Republiken Burgheim är känd för sina legoknektar och sina medborgares okuvliga frihetssträvan. Det finns ingen tradition av nedärvda fördelar i republiken. Istället är den uppbyggd som en meritokrati: De som visar sig vara mest kunniga och drivna avancerar i samhällshierarkin. De är också ett världsvant folk och överallt kan man hitta grupper av burgheimare i sina färgglada, distinkta kläder.

Aktuellt

Knappast något land har blomstrat lika mycket som Burgheim i de instabila tiderna. Exporten av mat och krigsmaterial västerut och norrut går på högvarv och de som inte kan få anställning av ett kompani kan enkelt hyra ut sina tjänster till någon av de många resande som passerar området.

Altbrücke har lanserat en expedition mot Fjallbreidd för att ta över några av de sydliga gruvkolonierna och i Karlitzer Heide har en skärmytsling med Kazygien blossat upp till en konflikt.

Sedvänjor och kultur

I resten av världen är Burgheim mest beryktade för sina hyrsvärd. Majoriteten av befolkningen har under en del av sitt liv antingen hyrt ut sitt svärd mot betalning eller tagit civil anställning i något av kompanierna. De är definitivt ett resande folk som syns i världens alla hörn – I vissa städer i andra länder består till och med hela stadsvakten av inhyrda burgheimare. En av fördelarna med detta anses vara att burgheimare inte har samma band till staden som lokala krigare. Det sägs att det vid varje givet tillfälle finns minst lika många burgheimare utanför landets gränser som innanför dem. I större städer finns det mindre stadsdelar kallade “Lilla Burgheim” där emigrerade medborgare samlas.

Efter en tid som hyrsvärd är det många som tar upp andra yrken. Burgheims handelskaravaner ses inte sällan så långt bort som de Malekitiska vidderna. I landet finns även en magikerakademi som specialiserar sig på trolldom som kan användas vid krigsföring. Varje respekterat kompani har åtminstone en anställd husmagiker.

En viktig del av kulturen är tiondet som alla burgheimare betalar, vare sig de befinner sig i hemlandet eller inte. Tiondet går till att betala ut pension för dem som skadats så illa i strid att de inte längre kan tjäna sitt uppehälle eller på annat sätt försatts ur arbetsfört tillstånd. Att betala tiondet är en hederssak.

Religion

Även om många burgheimare tillsvär sig olika religioner så är det relativt sällan som religion spelar någon större roll i folks liv; burgheimare är ett relativt sekulärt folk. Självklart finns det undantag från detta. I många kompanier vördas till exempel grundaren av kompaniet med små altare, även om det är få som skulle likställa dessa med gudomar. Vidskepelse är dessutom väldigt vanlig och många går runt med ett antal olika amuletter och talismaner som ska skydda mot det ena eller det andra. Du vill inte vara utan din harfot om någon skulle ge dig onda ögat

Utseende

Burgheimare kan ofta kännas igen på sina extravaganta och färgglada kläder som ofta innehåller så kallade slitsar och puffar. Det finns även en stolthet i förmögenhet, då detta är ett bevis på kompetens. Därför är det vanligt med dyra smycken och tyger. Även om människor dominerar kulturen så finns det gott om andra raser representerade bland medborgarna. Dvärgar är vanligt förekommande liksom en del halvblod.

Politik

Det finns ett flertal burgheimska kompanier som är engagerade i olika konflikter över kontinenten. Ledarna för de största kompanierna bildar tillsammans det råd som bestämmer över republikens framtid. Viktiga beslut fattas allt som oftast på vintern då vädret ofta gör konflikter svåra att utkämpa. De olika kompanierna handlar främst i sina egna syften men skulle landet hotas är det ingen som tvekar inför vilken sida de ställer sig på. Detta har dock bara hänt vid ett fåtal tillfällen. Då skapas vad som brukar kallas “Det stora kompaniet” – en armé som få styrkor kan mäta sig med.

Geografi

Burgheim är ett land med mycket berg, skogsbeklädda kullar och bördiga dalar. Landsbygdsbefolkningen är stor och producerar det mesta av landets livsmedel, samt en betydande mängd för export. Byarna har en stark autonom ställning och delas inte in under städerna, även om olika städer tenderar att ha särskilda avtal med de byarna som ligger närmast.

Städer

Burgheim har många städer, men följande fem är de största.

Altbrücke ligger i västra Burgheim, nära gränsen mot Galanien och Fjallbreid. Staden ligger i en bördig floddal och omges av böljande sädesfält. Altbrücke är känt för sina bryggerier och sockerbagerier, men också för sitt höga observatorium. Staden har en av världens mest kända astrologiska och astronomiska akademier och stjärntydarskrået har en framträdande position i stadsrådet. Stadens invånare är dock inte bara ölpimplande och kakätande himlabligare, utan det finns också en stark militär tradition tack vare de vanligt förekommande galanska räderna. Altbrückes vapen är en svart bro på gul bakgrund.

Freistadt ligger vid den väldiga floden Adanas mynning och är en handelsort av rang. Här möts de varor som transporterats via floden från Galanien, Tabarien, Fjallbreid och resten av Burgheim med sydländska handelsskepp. Staden är känd för sin väldiga hamn, där det också finns särskilda kvarter för de flesta kända nationaliteter och raser. Legoknektar från Freistadt är särskilt uppskattade för sin förmåga att slåss lika väl ombord ett gungande fartyg som på fasta marken. Freistadtare anser sig ofta ha sett det mesta här i världen, och lägger sig gärna till med sydländska vanor i stil med en förkärlek för starka kryddor. Många i Freistadt bekänner sig till Underkastelsens religion, som har förts till staden från Khwarezm. Freistadts vapen är en gyllene örn på blå bakgrund.

Karlitz ligger i östra Burgheim, nära gränsen mot Kazygien. Området kring staden är känt som Karlitzer Heide och är ett dimmigt och dystert landskap bestående av sumpmarker, ljunghedar och flacka kullar. Dock finns här stora fyndigheter av stenkol och järn, vilka driver de berömda ässjorna i Karlitz. Vapen från Karlitz är alltid efterfrågade, och karlitziska knektar är kända för sina tunga rustningar. Många av kompanierna i Karlitz har grundats av landsflyktiga kazygiska ädlingar, så många har ett mer kazygiskt eller rosiskt stuk på klädseln här. Karltiz vapen är tre korsade svarta svärd på en silverne bakgrund.

Rosenburg ligger i Burgheims hjärta, bland höga kullar och praktfulla ekskogar. Rosenburg ses ofta som den vackraste och mest kultiverade orten i Burgheim och dess högt uppsatta skråmedlemmar tar gärna efter den tabariska adeln i sitt beteende. Konstnärer, musiker och skådespelare är populära i staden, som har en mängd gallerier och teatrar. Samtidigt finns det mer obehagliga sidor av staden. En kult tillägnad Meruel, den Karmosinröde Avguden, finns djupt ingrodd i stadens societet, och sägs kidnappa folk till sina perversa ritualer. