Här finns  länkar till de länder vi och ni skriver.
Nu med hashtags för vad de olika länderna handlar om. För hela listan klicka här.

Burgheim
#knektar #vidskepelse #gudärdöd #hyrsoldater #republik

Detta vet de flesta om Burgheim: Detta land ligger i de sydöstra delarna av Neidara och har mycket berg, samt en lång kust men denna är ganska otillgänglig. De är kända för sina legosoldater och sin starka frihetssträvan. Befolkningen utgörs främst av människor och religion har ingen stark roll i landet. Burgheimare kan ofta kännas igen på sina extravaganta och färgglada kläder som ofta innehåller så kallade slitsar och puffar, och de har en förkärlek för pengar.
Klicka på landet för mer information.

Erhendil

#alver #vinochbröd #skepp #ordning #skogsvarelser #alkemi #vetenskap

Detta alvrike ligger i skogen Ehrenvaln vid Ormhavets kust, öst om Malekitiska vidderna i söder. Skogen som omger detta stora alvkungarike är mörk och kuslig. Träden har så stora kronor så att dom skymmer solens strålar från att ge näring till marken där. Det finns bara en väg till Erhendil genom skogen, många som går in där tappar bort sig och få återvänder. Erhendil har länge varit tyst och ingen har någonsin brytt sig om detta kungarike, man har länge trott att kungariket bara varit en saga.

Fjallbreidd
#islandfastmedcash #ätter #fåmagiker #djurandar

Detta vet de flesta om Fjallbreidd: Detta lilla bergsrike ligger i de centrala delarna av Neidara och har mycket berg. Huvudnäringen utgörs av gruvdrift, vilket även gör att majoriteten av befolkningen bor i mindre byar eller städer bland bergen. Man är skeptisk mot magiker och tror istället på djurandar, någon vidare religion har de inte mycket till övers för. Fjallbreidd har även legat i evighetslång konflikt med Burgheim och dessa kommer aldrig överens. Vid Fjallbreidd finner man även den av alverna välkända skogen Månbergen.
Klicka på landet för mer information.

Galanien
#kelter #klaner #kiltar #tatueringar #mångagudar #hjältedåd

Detta vet de flesta om Galanien: Detta land ligger i de norra delarna av Neidara och utgörs främst av skogar. Folket är delat i klaner som sällan kommer överens, även om de just nu är enade under en stordrottning så hyser de ofta mer agg mot varandra än mot främlingar. Befolkningen klär sig ofta i kiltar, tror på flera gudar och kan ofta vara dumdristiga då de hellre vill bli ihågkomna efter döden än bortglömda. I Galanien finner man även alver och en dvärgastad.
Klicka på landet för mer information.

Hamland
#aragornland #stadsfolkmotlantisar #inrekonflikter #ondskog #bruntochgrönt

Detta vet de flesta om Hamland: Detta land ligger i de norra delarna av Neidara, väster om Galanien. Det är främst ett människorike men det sägs att det finns alvblod i kungafamiljen. Riket är delar i två delar men varje stam styr till stor del sig själv, och det växer även ett motstånd mot kungafamiljen. I landet finns även en mörk skog som förr tillhörde alverna, ifrån denna kommer sägner om demoner och mörka varelser.
Klicka på landet för mer information.

Hierakos
#grekland #kyrkan #palatsintriger #togorochbling #filosofidebatt

Detta vet de flesta om Hierakos: Detta land ligger i de sydöstra delarna av Neidara och härifrån kommer Himlakejsarens kyrka, det var de som frigjorde landet från mörkeralver. Himlakejsarens kyrka är stark men man är inte fanatiker utan tron är snarare en självklarhet och man fördjupar sig istället i teologiska debatter. Det är ett gammalt och rikt land men som idag styrs av en barnkung. Detta gör att det finns stridigheter om tronen och de mäktiga är kluvna. Man ligger samtidigt i krig mot Rossia, och i detta är man allierad med Tabarien.
Klicka på landet för mer information.

