Jormerna är ett mycket troende folk. Man tror på många gudar som har en central del i folkets liv. Att offra och be om hjälp i det vardagliga livet händer ofta. Alla jormer tror dock inte på samma gudar och har inte samma namn för dem. Det brukar skämtsamt sägas att det finns en religion för varje by i hela Jormsgård, vilket inte är långt ifrån sanningen.

Nedan följer ett urval av gudar och andra väsen som förekommer i jormsk mytologi. Utgångspunkten är den religiösa uppfattning som finns i området omkring den jormska byn Edomaby, med ett antal alternativa namn som förekommer på andra platser. Observera att detta endast representerar en av många syner på vilka gudar som finns och vilka egenskaper de besitter.

Herjafader/Sigtyr/Varil – Krigets gud
Gagnråd/Grimner/Allvise – Vishetens och listens gud
Skaldöja/Sivana/Mediv – Skaldekonstens och mjödets gudinna
Aldreg/Margadön/Svargar – Smidets, hantverkets, eldens och åskans gud
Vanhild/Kjeril – Skönhetens, lustens och konstens gudinna
Bålgia/Farvinda/Fatalga – Havets, handelns och vädrets gudinna
Artrimner/Marovit/Saedifader – Magins, skriftens och räknekonstens gud
Hlinum/Chenin/Ardemal/Umb – Naturens, jordbrukets och fruktbarhetens tvåkönade gud/gudinna
Sol/Frynva/Likta – Solens och dagens gudinna
Mani/Naktan – Månens, nattens och de dödas gud
Fylkar/Ulvir/Klevyr – Drömmarnas och sömnens gud
Vurdapin/Vergel/Midran – Plågornas och de grymma straffens gudinna; bestraffare av döda som begått svåra brott i livet.

Mörkegap/Niftunga/Mörkret – Förgörande kraft som vill förvrida och förinta världen.

Gudatagen/skymin – Stjärna på natthimlen, död människa som någon av gudarna tagit till sig.
Siger (mask.), Sigria (fem.) – Herjafaderns tjänare, människa som fallit i ärofull strid.
Brager (mask.), Bragia (fem.) – Skaldöjas tjänare, död skald.
Marer (mask.), Maria (fem.) – Plågoande; andeväsen eller död människa som Vurdapin tagit (Observera att att betoningen i “Maria” är MAR-ia. Det uttalas alltså inte som det bibliska namnet Maria).
Manulv – Varg som är Manis spanare och budbärare.
Marulv – Varg av Fylkar; mardröm
Bålskepp – Bålgias skepp; spökskepp

Gårdsvätte/Hustomte/Goanisse – Gårdens skyddsväsen.
Råndan/Skogsrå/Skogsfru – Skogsväsen.
Mörketing/skravd – Vidunder från Mörkegap
Jarmogyg/Gilegom – Grym, blodtörstig trollkonung
Samagast/Döpebast/Djupeting – Havsodjur; beskrivs varierande som val, havsorm, bläckfisk eller drake.
Dväljeting, Kväljeting, Sväljeting och Kärveting/Niftmarerna – Mäktiga, hamnskiftande skara mörketing som tros kunna orsaka världens undergång.

Skyamagård/Framdamark – Gudarnas stad
Nattbyar/månbyar/månfält – Platser där de döda har sin boning. Dessa anses finnas på för de levande avlägsna och otillgängliga platser i vår värld. Även en term för pestdrabbade områden.

Leave a Reply