Alla strider, hot och liknande sker endast med boffervapen.
Fysisk närkontakt av alla formar får bara ske om de inblandade kommit överens om detta off i förväg(till exempel genom att gå iväg och prata diskret).

På lajvet kommer det att finnas vissa scener som kommer att spelas ut som om karaktären drömmer, det sker genom att alla får ligga ned i en cirkel med slutna ögon och lyssna till en spelledare som muntligen leder scenen. Det kommer fungera väldigt mycket som en scen i bordsrollspel.
Självklart är det okej att tjuvlyssna på detta.

OBS!
Det kommer att finnas element på lajvet som är väldigt läskiga och skrämmande. Det handlar framförallt om olika typer av varelser som rör sig i skogen.
Otäcka monster som stryker runt i skogen undviker huvudlägret Uulzvar vid Kurirleden vägarna till toaletterna därifrån. Där ger vi barnfamiljer och nybörjare företräde till boende.

Våga gå off.
Fråga hellre en extra gång off om du är osäker eller om något känns obehagligt.

Respektera varandra och hjälp oss skapa ett fantastiskt äventyr tillsammans.