Jormsgård
#vikingar #inbördeskrig #plundringståg #magitro #mångagudar #vardagstro

Detta vet de flesta om Jormsgård: Längst norrut i Neidara finner man det lilla landet Jormsgård. Längs dess karga kuster bor ett tåligt folk, vana vid hårda vindar, karg natur och få soltimmar. En konung styr landet men varje by har en hövding. Folket är stolt och hamnar ofta i krig och konflikter med varandra, men även med utomstående. Med sina drakskepp bedriver de handel med andra länder, men deras handel kan även ibland utgöras av ren plundring. Folket tror på flera gudar och även en del shamanism.
Klicka på landet för mer information.

Kairoona
#gruva #äventyr #magiskplats #odöda

Detta vet de flesta om Kairoona: Kairoona är en stad i nordöstra Neidara. Staden omgavs av magi och här fanns även stora fyndigheter av mineralen Deusit. Bortanför Kairoona låg ödemarken. Men staden i sig har nu fallit i mörker och många odöda hemsöker nu dess marker. Hit söker sig modiga äventyrare för att hämta ut saker ifrån den fallna staden, men få återvänder. De som gör har mörka historier med sig och värdefulla rikedomar.
Klicka på staden för mer information.

Kazankuni
#kejsardöme #vulkaner #samurajorcher #legioner #förfädersdyrkan #militärmakt #noshörningsryttare

Detta vet de flesta om Kazankuni: Långt till nordväst, bortanför Stormgatten, ligger Kazankuni, på den så kallade Skymningskontinenten. Därifrån kommer porslin, té och exotiska tyger. De var tidigare väldigt expansiva och invaderade Neidaras vagga i Zephyrii marker men för ett några år sedan föll imperiet samman i ett inbördeskrig som ritade om den politiska kartan.
Klicka på landet för mer information.

Kazygien
#krigaradel #kyrkan #grannfejder #husarer #långarockarochhögastövlar

Detta vet de flesta om Kazygien: I de nordöstra delarna av Neidara, mellan Burgheim och Rossia, finner man landet Kazygien. De är ett starkt hästfolk som tidigare delades i stammar, men som nu är ett starkt feodalsamhälle, troende av Himlakejsarens kyrka. De har ett starkt band till Rossia och är allierade med dessa. Här finner man de stolta stäppkrigarna med sina hästar, dessa beridna adelsmän som ofta glömmer bönderna på vilkas ryggar de rider. Nästan enbart människor bor här vilket gör att man ofta fruktar andra varelser mer.
Klicka på landet för mer information.

Khwarezm
#stäpperochöknar #handelsvägar #engud #enadeprovinser #sirligtspråk

Detta vet de flesta om Khwarezm: I de sydvästra delarna av Neidara finner man landet Khwarezm. Landet består till stor del av öken, berg eller bördiga floddalar. Detta gör att folket består av nomader eller stadsfolk, alla dock handelsfolk. Landet har invaderats så många gånger att folket är mångkulturellt och såväl tro som raser är väl blandade i detta köpmansland. Befolkningen talar ofta skilda språk vilket gör landet än mer mångfacetterat. Här finns en plats för alla, som kan ta en plats. Det de har gemensamt är ofta sin tro, underkastelsens enda gud, och hur en familj bör styras av sitt familjeöverhuvud, och att de gärna talar i gåtor.
Klicka på landet för mer information.

Licienne
#frankrike #samhällsklyftor #bondeupprorvart30eår #vin #religionskrig #fåfänga #propaganda

Detta vet de flesta om Licienne: I centrala Neidara ligger Licienne, ett fagert och bördigt rike, uppbyggt kring sin kultur och ädla riddare och fagra möer. Men här finns också de underkuvade bönderna som drömmer om uppror och borgare som svär över adelns översittarfasoner, som man säger att de har ärvt av de högalver som tidigare styrde landet. Man tror på Himlakejsaren och förfäderna, men inget är viktigare än ett glas vin, Liciennes viktigaste handelsvara. Man lägger även mycket tid på sitt utseende och smink, mode och smycken är vitkigt. Ickemänskliga varelser har det hårt här.
Klicka på landet för mer information.

Lomëdor
#mörkeralver #långlångbort #ordnungmußsein #hemligtochmystiskt

Detta vet de flesta om Lomëdor: Längst österut i Neidara finner man Lomëdor, mörkeralvernas rike. Få andra varelser har satt sin fot här, och ännu färre har återvänt för att berätta om det. En del alver har haft kontakt med Lomëdor, men få av Lomëdors egen befolkning lämnar landet utom på speciella uppdrag.
Klicka på landet för mer information.

