Vi tycker att det är väldigt viktigt att alla känner sig trygga på våra lajv och vi hoppas, tror och vill att alla våra deltagare också ska tycka att det är viktigt.

Svensk lag gäller och vi har nolltolerans mot sexism, rasism, sexuella trakasserier i alla former. Vi vill inte ha dåligt beteende eller nedsättande kommentarer mot deltagares offperson, överhuvudtaget.

Förtryck får bara ske mot inlajvkaraktären och inte alls mot offpersonen.

Om det är något som får dig att känna sig otrygg på lajvet är det viktigt att vi får reda på det så fort som möjligt, då har vi större möjligheter att ta tag i det(om du som blivit utsatt vill det).
Beroende på vad du behöver har vi till exempel möjlighet att fixa annan sovplats hos oss i trygghetsgruppen, ordna någon du kan prata med eller liknande. Om vi får reda på det direkt har vi också möjlighet att till exempel avlägsna personer som gör vårt lajv otryggt.

Kontakta gärna vem som helst av arrangörerna.
Du kan hitta oss inlajv genom att fråga efter Lazariterna. Du hittar oss lättast vid sjukvårdstältet eller i arrangörslägret(Lazaritlägret inlajv).

Här en lista på arrangörer och fantastiska funktionärer som gärna ställer upp lite extra för stöd och samtal. Vi vill och hoppas verkligen att ni tar kontakt med oss även om det är jobbigt, vi är till för er. <3