Uulzvar är platsen där Den blinde Väktarens spegel (2016), Spiraltornets fall (2015), och Bortom Skymningsvärldens Portar (2018) utspelade sig.

Uulzvar är en sedan länge välkänd handelsplats i kanten på Zephyrii marker. (Se karta)
Den ligger vid ett vägskäl mellan flertalet viktiga handelsrutter från och till Jormsgård, Hamland, Månbergen, Licienne men även mer avlägsna platser som Khwarezm och Kazankuni.
Då både handelsrutterna och platsen träffas hårt av vinterstormar så har ingen större fast bosättning ännu växt upp där men under de snöfria månaderna är där alltid mycket liv och rörelse. Marknaden är känd för att dra till sig värdefulla föremål av alla de slag och drar därför till sig all slags lyxsökare. Men områdena kring platsen är farliga och ociviliserade och därför finns också goda möjligheter för den som söker anställning som karavanvakt och liknande.