Månbergen
#högalver #tornstäder #ateism #finareänallaandra #kompismedväktarna

Detta vet de flesta om Månbergen: I centrala Neidara, söder om Galanien, ligger Månbergen, högalvernas rike. Riket utgörs främst av svårintagliga bergstoppar, men där högalverna har sina vackra hängande trådgårdar. De håller dock sitt rike stängt för andra, förutom för dvärgarna från Kairoona som har fått ta sin tillflykt hit. Tillsammans handlar de med Neidaras vackraste juvelsmycken. Andra länder handlar gärna med dessa högalver, men man finner dem ofta arroganta och pompösa.
Klicka på landet för mer information.

Nendil
#karibien #havsalver #sjöfarare #andetro #elementenviktiga

Detta vet de flesta om Nendil: Lång sydöst om Neidara ligger ögruppen Nendil. Alver befolkade dessa öar för längesedan men idag är de mer knutna till havet än till skogen. Här bor nu även flera andra raser, och blandraser, men deras gemensamma nämnare är att de alla är sjöfolk. Handelsresande hävdar de att de är, men många anser att det är ett annat ord för piratverksamhet.
Klicka på landet för mer information.

Nochtlaca
#azteker #högkultur #avanceradodling #gudarföralltilivet #städeravguld #civilisation #republik

Detta vet de flesta om Nochtlaca: Var detta land ligger är oklart. Detta land lever på sina guldfyndigheter, något som invånarna gärna visar upp i form av smycken, smink eller färg på kläderna. Man tror på flera gudar och prästerna och prästinnornas roll i samhället är viktig. Man utbildas till det man ska bli redan från ung ålder, men alla gör ett avbrott för att tjänstgöra i landets militär. Man visar sina rikedomar i kläder och utstyrsel, att vara viktig och framgångsrik är viktigt, och personer som inte har fallenhet för något kan offras till gudarna.
Klicka på landet för mer information.

Nya Neidara
#nygrundat #drottning #hyggligaodöda

Detta vet de flesta om Nya Neidara: Grundat av odöda tempelriddare som vill bygga upp sitt gamla rike. Än så länge är riket för litet för att påverkas mycket omvärldens strider.
Klicka på landet för mer information.

Rabizno

#romskaindianer #fjädrarochpärlor #utstöttaochförföljda #arvtagaretilluråldrigatraditioner

Detta vet de flesta om Rabizno: I Månbergens skugga rör sig ett nomadfolk som kallas Rabizno. Så länge någon kan minnas har dessa tystlåtna nomader haft otroligt låg status, förslavats och utnyttjats. Om det någon gång haft ett hemland har det tagits ifrån dem och nu drar de från plats till plats, lever i enskildhet, studerar stjärnhimmeln och lever på de skulor som människor är beredda att kasta till dem. Traditionellt jobbar de på Uulzvars marknad med de smutsiga och hårda jobb som ingen annan vill ha. Under senaste marknaden deltog de överraskande i massakrer av marknadsbesökare och det viskas nu om att det nedtryckta nomadfolket fått nog.

Rossia
#barbarklaner #ansiktstatueringar #stäpper #shamanism #ätterochklaner #hederskodex

Detta vet de flesta om Rossia: Österut i Neidara finner man det stora landet Rossia, med sina väldigt stäppvidder. Här finns det ridande klanfolket. Till skillnad från andra klanfolk så har dessa sällan konflikter med varandra, tvärtom sluter de upp mot yttre hos, så som nu med kriget mot Tabarien och Hierakos. Detta klanfolk styrs av hövdingar och och man tror på andevärlden. Kläderna består främst av skinn och päls vilket gör folk från Rossia lätta att känna igen. Ett gladlynt folk men som även har en mörkare sida, med plundring och gladiatorspel.
Klicka på landet för mer information.

Satori
#örike #kommunism #munkordnar #meditation #upplysning

Detta vet de flesta om Satori: Den lilla ögruppen väster om Kazankuni var förr isolerad men Kazankunis erövringatåg öppnade gränserna även för dem. Detta rike tror på jämlikhet och upphöjdhet. Alla är välkomna och man har väldigt lite problem med våld eller brottslighet. Det finns ingen stark religion på Satori, men elementen är viktiga, och de flesta tillhör en orden.
Klicka på landet för mer information.

