som samlades där finns inte längre (om de inte har en god förklaring…) I detta dokument sammanfattar vi de viktigaste förändringarna som skett i världen i syfte att inspirera er att skapa nya, spännande karaktärer. Längst ner finns det konkreta tips på vad du skulle kunna spela på lajvet.

VÄRLDEN

Förfluten tid

Det har gått tio år sedan den senaste marknaden i Uulzvar då portarna till alla existensplan stängdes och Den vita ormen steg in i världen och gjorde sig till oinskränkt härskare. Efter två års terror lyckades de fria folken gemensamt lura Kaasch att äta sin egen svans och världen pånyttföddes.

En värld i ruiner

Efter kriget låg delar av världen i ruiner. Där Den vita ormen tömde sitt etter över världen ligger vissa länder och städer förvandlade till glas. På samma sätt har otaliga miljoner blivit glas eller dött i strider, umbärande och sjukdom. Segerns pris har varit högt och många bär fortfarande synliga och osynliga sår.

En varaktig fred

För att uppnå segern hade alla tidigare skiljelinjer lagts åt sidan. Lag och ordning hade stått bredvid varandra på stridslinjen. Soldater från alla världens stridande nationer hade marscherat i bredd och troende tillhörande alla sorters religioner hade burit umbärandena tillsammans. När freden var vunnen hade de vunnit den tillsammans och att gå tillbaka till tidigare års småsinta stridslinjer kändes varken lockande eller rimligt. En varaktig fred lade sig över Neidara.

En värld som försöker komma i balans

En guds påverka på världen går inte över i en handvändning. På många sätt är världen fortfarande i existentiellt chocktillstånd. Magin är fortfarande uppdelad och det finns fortfarande existensplan som inte går att nå.

Existensplan

Bara några år efter Den vita ormens fall öppnades vägen till drömplanet igen. Först alldeles nyligen öppnades vägen till skuggplanet vilket lät de få överlevande skuggorna som fastnat i Neidara återvända till sitt hemplan igen. Fortfarande har inga ansträngningar att öppna vägen till Nexus eller Kören lyckats och de få änglar eller demoner som fortfarande existerar i världen är utsatta och i många fall utnyttjade av skrupellösa skojare.

Magi och cirklar

I de sista skälvande minuterna innan Kaasch, den vita ormen, tog grepp om världen genomfördes en ritual som splittade magin i två skilda delar. Kaotisk och lagbunden magi skiljdes och där besvärjare tidigare hade tillgång till både måste de nu försöka klara sig med bara den ena. Fortfarande försöker världens magiker få grepp om vad förändringen betyder för dem.

Firandet

Efter vinsten mot Den vita ormen tog det några år innan världen riktigt kunde njuta av sin triumf. Världen var allt för förstörd och utmaningen var alltför utbredd. I takt med att livet återvänt har också stoltheten och bragden som genomförts ökat. De fria folket samlas nu allt oftare och firar triumfen mot Kaasch. Firandet ser olika ut i olika delar av världen men några symboler har blivit universella:

  • Den vita bindeln med cirkelsymbolen
  • De ihopsydda banéren
  • Lyktor som tänds för att fira ljusets återkomst
  • Kentaursymbolik som påminner om kentaurernas sista ritt.
Sorgen

Parallellt med glädjen över segern finns det ständigt närvarande sorgen över priset som betalades i kampen mot den vita ormen. Svarta glasbitar i olika storlekar bärs som minnestecken från både platser och människor som blivit förstörda av ormens etter. I burna glasskärvorna känner olika varelser igen andra som drabbas och på så sätt kan de mötas i sorgen av det som gemensamt förloras.

Möjligheterna

I den nya värld som formas i ruinerna av den gamla finns oanade möjligheter. Tidigare rigida strukturer är bortsopade, symbolerna för ärvd makt på drift och osäkerheten för vem som har rätt att göra vad, är stor. Det är en tid för att klättra socialt och för personer med förhandlingsbar moral finns det stora vinster att skörda.

