Detta är ett kargt land, format av sitt hårda klimat, som sträcker sig längst Ylande havets kust väster om Kairoona. Här lever jormerna bland de högresta fjordarna och bergen, de karga öarna, djupa skogarna och de högresta fjällen, men de allra flesta längst den slingrande kusten. Landet är kargt och blåsigt, mestadels täckt av gräs och låg vegetation längst kusterna och djupa skogar upp mot bergssluttningarna. Soltimmarna per år är få. Allt detta har gjort folket som bor här extremt tåliga.

Aktuellt

Kung Aldris, som har tagit över stora delar av Jormsgård med vapenmakt, inledde ett krig mot Kazankuni när de närmade sig rikets västra gräns efter landstigningen i Zephyrii marker för tre år sedan. Men när det stora imperiet från Skymningskontinenten föll samman i inbördeskrig avtog inte konflikten; den eskalerade istället och när hotet från Kazankuni var slutligt undanröjt vände Aldris blickarna mot de jormländska byar som ännu inte hade erkänt honom som kung. I efterdyningarna har allt fler jormer lämnat landet i exil eller flykt.

Sedvänjor och kultur

Jormerna är ett mycket stolt folk som är uppdelat i många mindre stammar och byar. Landet regeras inte av en kung utan av många hövdingar som styr över sin by och sitt område. Detta leder ofta till tvister, bråk, och ibland även till krig. Detta gör livet i Jormsgård händelserikt och allt annat än lugnt. De olika hövdingarna försöker dock genom ett råd styra landet tillsammans och enat. Ett par gånger per år hålls det ett gille för att diskutera rikets styrning och eventuella problem som har kommit upp. Detta leder alltid till både broderlig kärlek mellan hövdingarna och totala fylleslag och slagsmål på grund av av att de alltid dricks rikligt med mjöd och vin.

De flesta av jormerna är skickliga sjöfarare. De är kända för sina stora, lättseglade drakskepp som har gjort det möjligt för dem att handla med de allra avlägsnaste hörnen av världen.  Att bedriva handel är ett vanligt sätt att försörja sig i Jormsgård. Det finns också en mindre del av befolkningen som försörjer sig på att plundra men dessa är inte många och inte helt respekterade av de övriga i landet, då de sprider dåligt rykte för jormerna över världen. Jormsgård är också kända för sina små men starka hästar som är ett stort hjälpmedel i jakt, jordbruk och boskapsskötsel av får som är en viktig försörjning i landet.

Jormerna är kända för sina stora krigare. De slåss vanligtvis med yxa och sköld, spjut eller pålyxa. Att även kvinnor väljer att gå vägen som krigare är inte ovanligt. Deras mest ökända krigare kallas bärsärkar och går i striden blinda av stridsraseri och kan ibland inte skilja vän från fiende. De tål mycket mer än de borde innan de stupar och många bärsärkar tuggar fradga. Folket är också mycket principfasta. Detta kan vara en av orsakerna till att landet inte utvecklas i samma takt som många andra länder. Man har ofta svårt att ta till sig nymodigheter och är mer förtjust i att ha det som det alltid har varit.

Kvinnorna i landet är jämställda med männen. Det är lika vanligt att män som kvinnor reser, seglar och bedriver handel med omvärlden. Den sociala strukturen i Jormsgård är uppbyggd på släkt och tradition. Folket i Jormsgård är dessutom kända för att vara vidskepliga; det är vanligt att tro på hustomtar, troll och andra varelser. Och alla gör sitt bästa för att hålla sig på god fot med dessa varelser. Ingen vill ju att deras barn ska bli bortrövade och uppfostrade av troll eller att helt plötsligt få en oönskad svans.

Religion

Tron är en del av varje människas vardag i Jormsgård och magi är tätt knuten till religionen. De kvinnliga magikerna kallas völvor och betraktas som andliga ledare. De flesta av völvorna har förmågan att spå och se in i framtiden eller fjärrskåda. De kännetecknas ofta av att de bär på en speciell sorts stav. De föraktas aldrig utan tvärtom välkomnas de till folks gårdar. I byarna används de ofta för att besvara framtidsfrågor angående kommande skördar och liknande. De sägs också kunna kontakta andevärlden genom trans. Magiutövning är företrädesvis en kvinnlig syssla i Jormsgård. Den närmasta motsvarigheten man kan komma för magikunniga män i landet är de så kallade godarna. De besitter dock inte helt samma magiska kunskaper som völvorna. Godar håller i religiösa ritualer och har förmågan att tala med gudarna. Goden i byn kan oftast inte se in i framtiden men har ett starkt band till gudarna. Även de kännetecknas av att de ofta bär en stav.

Jormer är ett mycket troende folk. Man tror på många gudar som har en central del i folkets liv. Att offra och be om hjälp i det vardagliga livet är vanligt.

Läs mer om religion i Jormsgård.

Utseende

Jormerna känns, enligt de vanligaste fördomarna, igen på sina högresta kroppar, sina grovhuggna ansikten och sitt ljusa hår. Detta är dock en sanning med modifikation. Jormerna har genom århundraden av sjöfart och kulturblandning kommit att få in många utländska influenser, så jormer av alla utseenden finns. Männen klär sig oftast i pösiga byxor med lindade ben och till detta bär de oftast tunika eller jacka. Kvinnorna bär vanligtvis klänningar. En vanlig syn är hängsleklänningar uppehållna av bucklor men det finns många som även bär mer vanligt skurna klänningar. Material som används till kläder i dessa områden är mestadels rejäla ylletyger, på grund av de hårda vindarna och stänga vintrarna. Det är heller inte ovanligt att jormerna vill visa upp sin status genom att ha dyrbara färger och vackert vävda mönster på sina kläder. På grund av jormernas stora handel med resten av världen är vackra ädelstenar och metaller inget ovanligt sätt att utsmycka sig med. Detta gäller lika mycket för män som för kvinnor.

Politik

Jormsgård har aldrig regerats av en och samma kung, utan av flera olika hövdingar. De senaste åren har dock kung Aldris tagit över stora delar av landet med vapenmakt och har på det sättet fått många att erkänna honom som enskild härskare. Aldris förespråkar en radikal, våldsam variant av den jormiska religionen, där krigets gud Sigtyr hyllas som den näst intill enda guden. I de intensiva striderna har dessutom många av Kairoonas dvärgar i exilen dragits in som legoknektar. På grund av konflikterna i landet har många jormer tvingats fly undan strider eller gå i exil på grund av att de är motståndare till Aldris.

Geografi

Jormsgård är beläget i det klippiga kustlandskapet vid Ylande havet, längst norrut i Neidara. Vintrarna är stränga, somrarna är korta och jorden är karg. Det finns dock bördiga skogspartier på sluttningarna och gräsklädd slätt i dalarna, där de flesta av bosättningarna också ligger. Uppe på fjället finns få bosättningar, där nästan bara ensliga jägare och kufiska magiker håller till. Eftersom alla byar och gårdar ligger nära havet och på grund av de många fjordarna, är det mycket närmare att ta sjövägen till grannbyn än att gå över de ogästvänliga och farliga fjällen.

Typiska namn på rollpersoner från Jormsgård

Arnulf, Aslög, Bard, Birna, Bryndis, Disa, Fjalar, Geir, Hild, Jona, Jormund, Orm, Regner, Sigbert, Sigrun, Skade, Ulfrik, Vale, Vigdis, Ylva