Uppdaterad vision

Vi har uppdaterat och förnyat vår vision. Visionen är något som är väldigt central när vi arrangerar och något som vi vill ska genomsyra allt. Läs gärna, det skulle göra oss glada!  http://www.projektlazarus.se/?page_id=5