Zephyrus är det hierakiska ordet för “västanvinden” och därför kallas de vidsträckta områden som sträcker sig väster om Hamland och Månbergen för Zephyrii marker. Detta är en otämjd och vacker region, där till synes ändlösa grässlätter blandas med karga kullområden och spridda skogstrakter. För personer från länder som Tabarien, Hierakos och Burgheim framstår detta som en barbarisk del av världen, där små kungariken och stadsstater blandas med nomadiska stammar och självständiga klanfolk. Här finns också många märkliga raser; rykten talar om jättar och gnomer, hyenahövdade vildar och nedgångar till drowiska imperier.

Aktuellt

Zephyrii marker var platsen där Kazankuni landsteg vid sin invasion av Neidara för några år sedan. Imperiet hann etablera sin administration i de norra regionerna innan det plötsligt föll samman i ett inbördeskrig som drabbade de ockuperade områdena mycket hårt. Det är fortsatt oroligt och många har lämnat sina hem på grund av strider eller svårigheter att försörja sig. En del har begett sig österut för att söka sig en ny hemvist men de flesta har stannat i Zephyrii marker, där de har bosatt sig i andra städer eller regioner. Detta har orsakat en folkvandring med ännu fler konflikter som följd. Kazankuni hade dessutom en mycket effektiv ockupationsmakt och det har därför bildats maktvakuum på många håll.

Rykten

Det har aldrig varit enkelt att få information om vad som händer i Zephyrii marker och det kazankuniska inbördeskriget har inte gjort det lättare. Bland zephyrier går det dock flera rykten om var den omstridde potatisbonden som blev den utlösande faktorn i inbördeskriget har tagit vägen. En del säger sig ha sett honom på krogar i norra Zephyrii marker medan någon annan hörde att han har flytt till Hamland. Det går också många rykten om de hemliga karavanerna och nattliga transporterna som äger rum på landsvägar och stigar i regionen: Det sägs att folk från östern och framför allt de Himlakejsartroende länderna passar på att smuggla ut rikedomar och heliga föremål när det råder ännu mer kaos i området.

Sedvänjor och kultur

I Zephyrii marker är livet billigt. Bland vildmarksfolken är kampen för tillvaron en ständig realitet, och livet präglas ofta av konflikter med vilddjur, monster och främmande klaner. I städerna råder ofta ett tumultartat politiskt liv, präglat av antingen maktgalna despotier eller käbblande republiker. Därför är det inte konstigt att zephyrier ofta är misstänksamma och aldrig tycks helt avslappnade. Talesätt härifrån är enkla och brutala: ”Din rygg är någon annans dolkskida”, ”Elak tunga utan elak klinga skärs snart ut”, ”Människan är människans varg”, ”Vän är inte vän förrän blod har spillts”.

Trots sin misstänksamhet kan zephyrier vara förvånansvärt toleranta och hjälpsamma. De vet att man inte ska förakta hjälp oavsett varifrån den kommer och att alv, orch, dvärg eller människa inte spelar stor roll när man kämpar för överlevnaden tillsammans. Likaså är vildmarksborna ofta hjälpsamma mot folk de träffar på i en farlig situation, baserat på en enkel hederskod där de förväntar sig samma sak av andra. Självfallet innebär detta inte att de släpper på garden!

Sorgligt nog delas denna hjälpsamhet sällan av stadsborna, som är mer vana vid att slicka uppåt och sparka nedåt. Korruption, ränkspel och paranoia tillhör vardagen för den som försöker jobba sig uppåt i städernas politik. En zephyrisk stadsbo utgår alltid ifrån att det finns minst en konspiration någonstans och att alla i denna konspiration väntar på att hugga varandra i ryggen.

