Khuzma

Khuzmadvärgarna lever i det “ihåliga berget” Khuzma, en märklig formation som bryter av de enformiga slätterna. De härstammar ursprungligen från Jormsgård, men ska ha fått gå i exil på grund av att de förbrutit sig mot dvärgarnas uråldriga religion och i stället valt att dyrka “stjärnorna och mörkret mellan dem”. Deras berg, vars mjuka sandsten har urholkats till en konstfärdig stad, har därför rikligt med balkonger och terasser, varifrån dvärgarna kan skåda upp mot himlen. Khuzma är framför allt kända för sitt glashantverk och sitt linsslipande. De är vänliga mot främlingar, men också ytterst hemlighetsfulla. De undviker dock all kontakt med andra dvärgar, som fortfarande ser dem som förryckta kättare.

Makora

Detta folk lever i de öppna skogslandskapen i de centrala delarna av Zephyrii marker, där de bygger imponerande byar centrerade kring heliga pyramider av jord, i vilka uråldriga hjältar sägs ligga begravda. Makorerna tar ofta åt sig äran av att ha uppfunnit sporten Hjälteblod, och att delta som spelare i denna är en av de mest ärorika sysslor en makor kan tänka sig. Makorerna har ett jämlikt samhälle, där man varje höst- och vårdagjämning väljer en vinter- respektive sommarhövding som styr över byn. Det ryktas dock att den sanna makten ligger hos Varkyns maskerade prästerskap. Makorer klär sig i enkla, gärna färgstarka kläder, och pryder sig med tunga bronssmycken.

Liatna

Detta folk bebor de nordliga skogarna, och dyrkar de jormska gudarna. Deras variant av religionen fäster stor vikt vid förvandlingar, och deras härskare är shamankrigare som sägs kunna ta formen av korpar, ulvar, björnar, svanar, lodjur och andra bestar. Liatna sägs bära på en okuvlig rastlöshet, och vart sjätte år bränner de sina bosättningar och flyttar någon annanstans.

Oora

Oorafolket är ett skogsfolk som sägs ha blod av både alver och halvlängdsmän i sig. De är i regel små, kvicka och tystlåtna, med en häpnadsväckande kunskap om gifter. Deras gudinna, den Gröna Frun, ses av lärda från andra länder som en primitiv variant av Maga.

Läs mer om Oora

Yemarer

Yemarfolket lever vid Eldsbergen i sydost, och ägnar sig mestadels åt boskapsskötsel och terassjordbruk. De är dock kända över hela Zephyrii marker, och även bland länderna i öster, för sina dansare och akrobater. Yemariska underhållarsällskap lämnar ofta sitt hemland för att söka lyckan och samla in nya historier. De flesta yemarer dyrkar sina förfäder samt eldens andar, vilka de tror lyder under Elddrottningen, som styr dem från sitt palats i solen.

Kusama

Bor vid Stormgatten och lever på fiske, jordbruk och valfångst. När en kusam blir vuxen väljer hen ifall hen ska inträda i de heliga grottorna och gifta sig med jordens gud, eller låta sig rituellt skendränkas och gifta sig med havets gud. De havsäktade är fiskare och köpmän med ett stormigt temperament, de jordäktade är stabila jordbrukare och försvarare av bosättningarna. Att ingå ett förhållande med en person som är äktad till samma gud är tabu. Kusama har erövrats av Kazankuni.

Tuatha-na-Cruach

Detta folkslag är en galanisk enklav som sedan länge levt i de karga kullarna i de östra delarna av Zephyrii marker. De anser sig stå särskilt nära guden Cruach, vilket så klart innebär att de inte ägnar sig åt någon organiserad dyrkan. De har rykte om sig som skickliga smeder, men också som obotliga fatalister och surkusar.

Sordoz

Den tredje och sista överlevande Välsignade familjen. Sedan De oräkneliga tårarnas krig står Sordoz utan något territorium att kalla sitt eget, men deras enklaver åtfinns alltjämt runt om i Zephyrii marker. Sordozerna är en dunkel och illavarslande skara. De följer gamla, esoteriska seder och envisa rykten gör gällande att de sysslar med både människooffer och svart magi. De har dock gott om pengar och inflytande, och man undviker generellt att stöta sig med dem.