Fällor representeras av papper med OFF-text på som beskriver effekten. Kan du läsa pappret så har du klivit i fällan. Är fällan överstruken med ett rött streck har någon desarmerat den. Fällor är inte magiska så de påverkar dig även om du har magiskydd. Fällor måste placeras på ett sätt så att de inte är synliga förrän någon utlöser dem. Det går inte att gillra mer än en fälla på samma ställe. Det är viktigt att fällan inte är synlig förrän den utlöses eftersom texten är ett OFF-moment. Exempel på giltiga placeringar:

Under locket på en kista.
På insidan av en dörr eller tältflik.
Inuti en bok.

Fällan drabbar den som öppnar kistan/dörren/boken. Den som gillrat fällan är själv immun mot den, men andra i dennes grupp är det inte så det är en dålig idé att gillra en fälla i ett tält där alla sover eller en kista som alla använder. Fällor kan utlösas mer än en gång (med undantag av elixirfällor som måste laddas om med nya elixir). Exempel på hur texten ser ut:

Du har utlöst en fälla!

Ett svidande pulver träffar dig i ögonen och du är nu blind i 10 minuter.

 

Desarmera fällor

Att Desarmera fällor är en förmåga som kan väljas när du skapar din roll. Din roll är då tränad att upptäcka, undvika och oskadliggöra fällor. Den här förmågan gör dig immun mot alla fällor och du kan dessutom oskadliggöra dem genom att med en röd krita rita ett kryss över fällan.

 

Gillra fällor

Att Gillra fällor är en förmåga som kan väljas när du skapar din roll. Du är tränad i att konstruera och gillra fällor samt hantera de namnlösa gifter som olika fällor laddas med. Du är immun mot dina egna fällor och kan även desarmera dem genom att plocka bort dem och knyckla ihop dem. Du får kan gillra maximalt fyra fällor per dygn. Skriv tydligt och exakt vad fällans effekt är och fäst den på ett giltigt ställe. En bra idé kan vara att skriva klart fällorna innan lajvet och gillra dem på plats. Eftersom det finns engelsktalande deltagare på lajvet ska fällans effekt skrivas ut på både svenska och engelska. Nedan är mallen för en giltig fälla:

Du har utlöst en fälla! / You have sprung a trap!

[effekten på svenska / effect in English]

 

Effekter

Varje fälla har en av följande effekter:

Du är stucken av en gifttagg och inom tio minuter tar du två skada! / You are stung by a poisoned barb and within ten minutes you take two damage!

Du är stucken av en gifttagg som orsakar oerhörd smärta, skrik högt! / You are stung by a poisoned barb, scream loudly!

Ett svidande pulver träffar alla i närheten i ögonen och ni är nu blinda i 10 minuter! / A stinging powder hits everyone in proximity in the eyes and you are blinded for 10 minutes!

Sömngas gör alla i närheten medvetslösa i två minuter! / Knockout gas makes everyone in proximity unconscious for two minutes!

Hostpulver träffar dig i munnen och du hostar och snörvlar i 30 minuter! / Coughing powder hits you in the mouth and you’ll cough and sneeze for 30 minutes!

Du är stucken av en tagg doppad i alkemiskt elixir! Öppna lappen fäst nedan och drabbas av effekten! / You are stung by a barb dipped in alchemical elixir! Open the note fastened below and suffer the effect!