A: Det vi kan ge är några tips. Ta dem som du vill. Alla tips passar inte alla personer och de kan vara motsägelsefulla, så fundera då på vad som skulle passa dig bäst.

Det första man skall tänka på är att grunden till lajv är att prata och interaktion.

Om det är din första lajvkaraktär så kan det vara bra att basera den på något man kan lite om så att man kan prata obehindrat om det. Är du en hästmänniska så kanske du ska vara hästuppfödare i lajvvärlden eller iaf vara uppväxt på en gård med mycket hästar o.s.v.

Ett enkelt sätt är att jobba med den person man redan är och sedan välja ett personlighetsdrag och förstärka mycket för att få någon annan. Detta kan vara ett enkelt sätt att få en lättspelad karaktär, men det kan också vara så att de mest svårspelade är de roligaste. För en del är det svårt att komma in i en karaktär som är för lik en själv, för andra är det enklare.

Läs på om världen, allt du kan ha att prata om på lajvet är bra och det kan leda dig in på nya intriger om du förstår information du snappar upp.

Tänk dock på att du är din karaktär och inte dig själv, och din karaktär kanske inte vet allt du vet.

Ge din karaktär både starka och svaga sidor, ofta är det roligare att spela på svagheterna än styrkorna.

Ta den information du har läst om världen och integrera din karaktär i den.

En karaktär som pratar och har annorlunda mimik än vad du själv har är lättare att gå in i. Ju större skillnad dessto enklare att skifta.

Det finns två vägar att gå. Antingen så skriver du en bakgrundshistoria och funderar ut hur din karaktär skulle bli av den. Eller så skriver du en karaktär och anpassar sedan en bakgrundshistoria som skulle bringa fram den karaktären. Trovärdiga karaktärer är både mer lättspelade och roligare att spela mot.

Skriv in saker i bakgrunden som andra har gjort mot dig eller du har gjort mot andra, de är bra att hänga upp intriger på och kommer då innebära mer spel för dig.

Några korta höjdpunkts-händelser i ditt liv som visar något om din karaktär eller har påverkat hur den har blivit kan vara bra att ha. Dels för att kunna prata om men också för att förstå karaktären bättre.

Fundera över vilka värderingar din karaktär har och hur den skulle reagera i olika situationer.

Vad kan du gestalta trovärdigt och hur gör du det? Vad har du utrustning till att gestalta och vad behöver du skaffa?

Du kan basera din karaktär på någon karaktär från en film, bok eller spel, men tänk på att inte kopiera för mycket (namn t.ex. blir väldigt uppenbart). Någon annan har säkert läst boken, sett filmen eller spelat spelet.

Allt ovanstående behöver du inte skicka in till arrangörerna utan skriv eller tänk ut det för din egen skull.

Posted in: FAQ