Dessa väna, smidiga varelser besitter en elegans som får människor att se klumpiga ut i jämförelse. De är stolta och ser oftast evigt unga ut. Om dessa kännetecken inte skulle vara nog så är deras öron även spetsiga.

Då alverna lever för evigt blir deras syn på världen mycket olik människornas och även deras värderingar. Detta gör dem ofta svåra för dödliga varelser att relatera till. Alverna å sin sida känner att framför allt människor är hastiga och impulsiva och därför håller sig alver ofta borta från dem.

Alver är kända för att vara intelligenta varelser. Deras händer skapar vackra hantverk av alla de slag och de är även kända för att vara goda musikanter och sångare – mycket på grund av sina ljusa, sjungande röster.

Alverna brukar ofta delas upp i olika grupper då deras generella livsåskådningar och åsikter ofta har splittrat och format dem för länge sedan. De vanligaste alverna är skogsalverna – naturens väktare, högalverna – som dväljs i sina egna städer men ibland även i människornas och mörkeralverna – som har valt att se sig som världens svurna härskare och därför ständigt försöker omkullkasta det som andra har byggt upp.