I de vidsträckta skogarna norr om Månbergen har det galaniska folket sedan urminnes tider levt. Galanerna har länge varit kända som ett vildsint, barbariskt och framför allt splittrat folk, vars försök att bygga ett civiliserat samhälle ständigt har raserats av klanfejder och blodshämnd. Allt detta förändrades dock för omkring trettio år sedan, då en kvinna vid namn Brendna genom vapenmakt och ett listigt politiskt äktenskap lyckades ena alla klaner under sitt banér. Stordrottningen Brendna börjar nu bli gammal men hennes styre är fortfarande starkt, och hennes symbol – en albinotjur, vit med röda ögon – syns överallt i Galanien. Detta innebär dock inte att klanfejdernas tid är över, enbart att de numera begränsas till boskapsstölder och slagsmål snarare än blodiga krig.

Aktuellt

Det har gått mycket illa med det väldiga Irminsul, livets träd. Efter att en av de sju nycklarna placerades i trädet för att den skulle skyddas från världens ondska, blev Irminsul dödssjukt och förvridet av oheliga krafter. Talaterna erbjöd sig att rädda trädet med ett av sina fröer och deras hjälp mottogs av skogsvarelserna. Detta verkar ha läkt livsträdet men det har istället börjat uppvisa ett annat oroväckande beteende som även sprids till den omkringliggande skogen. Träden växer i raka led och buskarna formar symmetriska labyrinter, de vilda växterna står nu i prydliga rabatter och Irminsul själv börjar mer likna en staty än ett uråldrigt träd.

För ett par år sedan började de galanska gudarna födas bland de mänskliga raserna, hos vanliga föräldrar. De har vuxit i en rasande takt och de flesta är nu vad som skulle motsvara tonåren hos en människa. Varför detta sker eller vad det kommer att ha för effekt är svårt att säga men de flesta galaner är beredda att lämna över rikets makt till dem. Detta gäller dock inte Brendna, även om hon kan inte motsätta sig dem öppet. Strider har brutit ut mellan de olika gudarnas klaner och de verkar mana folket att rusta sig, men snarare mot något slags större hot än mot varandra. Detta innebär att tillverkning och import av vapen just nu blomstrar i Galanien och att folk ur alla samhällsklasser tar sig extra tid till kämpalekar. Klanerna har också blivit allt viktigare för människor och man tar ännu hårdare på skymfer mot klanen.

Ett tusental dvärgar emigrerade för några år sedan till Galanien från den dvärgstad som tidigare låg under Kairoona. Dessa förde med sig sin skicklighet i hantverk och mottogs väl i ett ganska fattigt och relativt glesbefolkat Galanien. Sedan det kazankuniska imperiets fall och inbördeskriget i Zephyrii marker har det dock kommit allt fler grupper i rörelse genom de galanska skogarna – något som har varit extremt ovanligt tidigare.

Rykten

Det sägs att det finns mörkare sidor av det galaniska samhället. Rykten berättar om en grupp kallad Huvudjägarna – ett hemligt sällskap, vars medlemmar föraktar drottning Brendna och som begår bestialiska mord på dem som stödjer henne (huvudena från deras offer påträffas aldrig). Det sägs att deras främsta mål är att uppnå balans och att detta endast kan uppnås genom att Brendna förgörs. Det sägs att denna grupps medlemmar till och med samarbetar med demoner och andra fruktansvärda väsen för att uppnå sina syften.

Sedvänjor och kultur

Överlag tror galanerna på styrka och djärvhet. Ingen blir klanhövding utan att först visa sig duglig! Som ung galan har man stora förväntningar på sig och ungdomar måste bevisa sin duglighet, varför de ofta verkar ägna sig åt dumdristiga hjältedåd. Ett galanskt ordspråk säger att det är bättre att dö när man gör något man blir ihågkommen för än att leva bortglömd. Samtidigt är galaner inte några ensidiga stridisar, utan tvärtom älskar de musik, sånger och fester. Vid dessa tillfällen flödar de starka dryckerna, antingen öl eller det galanerna kallar livets vatten, en destillerad kornmaltsdryck som enligt galanerna kan bota alla åkommor, såväl fysiska som psykiska. När kvällen har gått långt nog brukar de livade krigssångerna bytas mot sorgsna kärleksvisor, till vilka även de största och mest tatuerade krigarna brukar tillåta sig att snyfta ljudligt. Att dölja sin känslor är inte något för galaner.

