Lajvet utspelar sig i Neidaras vagga, en kontinent fylld av otaliga länder, folkslag och märkliga varelser. För hundratals år sedan dominerades kontinenten av imperiet Neidara som lämnade många mysterier efter sig när det föll. De två urkrafterna Ordning och Kaos är ständigt i kamp om inflytande i världen. Gudar, länder och filosofer svär sig ofta till någon av sidorna. Magi genomsyrar Neidara men en skicklig dödlig kan med skarpt svärd eller skarp tunga förändra världen öde. Under förra lajvet släpptes en mörk gud in i världen, Den Vite Ormen. Denne betvingade världen och skapade stor kaos och förvirring. Med stora uppoffringar lyckades de fria folken tillslut kasta ut guden ur världen och årets lajv präglas av firande av denna triumf tillika sörjandet av all skada som åsamkades. Mer om världen kan du hitta på vår Wiki.

Vad kan du spela?

Temat är äventyrlig och episk fantasy. Utrymmet för att spela en roll du alltid drömt om och skapa din egen legend är stor. Behöver du inspiration kan du titta på vårt inspirationsgalleri eller våra förslag på raser och yrken på vår Wiki. Där hittar ni också förslag på stammar och folk, regioner och yrken och mycket mer. Du kan spela vad du vill som passar in i en medeltida, episk, äventyrlig fantasy. Vem har du alltid drömt om att vara?

Läs mer!

På vår Wiki hittar du ALLTING om vår enorma spelvärld. Läs så mycket du vill och behöver för att kunna gestalta din roll på bästa sätt.

Projekt Lazarus Wiki