Tabarien
#landetlajvien #riddare #gripryttare #drottningenärchef #engud #mäktigkyrka #feodalsamhälle

Detta vet de flesta om Tabarien: I Neidara centrala delar, norr om Kazygien, finner man det Tabarien. Men sin drottning kämpar Tabariens tappa riddare på. Landet har mött stor förödelse då mörkrets härold för några år sedan drog rätt igenom landet. Man ligger nu även i krig mot Rossia. Detta rike utgörs främst av människor men här finns många andra varelser. Himlakejsarens kyrka är mäktig i landet men där finns även en del naturreligioner, främst bland det lägre folket.
Klicka på landet för mer information.

Uulzvar – De magiska mysteriernas marknad
#vägkorsning #handel #näradrömvärlden #magiskplats #världenshäftigastemarknad

Detta vet de flesta om Uulzvar: En stor handelsplats i utkanten av Zehpyrii marker. En tältstad med folk som kommer och går och med nästan ingen fast befolkning. Alla möts här för att utbyta varor, tjänster eller hemligheter. Kazankuni har haft kontrollen över Zephyrii marker men för stunden får platsen styra sig själv.
Klicka på staden för mer information.

Uzg Voraut
#efterkatastrofen #orcher

Detta vet de flesta om Uzg Voraut: Norr om Kairoona, vid Ödevidderna, låg en gång ett land, med en allians mellan orcher och människor. En konflikt gjorde att landet föll. Idag refererar orcher till platsen som Uzg Voraut.
Klicka på landet för mer information.

Viratsia
#stadsstat #fancyhattar #alkemi #vetenskap #handelshus #lurendrejare

Detta vet de flesta om Viratsia: I centrala Neidara finner man Viratsia utmed kusten. Viratsia är en handelsstad som består av en brokig skara människor och några andra varelser. Viratsierna är ofta ute på resa och kan synas överallt i världen men de tog ett dråpslag när den odöde konungen vandrade in i staden. Alla kan göra sig ett namn i Viratsia, bara man är slug eller kunnig nog om med stora ambitioner.
Klicka på landet för mer information.

Världens underverk

Detta vet de flesta om Världens underverk: Det finns flera underverk spridda över hela Neidara. De har alla olika betydelse och olika härkomst. Man känner oftast enbart till de som kommer från ens hemland eller de länder man har besökt.
Klicka på rubriken för mer information om alla underverken.

Zephyrii marker
#stäpper #conanland #kaotiskt #dekadentastäder #kärvabarbarer

Detta vet de flesta om Zephyrii marker: I nordvästra Neidara finner man området Zehpyrii marker, för detta kan inte kallas för ett land. Det utgörs av de vidsträckta områden som sträcker sig väster om Hamland och Månbergen. Detta är en otämjd region där folk bot tillsammans i nomadiska stammar och klaner. Några säger att det vilar en förbannelse över marken för ingen stat blir långlivad i området. De flesta som bor här är shamaner eller druider och man tror på andar och förfäder. Folket för en ständig kamp mot tillvaron och livet är hårt. Det som höjer stämningarna är handelsplatserna och spelet Hjälteblod som kommer från denna region. Kazankunis invasion och inbördeskriget har dock satt sina spår i området.
Klicka på landet för mer information.

Ödevidderna
#tundran #northofthewall #världensände #fallnaimperium #kaosmutanter

Detta vet de flesta om Ödevidderna: Nordöstra Neidara utgörs av tundra. Detta är norr om alla civilisation och tundran verkar oändlig. Här finns varken städer eller byar och de varelser eller människor som bor här anses galna och farliga. Dock har ett av världens mäktigaste imperium legat här och i dess ruiner finns skatter, så det lockar ständigt äventyrare.
Klicka på landet för mer information.

Ön Zanga
#träskö #ödlefolk #kejsardöme

Detta vet de flesta om Ön Zanga: I Ormhavet återfinns denna ö. Den utgörs främst av träsk och här möttes människor och ödlefolket. Idag utgör de en enda ras, ödla och människa, men de kallar sig själva zangarer.
Klicka på landet för mer information.