Galanerna har ett jämställt samhälle, där kvinnor och män respekteras lika mycket och förväntas kunna ta hand om sig själva. Galaner kommer också bra överens med skogsalver och andra skogsväsen, som finns i stora mängder i deras land. Dvärgar är mer sällsynta gäster men respekteras för sitt smide, sitt vapenbruk och sitt öl. Orcher är det sämre med, med undantag för klanen Kurain, som av de flesta andra ses som ytterst märklig. Denna klan gick någon gång i forntiden samman med en orchstam, vilket har gjort att de flesta medlemmar idag består av en blandning av människa och orch. De kanske inte är vackrast i Galanien men de respekteras ändå för sin styrka och sin vildsinthet i strid.

Religion

Galanerna dyrkar en mängd gudar och leds i denna dyrkan av magiskt begåvade präster som kallas druider. Bland de viktigaste finns den som kallas den Behornade Gudinnan. Hon står för jakt och fruktbarhet, krig och kärlek, och samtliga galaner ser henne som sin anmoder. De verkar ha fog för det – bland vissa galaner förekommer det fortfarande att horn börjar växa ur pannan vid tiden för puberteten. Detta ses som ett mycket gott omen och de behornade galanerna blir ofta krigshövdingar eller druider. Två andra viktiga gudar är dödens svartvingade gudinna Morhain och den klurige dvärgguden Righos, som både ses som en skämtare och som en hjälpsam gud som ofta kan ingripa till ens fördel. Righos är särskilt förtjust i fyllerister, vilket förklarar varför många galaner tror sig ha särskilt mycket tur på fyllan. Se även Cruach.

Utseende

Galanerna klär sig på ett uppseendeväckande och säreget vis. Mönster i stil med ränder och rutor är vanliga och de flesta klär sig antingen i pösiga byxor eller kiltar. Tatuerade mönster av olika slag är populära och vid strid förekommer också blå krigsmålning. Många smyckar sig med hals- och armringar i brons eller guld. Annars tycker många galaner att ”less is more” när det gäller kläder – de djärvaste krigarna rusar rent utav i strid nakna, något som har gjort att de genom ren chockeffekt överväldigat fiender som inte vetat vad de hade att vänta sig!

Politik

Galanien har alltid varit ett splittrat folk, som egentligen inte har kunnat kallas för ett land tills för ungefär trettio år sedan. Det var då stordrottning Brendna tog makten och hon har behållit den till idag. Konflikterna mellan klanerna har dock inte upphört, även om rena krigsyttringar har varit ovanliga under stordrottningens tid. Sedan gudarna började återfödas har det skett allt fler strider mellan klanerna och området har blivit mycket oroligare under de senaste åren.

Galaner har också ett mycket konfliktfyllt förhållande med sina grannländer, vilket sannolikt är en konsekvens av en mängd räder och krig genom historien. Galaner är däremot ofta generösa mot främlingar och det anses som god sed att visa sitt överflöd när man underhåller gäster. De hyser desto mer agg mot varandra, särskilt klanerna emellan.

Geografi

Galanien ligger söder om den väldiga bergskedjan som gränsar mot Jormsgård och består till allra största delen av skog. De djupaste delarna av skogarna är så uråldriga och vildvuxna att knappt en skogsalverna vågar sig dit, medan ytterområdena är glesare. Utanför skogen ligger väldiga hedlandskap och norrut övergår landet i tundra. Det finns inga större städer i Galanien och de flesta bor i byar och små köpingar. Klanerna tenderar att samla sig i olika områden men ofta lever man sida vid sida med människor från andra klaner.

Typiska namn på rollpersoner från Galanien

Aed, Agrona, Angharad, Bouda, Bradan, Caoimhe, Ceri, Cynbel, Faelan, Feidlinid, Gobinet, Laoise, Logaire, Mael, Morcant, Muirne, Nynniaw, Seisyll, Sionann