Vad innebär allt detta för karaktärskapandet?

Glädje och firande dominerar

Allting Förblir Som Det Aldrig Var är ett lajv som domineras av glad och uppsluppen stämning i det stora tältläger som samlats för att fira segern över den vita ormen. Alla tänkbara karaktärer som passar i denna miljö är välkomna. Marknadsnasare, gycklare, ceremonimästare, religiösa högdjur, entourage från världens alla maktcentrum. Med dessa personer kommer också alla som ser en chans att utnyttja situationen: patrasket, skojarna, tjuvarna och hyrsvärden. Det är en smältdegel och allt är möjligt.

Mindre politisk konflikt men många frågetecken

Strategispelet som tidigare påverkat lajvet är i år inte aktuellt. En långvarig fred råder och det som tidigare avgjorts med militärmakt avgörs nu i diplomatiskt samtal. Här behövs givetvis diplomater, depécher, strateger och förståsigpåare.

Världen försöker hitta sina fötter igen

Människor med nya idéer behövs när den nya världen ska formas. Politiker, uppfinnare och visionärer som pekar framåt, och kunskapare, arkivarier och traditionsbärare som kommer ihåg hur saker gjort tidigare och vilka värden som är viktiga att behålla.

Konkreta förslag på individer eller grupper

Här nedan följer nu några konkreta tips på vad du skulle kunna spela på Allting förblir som det aldrig var – med utgångspunkt från världsläget:

Hjältar av olika slag

Kriget mot den vita ormen skapade många hjältar – både stora och små. Kom som någon av de namngivna få som verkligen gjort stor skillnad. Individer vars namn inger respekt och som andra lajvdeltagare kan spela upp som betydelsefulla.

Veteraner

Mängden veteraner från kriget är legio och några har fått betala ett högt pris. Slitna och ibland brustna hittar man dem på värdshus och vinstugor där de ältar sina bedrifter och sår. I denna grupp finns det många som önskar att saker blivit annorlunda än vad det faktiskt blev.

Flyktingar

Kriget fördrev stora folkmassor och vissa platser finns inte längre kvar att återvända till. Hierakos och Fjallbreid är öknar av glas. Hela städer i Burgheim, Licienna och Viratsia, likaså. Dessa flyktingar har varit tvungna att vara uppfinningsrika för att klara sig i den nya värld som växer fram och för dem är firandet av segern över Kaasch dubbelbottnat. Även i denna grupp finns det många som önskar att saker blivit annorlunda än vad det faktiskt blev.

Bundna änglar och demoner

Varken änglars eller demoners existensplan – Kören och Nexus – finns längre tillgängligt från Neidara. Detta innebär att änglar och demoner inte längre kan återfå kraft från sina plan eller undfly dit. En effekt är att flera änglar och demoner fångats och bundits av skrupelfria individer som på olika sätt utnyttjar deras kraft.

Kvarvarande skuggor

De skuggor som fanns kvar i Neidara efter det att alla existensplan stängdes tvingades leva i världen i närmare tio år. Många gånger var de hatade och jagade. Även om skuggplanet nu åter är tillgängliga är det fortfarande många skuggor som av olika anledningar inte kunnat återvända. Att vara en skugga är ett vara en negativ spegelbild av en annan existerande individ i Neidara och detta ger av förståeliga skäl upphov till allehanda missförstånd och konflikter.

Ormens anhängare som slingrat in i skuggorna

När den vita ormen tog över var det många som såg en chans att bli upphöjda och villigt gick in under dess bannér. Under knappt två år fick de maktpositioner, rikedom och inflytande. När Kaasch sedan besegrades blev många ormkultens anhängare jagade och dödade som förrädare, men några överlevde. Det stora flertalet försöker smälta in och gör sitt bästa för att dölja den vita ormens tatuering på sina kroppar. Ett fåtal agerar i skuggorna och har inte släppt sin dyrkan.

