Av världens alla ormkulter är den som dyrkar Kaasch, Den Vita Ormen, den mest ökända. Genom historien så har kulten kämpat ömsom för Ordning ömsom för Kaos genom att skicka ut religiösa lönnmördare för att mörda viktiga och ibland till synes helt oviktiga individer. De senaste åren har kultens präster dock varit tysta om på vilken sida ormguden nu står. Vissa teologer gissar att Den Vita Ormen nu sällat sig till Mörkret medan andra hånfullt påstår att Kaasch i skräck för Mörkret krälat ifrån denna värld och in i nästa.

Kaaschdyrkare hävdar att vi bara lever i en av hundratals världar och att döden bara innebär en passage till nästa. Ormar är de varelser som vakar över och tar hand om skapelsen då de istället för att dö av ålder ömsar skinn och föds på nytt. Att döda en orm är ett oförlåtligt brott mot skapelsen.

På grund av Kaaschkultens ombytliga filosofiska hållning och dess vana att mörda utan provokation så är den hatad och misstrodd av de flesta makthavare och religiösa ledare. Kultens medlemmar möts därför i hemliga tempel och bär ofta masker för att minska risken att en förrädare ger deras namn till en fiende. Kulten har många sympatisörer bland bönder som i hemlighet offrar till den för att ormar ska hålla åkrarna fria från gnagare och för att ormar ska gömma sig i stövlarna hos våldsverkare. Även läkare och lönnmördare ber till Kaasch för att deras gifter eller mediciner ska behålla sin styrka.

Dyrkan av Kaasch sker mest öppet i väst men det är svårt att veta hur utbredd den egentligen är. Nyss uppdagaden en kult i Kazygien bestående av fåfänga ädlingar som tillbad guden för att kunna ömsa skinn och behålla sin ungdom. Att de som togs på bar gärning brändes på bål verkar inte ha avskräckt tillräckligt då nygjorda altare och avkastade skinn hittas varje vecka.

Leave a Reply