Nedan följer en lista med förslag på raser, i bokstavsordning. Om du vill veta mer om rasen i fråga så är några av dem klickbara för mer info. Här finns väldigt många raser så de vanligaste är fetmarkerade.

Naturligtvis får ni även hitta på egna raser av alla de slag men här är några vi gärna ser och en del av dem saknar.

A

Alver
–     Odödliga varelser av olika slag, uråldriga och vackra.

C

Chimera
–     Hälften människa och hälften djur, en varelse skapad i en alkemisk ritual.

D

Demoner
–     En varelse ifrån en annan värld, knuten till kaos och egoism.

Drakar och drakblod
–     Drakar och halvdrakar, både i drakform och i humanoid form.

Drow
–     Alver med mörk hy och vitt hår.

Dryader
–     Skogsvarelser knutna till naturen och träden.

Dvärgar
–     Lika människosläktet men kortare, och ofta med ett sinne för gruvdrift eller ädla stenar.

Dödsriddare
–     Riddare svurna till mörkret.

F

Fallna änglar
–     Änglar är som demoner, varelser ifrån en annan värld. Fallna änglar är inte bundna till ordning utan har fallit från sitt kall.

Fefolk/Älvor
–     Varelser som lockar människor till lycka och färdärv i ängar och skogar.

Fox-elves / Felver
–     Hälften alv, hälften räv.

Fenix
–     En uråldrig varelse som dör i aska och återföds i eld.

Fiber
–     Ett människobarn som uppfostras av rovdjur, som en bortbyting.

G

Gnomer
–     Liknar en vätte men är ofta egoistiska med ett sinne är guld och penningar.

H

Halvalver
–     Hälften människa och hälften alv.

Halvdemoner

–     Hälften människa och hälften demon, vilket gör att de har drag från båda sidor.

Halvorcher

–      Hälften människa och hälften orch.

Havsfolk
–     Varelser som lever i havens djup, de är lika människor men har stjärtfena och kan andas under vatten.

Homunculi
–     Varelser skapade i en alkemisk ritual, ofta lever de enbart en kort tid.

Högalver
–     Alver som är äldre och ädlare än andra alver, åtminstone om man frågar de själva. Lever i Månbergen.

I

Ihmiset
–     En typ av alver som är nära besläktade med fefolk. Återfinns enbart på Zehpyrii marker, som en form av stäppalver.

Illvättar
–     Onda vättar som ofta saknar rädsla och därmed är eftertraktade i strid. Kaosbundna varelser.

K

Knytt
–     En typ av skogsvarelse som ibland ses som skadedjur, då de ofta ställer till med ofog men ändå kan vara trevliga.

Koskentroll
–     En typ av arga och stridstränade troll som är våldsamma och eftertraktade som legosoldater.

M

Magiätare
– En varelse som uppstår bland alla raser och som kan äta magi, ett hot för alla världens magiker.

Människor

Mörkeralver
–     En typ av alver med ljus hy och svart hår.

O

Orcher
–     Stora och tuffa varelser. En del av dem kan vara enkla skogsvarelser som är våldsamma, medan andra kan vara sofistikerade. Ledarklanen för Kazankuni är orcher.

R

Rakasha
–     En typ av varelse som ser ut som människor men har djurhuvuden eller andra kroppsdelar från djur.

Råttmän
–     En blandning mellan råttor och människor som återfinns i länder nära vatten.

S

Skogsalver
–     En typ av alver som håller sig nära skogen. De lever med denna och lever i denna.

Sinnesätare (Illithid)
–     En typ av varelse med långa tentakler och som pratar med tankar. De har ett egen rike men ingen vet var.

T

Thuringwaht
–     Uggleliknande halvmänniskor som kan skifta skepnad.

Tieflings
–     Humanoida varelser med horn. De är egentligen magiska och ofta knutna till demonriket.

Tvidasi
–     Kattliknande varelser som lever i samklang med naturen.

Trofer
–     En magisk varelse knuten till en tyrann eller hjälte när denna föds. Trofen lever så länge personen lever och påverkas ej av magi.

Troll
–     En typ av uråldrig skogsvarelse av flera olika sorter som finns i skogarna.

V

Vampyrer
–     En typ av humanoid varelse som livnär sig på människors och liknande varelsers blod.

Vättar
–     Skogsvarelser i olika form. De är små med långa näsor och inte kända för sin smarthet.

Z

Zangarer
–     En blandning mellan människor och ödlor. Från ön Zanga.

Ä

Änglar
–     Varelser knutna till ordning, ofta humanoida.