Tabarien är en monarki som styrs med järnhand av drottning Alba. Landet är ett av största på kontinenten Neidaras Vagga, i alla fall till invånarantal. Tabarien har en tydlig samhällsstege och befolkas i första hand av människor. Tabarien är känt för sina välsmidda svärd och stolta riddare.

Aktuellt

Tabarien led stor förödelse när den odöde konungen drog genom landet på sin färd mot Viratsia för fem år sedan. Tack vare att drottningen höjde skatterna och införde beredskapsarbeten har det mesta av infrastrukturen och helgedomarna nu återuppbyggts.

I östra Tabarien sker ständigt gränskränkningar från Rossia. På senare tid har dessa dock eskalerat och ett rövarband valde att helt sonika slakta alla i ett av Himlakejsarens kloster, plundra det och bränna det. Detta kunde man inte stå får och Himlakejsarens kyrka förenade Tabarien och Hierakos i ett korståg mot Rossia. Märkligt nog valde Kazygien, ett annars starkt Himlakejsar-troende land, att ställa sig på barbarernas sida och blev därmed uteslutna från kyrkan. Antagligen har de korrumperats av Mörkrets makter.

Tabarien hann aldrig bli hotade av Kazankuni under invasionen av Neidara men landet har blivit påverkat av de många flyktingarna som har kommit efter att inbördeskriget bröt ut i det forna imperiet. Det har blivit oroligt på de tabariska landsvägarna och små läger har dykt upp i byarnas och städernas utkanter.

Även dvärgar som tidigare bodde i staden under Kairoona har migrerat in i landet med varierande framgångsgrad. Deras hantverk och skicklighet i vapensmide är mycket välkomna i krigets tider men platsen i landet är begränsad och alla är inte nöjda med den extra konkurrensen de ger.

Sedvänjor och kultur

Det tabariska samhället har en feodal uppbyggnad, med stora skillnader mellan klasserna: adel, handelsmän, tjänstemän och bönder. De flesta ärver sitt yrke av sina föräldrar eller sätts som lärling hos någon annan om de verkar ha en fallenhet för något annat yrke.

Det enda som kan bryta detta är om man satsar på en karriär som äventyrare. Men det är ett mycket farligt och inte alltid lukrativt yrke. Föräldrar brukar sällan uppskatta att ett barn följer med någon äventyrargrupp istället för att hjälpa till hemma på gården. Att vara äventyrare är inte ett enkelt liv och många dör eller hamnar som dräng på något värdshus långt borta. Dock är det ett fåtal som lyckas och dessa kvinnor och män kan återvända till sina föräldrar med rikedomar som säkrar både deras eget liv och föräldrarnas pension.

Religion

Himlakejsarens kyrka är mycket stark i Tabarien och är dessutom statsreligion. De allra flesta tabarer följer läran och religionen är ett viktigt inslag i livet. Men det finns människor som också tror på gamla religioner som har levt kvar eller som tror på naturreligioner. Att tillbe skogsväsen och tro på skogens ande är till exempel vanligt bland skogshuggare, jägare och andra som jobbar i skogen. De brukar dock försöka hålla sin tro hemlig för kyrkan, av rädsla för dess makt. Bland allt vanligt folk finns det oerhört mycket skrock, folktro och vidskepelse.

Tabariens nationalhelgon heter Mirna Eldshjärta och hennes symbol är ett brinnande hjärta på ett vitt fält.

Utseende

Tabarer kan se väldigt olika ut men de allra flesta är människor. Halvblod av olika slag är mycket ovanliga. Tabarer klär sig gärna oftast i de material som produceras i landet, vilket är linne och ylle. Vissa adelsmän och rikare köpmän har ibland råd att importera andra material som siden från Khwarezm eller till och med alkemiskt framställda tyger från Viratsia. Vanligt folk klär sig lite som de vill medan det finns tydligare modesvängningar inom adeln. Populärt bland befolkningen är tunikor med byxor eller hellång linnekjortel med ett hellångt överplagg av linne eller ylle. Mantlar, struthättor och dylikt är populära ytterplagg. De flesta bär kläder i lager-på-lager och hellångt i både ärmar och ben, eftersom klimatet är relativt kallt i landet. Det anses inte fint att visa vader eller bara armar när man inte arbetar.

Politik

Den första regeln i Tabariens politik är att drottningen styr med järnhand. Men vem som ska få ingå i hennes stab av rådgivare är alltid ett hett politiskt ämne. Bland vanligt folk märker man inte särskilt mycket av politiken på den högsta nivån, om inte någon som vill ha in mer skatt kommer upp som rådgivare. Bland vanligt folk märker man mycket tydligare av de maktkamper som försiggår inom kyrkan, där biskopar ofta byts ut. Biskopen i ett område kan styra ganska mycket över hur mycket av de kyrkliga skatterna som går tillbaka till folket. De biskoparna som är populärast bland befolkningen brukar därför sällan vara populära i kyrkans ledning. I varje by har man också ett byråd. Vilka som sitter i byrådet skiljer sig från by till by, men oftast är det en representant från varje yrke. Till exempel brukar råden ofta bestå av en bonde, en handelsman, en präst, en jägare.

Drottning Alba håller sig med en stor armé av högbördiga riddare. Om det skulle bli krig kan dock en person från varje familj och två från de stora familjerna bli inkallade för att strida för landet. Den sedvänjan är sällan populär, men gör att Tabarien kan frammana stora arméer, om än kanske inte alltid så stridsdugliga sådana.

Geografi

Tabarien är ett bergigt och frodigt land, tack vare riklig nederbörd och stabila årstider. Största delen av landet ligger i kuperad terräng, med djupa skogar som kantar fälten omkring byarna och städerna. Infrastrukturen är väl utbyggd omkring de större städerna och borgarna men blir allt sämre ju längre ut på landet man kommer. Det finns en stor landsbygdsbefolkning som producerar det mesta av maten i landet och de mörka skogarna håller mycket vilt. Det är dock få som vågar bege sig ut i det vilda, där märkliga skogsvarelser och monster håller till.

Typiska namn på rollpersoner från Tabarien

Amaria, Ardagor, Beldur, Berin, Castrian, Elaria, Haldor, Justus, Katrisa, Kilian, Kyria, Leona, Lodmyr, Merinea, Mirna, Niri, Otilia, Sior, Taurian, Tuli

Tabariens vita jättevargar