I de avlägsna östra delarna av världen ligger Lomëdor, ett rike som få någonsin har skådat med egna ögon. Detta rike är hem åt alver som kallar sig för anarvardârir, eller ”Nattens Barn”, och som av vanligt folk kallas mörkeralver. Dessa mörkeralver lär hålla människor som slavar, och värderar inte mänskligt liv högre än boskap. Det sägs att ingen människa någonsin beskådat Lomëdors uråldriga citadell och återvänt med livet i behåll. Alverna i den kända världen har däremot haft viss kontakt med dessa mörkeralver, och de flesta har bemötts med respekt, om än kylig sådan. Det är sällan som Lomëdors alver färdas utanför dess gränser. Mycket litet är känt om deras kultur och levnadssätt då endast legender och spridda rykten når den övriga världen.