Allt är dock inte förräderi och grymhet. Vissa zephyriska stadsrepubliker har en stark frihetstradition där medborgaren förväntas säga sin mening utan att hindras av kung eller kyrka. Det vanvördiga sätt på vilket dessa medborgare talar om sina valda representanter skulle med största sannolikhet bestraffas med spöstraff, tungutskärning eller döden om de hade uttalats om potentater i österns länder.

Religion

De flesta som bebor Zephyrii marker är antingen shamaner, druider, förfadersdyrkare eller Kaostroende. Bland Kaosgudarna uppskattas framför allt vedergällningens och självtillräcklighetens gud Varkyn bland barbarfolken och njutningens gud Meruel i städerna, även om det också finns platser där Maga eller mer obskyra Kaosgudar dyrkas. Folkslag som är mer orienterade mot balans och druidism har ofta en kult centrerad runt Irminsul, skogsalvernas heliga träd. Ökenfolken i söder sägs förakta alla gudar och vara fullständiga nihilister.

Undantag finns dock i denna allmänna inriktning. I de östra delarna av Zephyrii marker, i handelsstäderna längs Silversjöns kust är Underkastelsens lära populär och i norr och längs kusterna har de jormiska gudarnas lära spridits.

Utseende

Folket i Zephyrii marker är en brokig skara. Bland människorna finns jormiskt, kazankuniskt, hamländskt och sydländskt blod representerat, och i såväl kläder som utseende återspeglas detta. Folk från de vildare områdena klär sig gärna i grova och hållfasta kläder, med tunga pälsdetaljer för att skydda mot kylan i norr och i lätta svepningar för att hålla undan solens strålar i söder. Kläderna är ofta enkelt tillskurna och smyckade med broderier i djurmönster. De består vanligen av över- och undertunika, byxor eller kilt och rejäla stövlar eller enkla skinnmockasiner. Båda könen klär sig i kläder som gör det lätt att röra sig i skog och mark. Folk från stadsstaterna klär sig aningen mer sofistikerat, men även här är den allmänna framtoningen brokigare och mer primitiv än i öster. De som har råd bär gärna tunga smycken som slamrar mot varandra. ”Om du har det, visa upp det” är en vägledande princip och en rik stadsbo bär antagligen tunga smycken, sötsliskig parfym, mörk ögonsminkning samt oljat och lockat hår eller skägg.

Politik

Zephyrii marker har aldrig varit enade, och vissa hävdar att en förbannelse vilar över området. Så snart en stark stat bildas drabbas den av olycka: invasioner av jormer från norr eller ökenfolk från söder, angrepp av drakar eller vandöda, inre stridigheter eller fruktansvärda farsoter. Samtidigt är detta en plats där många äventyrare färdas för att pröva lyckan, och en plats för märkliga kulturmöten. Den mest varaktiga stat som bildats var det så kallade ”Eviga Riket”, vars namn kan tyckas överdrivet då det inte ens varade 150 år. Likafullt bär många stadsstater i sina namn fortfarande spår från detta rikes tid, då de betecknar sig som ”katapenat” eller ”despotat”, termer som en gång i tiden var administrativa indelningar.

Geografi

Zephyrii marker är ett stort område som till största delen präglas av vildmark. På grund av sitt läge och sin omfattning är landskapet skiftande, med öken i söder och tempererat i norr. Här och var spricker slätterna upp i klippiga bergsraviner eller djupa blandskogar, vidsträckta mossmarker och övergivna bosättningar. Det är en plats som lockar många äventyrare, eftersom det finns otaliga skatter att hitta och mystiska ruiner att utforska. I Zephyrii marker finns dessutom märkvärdiga monster och magiska fenomen som drar till sig expeditioner.

Här finns förslag på städer och platser att komma från.

Typiska namn på rollpersoner från Zephyrii marker

Arleg, Azra, Barte, Coran, Dima, Duir, Ergil, Fenn, Isene, Jorak, Karaga, Kog, Malgor, Marla, Sharai, Tenre, Turam, Vyrga, Zartan, Zora