Barda

Vi har inlett diskussioner med SVTs Barda angående att de även ska komma och filma detta år. Upplägget blir då sådant att de kommer att filma under en av inchecksdagarna, några timmar, som sist och sedan kommer de att filma