Här kommer en kort sammanfattning och förklaring på hur de olika förmågorna fungerar som ni kan välja mellan i anmälningssystemet. Vill ni läsa mer grundläggande om hur förmågorna fungerar finns all information ni behöver under fliken Regler.

Ingenting
Du har inga speciella förmågor.

Stridsträning
Du har ett extra Kroppspoäng. Du har fått omfattande stridsträning och lärt sig att ta smällar bättre.

Stridsvana
Du har ett extra Kroppspoäng. Du har deltagit i strider och erfarenheten har gjort dig hårdare.

Magikerlärling
För deltagare som inte fyllt 13 år vid lajvets början. Du kan kasta trollformler från ditt magitema och har två Mana men ditt magitema innehåller inga besvärjelser som kan användas i strid.

Mer information kring detta hittar du under Magiregler.

Magiker
Du kan kasta trollformlerna du får välja i din anmälan och har två Mana. Du kan ha lärt dig magi formellt i en skola eller av en läromästare eller listat ut det på egen hand genom tur, talang eller hårt arbete.

Mer information kring detta hittar du under Magiregler.

Extra mana
Du har två extra Mana. Du har en stor reserv av magisk kraft, kanske upplåst genom träning men förmodligen naturligt från födseln.

Örtkunnig & Drogpaket
Du kan identifiera och använda örter, droger och gifter samt får ett drogpaket vid incheck. Väljer du förmågan två gånger får du ett utökat drogpaket vilket innebär att du får ytterligare sju delvis slumpmässigt valda droger.

Mer information kring detta hittar du under Regler för alkemi, droger och fällor

Rik
Du får 2-7 silvermynt extra vid incheck.

Fältskär
Du kan återställa folk till sina fulla Kroppspoäng genom att ta dem till en sjuksäng och förbinda deras sår och låta dem vila där i 30 minuter. Du kan ta hand om upp till två sårade på en gång. Du kan också hålla en person som blivit Nedgjord vid liv så länge du är närvarande genom att berätta för dem att du är en fältskär.

Mer information kring detta hittar du under Regler kring spelteknink.

Fältskärmästare
Samma förmågor som fältskärsgesäll men du kan ha fyra patienter i sjuksängar på en gång. Du kan också utföra avancerad kirurgi som kejsarsnitt eller hjärnkirurgi och patienten tar bara ett poäng skada. Du måste ha förmågan Fältskärsgesäll för att kunna välja förmågan Fältskärmästare.

Mer information kring detta hittar du under Regler kring spelteknink.

Alkemist
Du kan brygga elixir som innehåller två ingredienser och utföra alkemiska ritualer. Du får också en lista på alkemiska recept med dina intriger. Eftersom månens fas och planeterna står annorlunda i år så är recepten annorlunda från förra året.

Mer information kring detta hittar du under Regler alkemi, droger och fällor.

Mästeralkemist
Du kan brygga elixir med upp till fyra olika ingredienser (en från varje ingrediensgrupp) och kan fler recept från början. Elixir med fler ingredienser är inte nödvändigtvis starkare. För att välja Mästeralkemist måste du först ha valt Alkemist.

Mer information kring detta hittar du under Regler för alkemi, droger och fällor.

Gillra fällor
Du kan gillra fyra fällor per dag som kan användas för att skydda kistor, dokument med mera.

Mer information kring detta hittar du under Regler för alkemi, droger och fällor

Desarmera fällor
Du är immun mot fällor och kan desarmera dem.

Mer information kring detta hittar du under Regler för alkemi, droger och fällor

Ras med rasbonusar
Om du spelar en ras med rasbonusar så har du speciella förmågor och svagheter, oftast ett eget magitema.

Mer information kring detta hittar du under Magireglerna.