Alla deltagare får välja två förmågor eller en ras med rasförmågor plus en förmåga till sin roll. En roll helt utan förmågor har två Kroppspoäng, noll Mana och mellan 2 och 12 kopparmynt (arrangörerna slumpar mängden pengar, skogsvarelser och andra som inte använder pengar börjar utan). Vissa förmågor kräver att en annan förmåga valts först, till exempel kan Mästeralkemist bara väljas om Alkemist valts först. Nedan är en beskrivning av förmågorna.

Ingenting
Du har inga speciella förmågor.

Stridsträning
Du har ett extra Kroppspoäng. Du har fått omfattande stridsträning och lärt sig att ta smällar bättre.

Stridsvana
Du har ett extra Kroppspoäng. Du har deltagit i strider och erfarenheten har gjort dig hårdare.

Magikerlärling
För deltagare som inte fyllt 13 år vid lajvets början. Du kan kasta trollformler från ditt magitema och har två Mana men ditt magitema innehåller inga besvärjelser som kan användas i strid.

Lärlingteman finns under rubriken “Lärlingsteman”
Regler för magi finns under rubriken “Magi och rasbonusar”

Magiker
Du kan kasta trollformlerna du får välja i din anmälan och har två Mana. Du kan ha lärt dig magi formellt i en skola eller av en läromästare eller listat ut det på egen hand genom tur, talang eller hårt arbete.
Regler för magi finns under rubriken “Magi och rasbonusar”

Extra mana
Du har två extra Mana. Du har en stor reserv av magisk kraft, kanske upplåst genom träning men förmodligen naturligt från födseln.

Örtkunnig & Drogpaket
Du kan identifiera och använda örter, droger och gifter samt får ett drogpaket vid incheck. Väljer du förmågan två gånger får du ett utökat drogpaket vilket innebär att du får ytterligare sju delvis slumpmässigt valda droger.

Regler för örter, gifter och droger samt listan på drogpaket

Rik
Du får 2-7 silvermynt extra vid incheck.

Bilder på in-lajvpengar

Fältskär
Du är tränad i mundan läkekonst såsom att lägga förband, skära bort sjukt kött och återställa kroppens vätskebalans genom åderlåtning. Du kan återställa folk till sina fulla Kroppspoäng genom att ta dem till en sjuksäng och förbinda deras sår och låta dem vila där i 30 minuter. Du kan ta hand om upp till två sårade på en gång. Du behöver inte vara närvarande hela tiden men du måste utreda deras skador och förbinda dem i början av de 30 minuterna samt kontrollera att de blivit läkta i slutet av de 30 minuterna innan de kan gå därifrån. Om patienterna lämnar sjuksängen innan dess återfår de inga Kroppspoäng. En sjuksäng är åtminstone en filt eller liknande som patienten kan bekvämt på.

Du kan också hålla en person som blivit Nedgjord vid liv så länge du är närvarande genom att berätta för dem att du är en fältskär och sedan hålla inne deras tarmar eller högljutt kräva att de inte dör än. De återfår inga Kroppspoäng på det här sättet men de kanske kan hålla ut tills någon med läkande örter eller helande magi kommer dit.

Du kan inte läka eller hålla någon vid liv om deras skador är orsakade av gifter, magi eller alkemi. En fältskär kan heller inte läka sig själv eller hålla sig själv vid liv.

Fältskärmästare
Samma förmågor som fältskärsgesäll men du kan ha fyra patienter i sjuksängar på en gång. Du kan också utföra avancerad kirurgi som kejsarsnitt eller hjärnkirurgi och patienten tar bara ett poäng skada. Du måste ha förmågan Fältskärsgesäll för att kunna välja förmågan Fältskärmästare.

Alkemist
Du kan brygga elixir som innehåller två ingredienser och utföra alkemiska ritualer. Du får också en lista på alkemiska recept med dina intriger. Eftersom månens fas och planeterna står annorlunda i år så är recepten annorlunda från förra året.

Regler för alkemi

Mästeralkemist
Du kan brygga elixir med upp till fyra olika ingredienser (en från varje ingrediensgrupp) och kan fler recept från början. Elixir med fler ingredienser är inte nödvändigtvis starkare. För att välja Mästeralkemist måste du först ha valt Alkemist.

Regler för alkemi

Gillra fällor
Du kan gillra fyra fällor per dag som kan användas för att skydda kistor, dokument med mera.

Regler för fällor

Desarmera fällor
Du är immun mot fällor och kan desarmera dem.

Regler för fällor

Ras med rasbonusar
Om du spelar en ras med rasbonusar så har du speciella förmågor och svagheter, oftast ett eget magitema.

Listan på raser med rasbonusar finns under rubriken “Raser med rasbonusar”
Regler för raser med rasbonusar finns under rubriken “Magi och raser med rasbonusar”