A: Fotomöjligheterna är alltid goda före och efter lajvet och folk brukar ställa upp på all världens foton. Kameror som inte är synliga får förekomma men det är alltid en risk då andra inte vet att de är där.Under lajvet skall helst inget störa “illusionen” av den spelade världen och därför bör moderna saker som loggor, tryck, elektronik, elektroniska ljud moderna material och så vidare undvikas. Folk uppskattar att illusionen hålls så det kan sägas vara ganska strikt men ingen kommer på något sätt att bli straffad om de gör något “fel”. Stör det andra för mycket så kommer man som högst bli tagen åt sidan och ombedd att sluta.Ett generellt tips är också att om du råkar göra eller säga något som känns fel så låtsas inte om det och bara fortsätt med det du höll på med. Stannar du upp blir det mycket tydligare :)

Posted in: FAQ