Årets erbjudanden

Nu finns årets erbjudanden ute under fliken erbjudanden. De har två syften. Vi vill underlätta för er deltagare att skaffa sig lite extra utrustning. Det andra syftet är att skapa lite mer business för svenska lajvåterförsäljare. Förhoppningsvis kommer det att