Världen är full av magiutövare och alkemister. Här hittar du såväl regler som information om det arkana.

För dig som ej själv ska utöva magi eller alkemi så är följande det enda du behöver känna till:

Magi: Om någon kastar magi på dig så inleds detta med ordet ”Arkana”, sedan följer en beskrivning av vad som händer så får du agera därefter. Magiker har ett begränsat antal magier de kan kasta ett begränsat antal gånger.

Droger/magiska brydger: Om du blir utsatt/utsätter andra för droger så görs detta genom speciella lappar som tydligt beskriver vad som händer. Detta appliceras i mat/dryck och kan ej undvikas.

Alkemi: Vissa personer har tillgång till alkemiska kunskaper. Detta används för att ta fram magiska brydger, droger eller liknande.

Fällor: Om du drabbas av en fälla så kommer det stå på en papperslapp vad som händer. Fäller kan främst finnas i kistor eller andra föremål.

Alkemi

Den magiska mineralen Deusit

Fällor

Kunskap om magi

Magier

Exempel på magiteman

Primomagusorden, magilicenser och magins lagar

Örter, gifter och droger