Det har hittils gjorts fem lajv som utspelar sig i Neidaras vagga. Varje lajv återkopplar till vad som har hänt förut men de ska ses som fristående delar i berättelsen om världen. Här finns sammanfattningar av vad som har hänt på de tidigare lajven.

De sju nycklarna (2012)

Lajvet utspelade sig i Kairoona, som ligger vid Ödevidderna. Sedan flera hundra år hade det funnits en profetia om de sju nycklarna, som tillsammans utgjorde en artafakt från det utdöda riket Neidara. Det är samma rike som har gett namn åt kontinenten och vars norra delar nu är helt ödelagda. Nycklarna hade spridits ut över hela kontinentens av Väktarorden men på olika sätt hade de börjat samlas i Kairoona, som om de försökte hitta tillbaka till varandra.

Kairoona var känt för sina stora mängder deusit – ett magiskt mineral som är extremt ovanligt överallt förutom i just Kairoona. Platsen var också hemsökt av monster, bland annat en varelse som levde under jord och livnärde sig på deusiten. Denna nedgjordes under lajvet. I Kairoona fanns också den fruktade umbuzorden – en kult som dyrkar och hänger sig åt den förstörande kraften som kallas för “mörkret”. Mörkrets mål är att utplåna all existens och allt minne av den. På platsen fanns en av mörkrets härolder i form av en odöd konung.

På platsen fanns ytterligare en grupp odöda, som visade sig vara en tempelorden från det forna Neidara. De hade vaknat ur sina gravar för att återfinna sin drottning, som visade sig vara en ung äventyrare.

På detta lajv introducerades fenixägget, som gör en person som äter av det odödlig för ålder och sjukdom. Det skapades för första gången två stycken homunculi. En homunculus är en alkemiskt skapad kropp som besätts av en själ från dödsriket eller från något annat kärl.

Den mörka horisontens drottning (2013)

Lajvet utspelade sig också i Kairoona, ett år efter händelserna i De sju nycklarna. På det här lajvet uppdagades mer av historien bakom nycklarna och det blev klart att de hade skapats för att styra en annan artefakt, som var känd som den mörka horisonten. Detta var ett mycket kraftfullt vapen i form av en flygande stridsfästning, som hade skapats av Neidara i kriget mot en av rikets fiender, Talata. Det visade sig att Neidara hade börjat förfalla under konstruktionen av den mörka horisonten, som utnyttjade krafter från mörkret och som krävde stora offer. Riket hade sakta korrumperats tills det helt föll samman. Den odöda konungen var rikets siste härskare och hade gjorts odödlig med hjälp av mörka trollformler. Under lajvet blev både den odöda konungen och umbuzorden slutligen nedgjorda.

Eftersom den mörka horisonten använde mörkrets krafter kunde den utplåna någonting helt och även minnet av det. Detta råkade den namnlöse guden ut för i Kairoona och det är deusiten som nu utgör resterna av guden. Bitarna spreds över en mycket stor yta men de samlas där guden försöker återskapa sig själv. För att mota detta skapades deusitmonstret som dödades under De sju nycklarna. Man insåg att detta var det sämsta man kunde ha gjort och offrade därför en dvärgasjäl för att skapa ett nytt monster. Under lajvet började även alkemister och magiker experimentera med det medvetande som deusiten hade uppvisat och råkade på detta sätt återuppväcka delar av den namnlöse guden.

I slutet av lajvet sattes de sju nycklarna ihop av Neidaras nya drottning, eftersom det krävs en genetisk koppling till kungaätten i Neidara för att kunna styra vapnet. Den mörka horisonten vaknade i Ödevidderna och kom flygande mot Kairoona. Den unga drottningen bestämde att vapnet skulle förstöras och kraschade det någonstans. Ingen vet var det nu befinner sig.

Spiraltornets fall (2015)

Lajvet utspekade sig i Uulzvar, som ligger i Zephyrii marker. Varje sommar hålls en marknad i Uulzvar – de magiska mysteriernas marknad. Det är under denna marknad som lajvet utspelade sig. I Uuzlvar är väggarna mot andra dimensioner extra tunna och platsen är full av magisk laddning. Händelserna på lajvet kretsade dels omkring hotet från imperiet Kazankuni, dels omkring ett spiraltorn som låg på platsen som överlappar Uuzlvar i drömvärlden.