Spetsiga öron – Spetsiga svärd

En ras som verkligen påverkats i sitt tänkande av den vita ormens välde var Månbergens alver. Där de innan förlitat på sin upphöjda odödlighet och känt att de stått över de mer världsliga makternas politiska sjabbel, inser de nu att inte ens odödlighet är skydd mot händelser som den vita ormens maktövertagande. För att det inte ska hända igen bestämmer de sig för att vara mer aktiva i formandet av framtidens Neidara. Vi efterlyser alltså en mindre esoteriska och mer politiska och hårdföra alver till lajvet.

Tjuvar utan heder

När stora grupper samlas dyker givetvis också tjuvar upp. Men även tjuvar har fått sig en tankeställare i Neidaras. Kanske guld inte räcker om världen riskerar att hamna i kaos? Kanske tjänster och gentjänster är en viktigare valuta? I Kentaurdalen samlar tjuvgillet företrädare för hela världen för en ny ord- och tjänstebaserad ordning.

Diplomater

Där generaler och härförare fått mindre inflytande de senaste åren har diplomater och etikettspecialister och ceremonimästare fått större inflytande. Det krävs en hel del kunskap och finess för att få Månbergens alver att föra seriösa diskussioner med Liciennes bakargille kring rättigheterna för ordet “lembas”.

Svartblod som inte längre är värst

I en tid då världen nyss gått samman och bekämpat en levande gud har andra grupper som traditionellt sett varit utanför och upplevts som skrämmande plötsligt fått en lite ändrad status. Det är inte så att orcher, vättar och svartalver nödvändigtvis är hedersgäster eller ens särskilt populära alla gånger – men de har visat att de förtjänar en plats vid bordet där viktiga beslut fattas och allt oftare skyndar människor till deras försvar med ord som “utan dem hade vi aldrig hållit stånd mot ormens horder i Sordoz.

Värdshus, tehus, kaffebarer, vinstugor och lönnkrogar

Serveringar av allehanda drycker och ätbart mums är välkomna och höjer stämningen med sin mångfald.

Handelsmän

En stor folksamling drar givetvis till sig allehanda handlare, krämare och nasare. Här vill vi utsträcka ett extra välkomnande till alla som vill sälja sina varor under lajvet och vi tänker oss att det går att lösa system för både in-lajv och off-lajvbetalning. En brokig marknad hade förhöjt stämningen på lajvet. .

Spännande tjänster

På samma sätt som roliga varor förhöjer lajvet gör roliga tjänster det. Vi efterlyser därför människor som vill erbjuda allehanda tjänster: Översättare (kaos eller ordning), munskänkar, massörer, terapeuter, dansare, sångare, akrobater, och så vidare.

Officianter

Helgen i Kentaurdalen innehåller flera ceremonier där man ömsom firar hjältar och högtidlighåller de som stupat. Parallellt med det hålls de allehanda tävlinga och spektakel. Här söker vi alla som kan bidra med pusselbitar till detta: Officianter, ceremonimästare, tävlingsarrangörer etc.

Kämpar

I brist på riktiga krig visar krigare upp sina färdigheter i diverse tävlingar och showstrider. Vi söker både de som vill anordna dessa kamper och kämpar som vill ställa upp och tävla om äran. Bortom tältlägrets upplysta sfär kan det också tänkas pågå kamper med färre regler och höjda insatser.

1000 andra roller och karaktärer som ni kommer på bättre än oss!

Lazarus fortsätter att vara lajvet som säger “ja” så tveka inte att fundera ihop era roligaste och kreativaste karatärsförslag. Om det går att genomföra och inte är utanför lajvets ramar ska vi göra vårt bästa för att du ska få bli hjälte i din egen historia.

Kan vara en illustration av 2 personer