Analfabetismen är utbredd i världen och långt ifrån alla kan läsa och skriva. Följande skriftspråk kommer att finnas på lajvet, nämn vilket ni vill kunna läsa och skriva om ni anmäler er som läs- och skrivkunniga. Ordning och Kaos är de två standardspråken och de som främst kommer att användas på lajvet.
Alfabeten skickas sedan ut till er i samband med att er anmälan blir godkänd.

Det ”latinska alfabetet” får alltså inte användas på lajvet.

Ordning –  Ett av de två standardspråken som främst används på lajvet. Välkänt och väl spritt över världen och många skriver detta väl spridda handelsspråk. Skriftspråket sägs härstamma från Kazankuni.

Kaos – Det andra av de två standardspråken som främst används på lajvet. Används vanligtvis av naturväsen och utomvärldsliga varelser anslutna till kaos. Då magin är en urkraft är detta även magins skrift.

Viratsienska – Används i landet Viratsia

Dvärgiska runor – Används av dvärgar främst men även andra som har nära eller långvarig kontakt med dessa.

Drakskrift – Används av drakar och känns endast av dessa.

Den gamla skriften – En skrift som användes för länge sedan och idag är okänd.

Alvisk skrift – Används av alver, ofta vid sidan av ordning och/eller kaos

Magisk skrift – En skrift som anpassar sig efter läsaren och därför låter alla läsa den, även personer som annars inte kan läsa. Till denna används ”det latinska alfabetet” och är alltså undantaget som bekräftar regeln.

 

Månaderna

Räknas i årstidscykler.
December, januari och februari är vintermånaderna.
Mars, april och maj är vårmånaderna.
Juni, juli och augusti är sommarmånaderna.
Och september, oktober och november är höstmånaderna.

År

244 i.K. (Innan Kejsarens nedstigning) (Lajv, 2018)

(Den Blinde Väktarens Spegel, 246 i.K. Spiraltornets Fall, 247 i.K. 2015;250 i.K. De Sju Nycklarna, 2012; 249 i.K. Den Mörka Horisontens Drottning, 2013)

 

Datum

Datumet skrivs så att numret på dagen, månaden och året kommer med. T ex så skrivs 2:a juli 2018 som dag 2 i sommarmånad 2 år 244 innan kejsaren. 1:a april 2014 skulle skrivas som dag 1 vårmånad 2 år 248 innan kejsaren.

 

 Valuta
Se In-lajvpengar