Just nu får vi en del mail kring återbetalningar av deltagare som av olika anledningar inte längre kan åka på lajvet. Eftersom vi som arrangerar Lazarus själv är lajvare och åker och har åkt på många lajv känner vi väl igen den trista känslan av att missa något som en sett fram emot. Extra jobbigt känns det om pengarna dessutom inte går att återfå. Så är nämligen läget nu och vi hänvisar till texten kring anmälning som alla som betalt har läst och godkänt:

”Återbetalning sker enbart upp till två månader efter mottagen betalning, eller fram till sista datum för intrig om detta ligger närmare, sedan anses pengarna vara investerade i lajvet.”

Varför fungerar det då på detta sätt? Jo, för att Lazarus är ett jättelajv och en jätteapparat och att pengar budgeteras och investeras efter hur många som anmäler sig. Logistik som vatten, toaletter och dylikt är beställt och ska betalas oavsett hur många som i slutändan faktiskt kan åka. Samma sak gäller beställning av rekvisita och dylikt. Vi hade kunnat skapa högre säkerhet genom att höja priset för alla deltagare men vi har alltid haft som mål att ha billigast tänkbara lajv för så många som möjligt. Alla pengar vi får in går alltid oavkortat till lajvet, så klart. Så även om det suger att behöva göra det så hänvisar vi de som hör av sig till våra anmälningsregler och hoppas att de förstår att pengarna oavkortat går till att göra det bästa tänkbara lajvet för alla.”.