För att ha en säker plats på lajvet behöver du vara både anmäld och betald.