SVT

Arrangörsgruppen har precis varit på möte med SVT-Barda angående ett eventuellt samarbete, och det ser mycket positivt ut. De vill hemskt gärna komma och filma under lajvet och just nu lutar planen åt att det kommer att spelas in under

Huvudintrig

Då huvudintrigen har efterfrågats av entusiastiska lajare så kommer en kortversion redan nu och ni återfinner den under Världen->Huvudintrig eller via direktlänk här. Den är inte utförlig och innefattar inte allt som kommer att ske men den är tillräcklig för