Vi presenterar en värld eller delar av en värld som ni får använda som ni vill. Detta är främst för att ge inspiration men även för att ge saker att diskutera kring under lajvet och för att ge en stomme och möjligheter även för dem som inte själva vill hitta på någonting.
Något ni också skall tänka på är att ni kan läsa precis så mycket ni vill eller inget alls. Det är upp till er, det finns inga krav från vår sida att ni ska kunna något, men det kan eventuellt förhöja er lajvupplevelse.

Under varje underrubrik hittar ni en kort informationstext med det som kan vara bra att veta, vill ni sedan läsa mer så är det bara att klicka sig vidare. 

Rykten

Geografi

Grupper, folk och raser

Huvudintrig och nutidshistoria 

Karta

Magi, alkemi och droger

Religion och världsåskådning

Skrift, språk, valuta och tideräkning

Stämningstexter

Världen är öppen för äventyr och ingen har förmodligen besökt hela. Den är full av magi, fantastiska och underliga företeelser och folkslag. Vill ni att vi ska fylla på listan nedan med era egna varelser, länder och annat så är det bara att maila det till oss så lägger vi upp det.
En del saker är också ganska uppenbart tagna från andra platser. Detta är för att vi uppskattar dem och tror att de med fördel kan införlivas i vår spelvärld för att göra den mer intressant. Detta innebär även att ni är välkomna att sno saker från andra platser, skriva om dem och använda dem i världen.
Världen är enormt stor men vad endast ett fåtal akademiker och resenärer vet är att den omringas av Kaos. Detta är ett kaos vari inget är beständigt, men med Ordningens inflytande i världen så förminskas eller förstoras världens yta och kampen pågår ständigt.