Niathera

Denna stadsstat vid Ormhavets kust är känd för sitt väldiga bibliotek, som inte enbart samlar böcker och skriftrullar, utan också mer exotiska dokument: jormska runstavar, nochtlaciska fjäderkodexar, till och med de garvade hudarna av tatuerade shamaner. Bibliotekarierna utgör ett svuret ordenssällskap, medan alla andra offentliga positioner tillsätts genom ett komplicerat lotteri, i vilket samtliga medborgare är delaktiga.

Mirj

Till regionen Mirj räknas de tre stadsstaterna Urra, Kaum och Natarjana vid Silversjöns strand. Mirjerna räknar sig till Underkastelsens lära men kombinerar den med dyrkan av de tre jorddrakar som anses vara deras förfäder. Härskaren av varje stad tituleras “drakkonung” eller “drakdrottning”, och då och då föds barn som uppvisar tydligt reptilartade drag. Mirj är formellt sett också namnet på ett uråldrigt katepanat, en form av administrativ uppdelning. Detta har i praktiken ingen betydelse, men då och då försöker någon av drakkungarna att utropa sig till katepan och erövra de andra två städerna. Efter att Kazankuni föll samman och inbördeskrig drabbade delar av Zephyrii marker har många flyktingar tagit sig till Mirj. En del har begett sig över Silversjön till Licienne och en del har begett sig söderut men de flesta har stannat i någon av städerna.

Agraput

Agraput, de Tusen Kupolernas stad, var tidigare en av de stoltaste stadsstaterna i Zephyrii marker. Dess furstar var rika, dess trupper väldrillade, dess tempel överdådiga. I två år belägrades den av Kazankuni, och då dess murar föll för kazankuniernas vulkanmagiker straffades dess invånare med decimering och konfiskering av all egendom. Invånarna led svårt under Kazankunis förtryck och det var kanske inte så konstigt att de också var snabba med att driva ut dem i samma stund som imperiet föll samman för ett par år sedan. Den hemliga motståndsrörelsen utgör nu stadens styrelse och Agraput har blivit en samlingsplats för många som vill ta tillfället i akt att få rikedom och framgång.

 

Aemedir

Bland Månbergens västra utlöpare ligger Aemedir, den svarta klippans stad. Liksom Sarakis är detta ett uråldrigt despotat, men här har despoten störtats och ersatts av ett råd av stadens mest prominenta tjuvar och lönnmördare. I Aemedir samlas plundringsgods från Jormsgård, guldmynt från Mirj, krigsbyte från Kazankuni och en mängd andra orättmätigt tillförskansade rikedomar. Staden är ökänd för sin brottslighet och ingen annans rätt än den starkes råder. Stadens stråtrövare är ökända för sina räder mot förbipasserande karavaner, och det sägs att stadens härskare, det Svarta Hjärtats Råd, försöker nästla in sina spioner i snart sagt varje hov i de omkringliggande länderna. Att staden överlever trots invånarnas destruktiva livsstil beror mestadels på ett sinnrikt system av kanaler och hängande trädgårdar, vilka sägs vara kvarlevor från en tidigare högalvisk bosättning. De blekfeta kanalkarparna och märkliga frukterna från trädgårdarna utgör snart sagt det enda staden producerar på egen hand.

Shaikar ur-Bez

En centralort för många av markernas nomadstammar, särskilt berömd för sin stora boskapsmarknad. Shaikar ur-Bez har en befolkning som till merparten utgörs av svartblod, och staden är något av en kulturell huvudstad för Zephyrii markers svartblodsstammar.

Sarakis

Despotatet Sarakis ligger i de sydöstra delarna av Zephyrii marker och har ett ont rykte. Sarakiterna är hängivna slavhandlare som ofta gör räder mot omkringliggande folk på sina snabba hästar. Den dekadenta överklassen ingår i en djupt depraverad Meruelkult, medan slavverkstäderna tillverkar förunderliga ylletyger och metallarbeten. Sarakis är formellt sett ett despotat och härskaren bär titeln “despot”, något som i resten av världen enbart är ett annat ord för “tyrann” men som här uppbärs som den ädlaste av titlar.

Arkonia

Ursprungligen en av de Välsignade familjerna som regerade i regionen under Padishah-eran, idag formellt en självstyrande provins i utkanten av Sarakis. Deras huvudstad har sedan uråldrig tid varit Giedi, en tungt befäst serie fortifikationer i svart sten. Hus Arkonia har länge varit ökänt för sin lömska och ondskefulla politiska taktik, och för sin urgamla fejd det underhåller med en av de andra överlevande Välsignade familjerna: Fomateides.

Under Padishah-eran styrdes familjen av sitt överhuvud, men har sedan transformationen till stat regerats av en siridar – en ärftlig titel. Siridarena härstammar dock i rakt nedstigande led från Familjen Arkonias överhuvud.

Fomateides

En autonom region i södra Zephyrii marker. Invånarna spårar sin härstamning till den Välsignade familjen Fomateides, som tillsammans med de andra familjerna regerade Det eviga riket under Padishah-eran. Hus Fomateides kvarlever idag primärt som handelsstation mellan Khwarezm och norra Zephyrii marker. Huset präglas också av en stark kulturell influens från Khwarezm. Den uråldriga fejden med Hus Arkonia fortlever framgent och väpnade konflikter är inte helt ovanliga, på grund av detta har Hus Fomateides, speciellt med tanke på dess storlek, ansenliga väpnade styrkor.

Unwë

Unwë ligger i kullarna vid Blodvattneflodens lopp. Staden är en handelsmetropol, framför allt eftersom den ligger vid en nedgång till ett drowiskt rike. Drowerna ser unwiterna som sina handgångna och låter dem sköta all handel med ytans riken. Staden har därför en rik tillgång på underjordens mystiska varor och även en stor närvaro av de svarthyade alverna. Staden styrs närmast enväldigt av handelshuset Nattskärran, vars medlemmar sedan gammalt har gift in sig med den drowiska aristokratin i riket under jorden. Nattskärran har också många filialer i andra orter.