Riket Neidaras fiender, Talata, hade för länge sedan gömt sig på havets botten eftersom de var rädda för den mörka horisonten. Talata är starkt präglade av ordning och utgör ett slags kollektivt sinne. De delar därför all kunskap och alla tankar, viket även innebär att vem som helst kan bli en de av Talata. När vapnet nu hade förstörts så letade sig talaterna tillbaka upp till ytan. Det visade sig under lajvet att spiraltornet hade byggts av Neidara för att bedriva forskning om hur man kunde neutralisera assimileringen som talaterna använde sig av för att utöka sitt kollektiv. När tornet hotades av Talata flyttade Neidaras alkemister in tornet i drömvärlden för att skydda det. Eftersom talaterna aldrig sover kan de inte komma in i drömvärlden. De försökte därför övertyga andra om att bege sig in i drömvärlden och hämta dem ingredienserna till botemedlet så att de skulle kunna förstöra det. Äventyare lyckades dock hinna före till tornets topp och fick med sig receptet ut. Efter detta rasade spiraltornet samman. I Drömvärlden finns även drömnötter, som var viktiga ingredienser i botemedlet mot talaternas inflytande.

Skogen stod i valet och kvalet mellan att välja Sommarhov eller Vinterhov, vilket i korthet innebar att de var tvungna att ta ett beslut om att hålla sig undan eller inte. Man valde Vinterhov men i ritualen blockerades Sommarens ande som därför blev hemlös och försvann. Till råga på allt var livsträdet Irminsul sjukt till följd av att en av de sju nycklarna hade förvarats i det under en tid. Detta hade infekterat Irminsul med mörkret och naturpesten spreds snabbt i området. Talata räddade dock livsträdet med sina fröer.

Under tiden fanns också hotet från Kazankuni, som var en expansiv stormakt från den närliggande Skymningskontinenten. Kazankunis ville införa fred och ordning i hela världen genom att ta över alla länder och skapa ett enda rike. I slutet av lajvet invaderade Kazankuni Neidara i närheten av Uulzvar och marscherade in mot marknaden.

Den blinde väktarens spegel (2016)

Lajvet utspelade sig i Uulzvar, ett år efter att Kazankuni invaderade under Spiraltornets fall. Eftersom sommarens ande tappades bort blev det evig vinter. Kazankuni, som nu hade tagit över makten i Zephyrii marker, upprätthåll dock sommaren med hjälp av artefakten De fem vindarnas herre, som kontrollerar vädret. Lajvet handlade också om en artefakt som väktarna hade i sin ägo, endast känd som Spegeln.

Maga är magins gudinna och en utpräglad kaosgudinna. Hon var från början en vanlig dödlig, som skapade magin och släppte den lös i världen. Hon hade en älskare men de två blev vid något tillfälle osams. Maga hade skapat drakarna som magivarelser så därför tog älskaren formen av en antidrake, med förmågan att utplåna magi och därmed även drakar. Antidraken fjättrades av Maga i en spegel, som gavs till väktarorden för att hållas säker. Väktaren som hade ansvaret för spegel råkade dessvärre titta i den och antidraken försökte då hitta ut genom honom. Väktaren förblindade då sig själv och lät ingen annan någonsin se spegeln igen. Lertavlan som beskrev hur antidraken kunde släppas ut slogs i bitar som gömdes i Zephyrii marker. Men det skulle snart visa sig att en del av antidraken hade hunnit besätta väktaren och han blev därför tvungen att leva för evigt i ständig kamp med antidraken inom sig. Lertavlorna hittades under lajvet och genom ritualen släpptes antidraken ut och väktaren fick slutligen vila. Genom en annan ritual tillkallades Maga, som först slogs mot sin älskare men de återförenades sedan och lämnade världen för tillfället.

Sommarens ande hittades i drömvärlden och fick en ny värd. Skogen valde att övergå till Sommarhov och årstiderna återupprättades på naturlig väg.

Under lajvet återbördades tvillingsvärden, vars bärare enligt gammal kazankunisk sed ska vara kejsaren över Kazankuni. Svärden hamnade i händerna på en vanlig bonde och vissa mäktiga familjer såg sin chans att avsätta den sittande kejsarinnan. De gav sitt stöd åt bonden och färdades till huvudstaden för att han skulle göra anspråk på tronen. I samma stund utsattes plötsligt kejsarinnan för ett lönnmord och ett blodigt inbördeskrig startade i imperiets alla delar, inte minst i Uulzvar.

Bortom Skymningsvärldens Portar (2018)

Lajvet utspelade sig i Uulzvar,