Projekt Lazarus presenterar ett nytt sätt för dig som deltagare att skapa egna intriger och vidare förankra din karaktär i lajvvärlden!
Detta sker i samband med anmälan och inte via email etc.

 Allmänna regler för intrigskrivande

• Skriv i tredje person på ett sätt som gör det möjligt för oss att – om lämpligt – bara klistra din skrivna intrig rakt in till en eller flera andra spelare.
• Skriv enkelt och kortfattat, utan att specifikt nämna andra karaktärer på lajvet än din egen.

3 exempel på hur intriger kan se ut:

1. Skriv en hemlighet kring din karaktär som denna inte vill ska komma ut (men som nog ändå gör det…) Berätta vilka konsekvenser det skulle kunna få för dig. Välj något som du tror skulle kunna leda till bra spel kring dig som person.

Professor Penthakel har flera gånger sålt samma information till både kaosgrupper och grupper kopplade till ordning. I vissa fall har informationen dessutom varit felaktigt. I båda grupperna har han skaffat sig ett visst rykte som ”allierad” och om det kom fram att han sysslade med dubbelspel skulle det givetvis göra honom mycket utsatt.

2. Skriv ett rykte som kan finnas i svang kring din karaktär (som inte nödvändigtvis måste vara sant sant) men som du tror skulle kunna leda till bra spel kring dig som person.

Professor Penthakel har enligt vanligtvis välunderrättade källor kommit över ett elexir som gör att drakars blod inte levrar sig. Skulle en kunna lura i en drake ett dylikt elexir skulle en kunna döda dem enkom med några mindre skador.

3. Skriv en intrig som på annat sätt kopplar ihop din karaktär med andra icke-namngivna parter. Kan vara att du står i skuld till någon. Eller att någon i skuld till dig? Kan vara att du söker relation av någon orsak: du måste gifta dig eller behöver bevis sig mot någon.
Kanske vill du gå med i förening eller starta ett hemligt sällskap?

Professor Penthakel har hamnat i finansiell knipa… igen och söker en lämplig partner för giftermål. Föredragsvis någon med pengar, som lätt låter sig imponeras av hans många titlar men som han ändå kan linda runt sitt finger. Det kan hända att du har en lämplig kandidat att föreslå – eller att du kanske har en idé om hur du kan spela spelaren…

 

 

 

Projekt Lazarus reserverar friheten att inte använda intrigen du skrivit (du informeras om detta när intrigerna skickas ut) samt att ändra vissa detaljer för att möjligen göra texten mer spelskapande.