A(svenska): Glöm inte att…

…själv hitta på din roll. Förslag finns det gott om på hemsidan.

…anmäla dig via anmälningsfomuläret.

betala innan lajvet. Innan den 31/5 om du vill ha intrig.

…ha en klar uppfattning av de regler som finns i regeldokumentet men inte övriga regler som t.ex. om de specifika magierna.

…inte läsa allt på hemsidan, men att läsa ger dig en bättre uppfattning om världen du ska träda in i. Tänk också på att hemsidan uppdateras hela vägen fram till lajvet och informationen kan ändras.

…ordna med ditt eget boende på lajvet. Har du inte det så kontakta arrangörerna, vi har tält att förmedla. Se även under Praktiskt.

…ordna mat på ett eller annat sätt. Lajvet kan tillhandahålla en del. Se under Praktiskt.

…spela din roll under lajvet och hålla visionen av den påhittade världen uppe hela tiden. Vill man vara OFF så gör man det där det inte stör andra.

…ordna med dina kläder och din utrustning själv även om du säkert kan låna av någon om du frågar snällt. Denna utrusning förväntas vara i linje med de krav vi har satt upp.

Om ni har ytterligare frågor så tveka inte att kontakta oss.

 

A(english): Don’t forget to…

…make up and write your own character. A lot of ideas can be found around the webpage but they are all in swedish.

…fill out the application form. It is currently in swedish only but contact kontakt@projektlazarus.se and we will make sure that a translation is sent to you.

pay before the LRP starts.

…have a clear understanding of the rules for the LRP. Again, they are only available in swedish, but contact us in case you need a translation.

…read the infomation on the hompepage, even though you’re not expected to read everything, it might give you a better understanding of the world of which you will be a part. The homepage will also be updated continually up until the LRP starts and infomation might change.

…arrange your own housing. There might be tents available for hire if you contact the game management.

…make eating arrangements.

…play your character during the entire LRP and maintain the illusion of the fictional world. If you need to go out of character, make sure you do so where noone else is around.

…bring your own clothing and equipment and make sure it holds the standards we have set up. If there is something you are missing, borrowing might be a possibility.

If you have any further questions, don’t hesitate to contact the game management.

Posted in: FAQ