Airsoft Malmö

Airsoft Malmö

Beställning görs via mail. (beställning direkt i webshop medger ingen rabatt) Ange vilka varor med titel samt art.nr. Bokningsnummer från evenemanget (Ni kan kalla detta något annat…men det måste gå att identifiera deltagandet/att man är anmäld) Du måste vara anmäld och

100 anmälda!

Nu är vi 100 anmälda! Taket är 300 och med tanke på takten folk anmäler sig så lär det gå fort nu. Tänk på att en färdig anmälan är när ni har skickat in båda delarna av anmälningsformuläret och har