Den fria stadsstaten Viratsia är ett litet plutokratiskt rike vid kusten, söder om Burgheim och Licienne. Landet är känt främst genom sina handelskompanier och de därtill hörande ambassadörerna som ofta befinner sig på resande fot över kontinenten.

Aktuellt

Viratsia fick ett dråpslag för drygt fem år sedan när den odöde konungen drog in i staden för att ta tillbaka sin krona, som en grupp oförsiktiga äventyrare hade tagit med sig från Kairoona. Flera förmögenheter har gått åt för återuppbyggnaden, som ännu inte är färdig. Det sägs att många gillen och familjer har tagit tillfället i akt att göra förbättringar i sina kvarter för att förhindra liknande angrepp i framtiden. Händelsen väckte stor uppståndelse i Neidara och resulterade i en maktkamp om inflytande i det viratsiska rådet som styr landet.

Viratsia har märkt ett uppsving under de senaste årens inbördeskrig i det forna kazankuniska imperiet, med ökad handel och inflyttad arbetskraft som följd. Elaka rykten säger att många viratsier också bedriver smuggling eller till och med rånar de många karavanerna på vägarna. Staden har även tjänat väl på att transportera livsmedel till Hierakos under torkan. En stor del av varorna kommer dock från Khwarezm och att torkan har spridit sig dit är mycket olyckligt. Många köpmannagillen söker därför avtal med länder norrut för att förse sina invånare med livsmedel.

Rykten

Det går en del rykten om det underliga lilla landet Viratsia. En del påstår att de infödda viratsierna har dvärgblod i ådrorna och att det finns en nedgång till ett dvärgrike precis under staden. Detta skulle också vara en av anledningarna till stadsstatens självständighet, då dvärgarna skulle utöva någon sorts dold makt över landet och andra riken. Andra påstår att deras självständighet beror på mer än bara ett försvarsförbund med Burgheim och att Viratsias köpmannagillen och akademier utövar ett slags magiskt förtryck av den Burgheimska styrande klassen.

Det ryktas också att det viratsiska tjuvgillet, som är en del av det ökända Lurendrejargillet, har etablerat sig i Uulzvar.

Sedvänjor och kultur

Viratsier uppskattar egenskaper som världsvana, kvickhet och ambition. Det finns inga adliga privilegier i Viratsia, endast handelsprivilegier och försvarsförbund. Rent hypotetiskt innebär det att vem som helst, genom arbete eller list, själv kan förändra sin position.

I Viratsia är det köpmannagillen, handelshus och ekonomiska intressen som är styrande. Makten fördelas efter tillgångar som inte sällan ärvs inom familjer eller genom avtal. Viratsia består endast av ett stadsområde med en liten omkringliggande landsbygd. Till skillnad från de större länderna har därför inte Viratsia någon stor landsortsbefolkning som sköter livsmedelsproduktionen. Ekonomin präglas i stället av penninghushållning och handel. Det är de enskilda gillena och handelshusens uppgift att själva ansvara för utbildning av sina barn och arbetare. Det innebär att utbildningsnivån är mycket skiftande i Viratsia, där de priviligerade medlemmarna av handelsfamiljer ofta har en gedigen utbildning medan de underpiviligerade arbetarna har betydligt sämre bildning. Det innebär också att det finns ett flertal akademier som finansieras av köpmannagillen och handelshus. Bristen på centralstyrning har också resulterat i en beskyddarstruktur som antingen kan hjälpa eller stjälpa förbund och enskild personer.

Viratsia har en förhållandevis liten befolkning, som är en blandning av många olika folk som har flyttat dit genom tiderna. Människor utgör den stora majoriteten i Viratsia men även andra raser är vanliga.

Religion

Den typen av religion som är vanligt förekommande i Viratsia är dels folklig vidskepelse, dels en form av vetenskapsnaturalism som knappast går att skilja från filosofiska teorier. Esoterism ses som ett sätt att få kunskap om världsalltet och därigenom vinna större insikt. Det går, enligt de mer lärda viratsierna, inte att dra en skiljelinje mellan religionen och vetenskapen; det ena är ett verktyg för det andra, det ena är ett sätt att förstå det andra. Bland de mindre bildade är vidskeplighet vanligare och denna skiljer sig inte mycket från den burgheimska traditionen. De flesta viratsiska vidskepligheterna har dock att göra med vad man bör och inte bör göra på ett skepp eller längs vägarna, hur man skyddar nära och kära som är på resa eller liknande. Många viratsier är också inspirerade av religionen i Nendil, som dyrkar havet, och en betydande minoritet svär sig till Underkastelsens religion.

Utseende

Då viratsierna uppvisar stor variation med sitt fysiska utseende, känns de bäst igen på sin klädsel. Skräddarkonsten är högt uppskattat i Viratsia och folket klär sig i plagg med avancerade tillskärningar, draperingar och sömmar. Viratsier klär sig gärna i långa rockar, stövlar, styva snörliv och fylliga kjolar. Tyg är jämförelsevis billigt och tillgängligt, eftersom det är en viktig handelsvara i landet. I Viratsia produceras dessutom ovanliga tyger som framställs på alkemisk väg, vilket är mycket dyrt och exklusivt. Det är inte ovanligt med olika typer av fantasifulla hattar. Viratsia har starka förbindelser med Khwarezm och Nendil, vilket även märks på modet i landet.

Politik

Viratsierna är ett folk som ofta syns ute i världen, antingen i egenskap av handelsmän eller som resande av andra skäl. Viratsia är sällan en del av väpnade konflikter. De enda väpnade styrkorna i Viratsia är inhyrda av köpmannagillena eller handelshusen och består inte sällan av en stor andel burgheimska eller jormländska soldater. Många burgheimare anser att Viratsia borde införlivas i deras gemenskap och det kan verka märkligt att det ännu inte har skett. Även Licienne har historiskt haft intressen av att ta över den rika och betydelsefulla handelsstaden. Att Viratsia fortfarande är självständigt beror säkerligen på flera saker, av vilka skickliga ambassadörer och starka ekonomiska intressen nog är de viktigaste.

Lurendrejargillet

I en stad styrd av tävlande handelshus, utan någon egentlig central styrning, är det naturligt att även den kriminella sfären skapar sin egen organisation. Lurendrejargillet är enligt sina egna berättelser äldre än staden själv – ett system av licenser och yrkesbevis som med drakoniskt hårda regler håller ordning i Viratsias undre värld.

Geografi

Viratsia ligger intill Viratsiska buktens klara vatten och staden har ett behagligt klimat större delen av året. Bukten är en del av det större Skimrande havet och det varma vattnet gör att kraftiga oväder ibland drar in över staden. Det finns många områden där man bör vara försiktig och det finns till och med hela stadsdelar som ligger under mark. Men Viratsia är också känt för sina strålande akademier och alkemiska trädgårdar, som räknas som ett av världens underverk.

Typiska namn på rollpersoner från Viratsia

Adelasia, Alterio, Calandro, Clara, Dorotea, Francesco, Jacob, Lukesa, Mafeo, Matelda, Naser, Orsetta, Persi, Roberto, Sibila, Teo, Zaneta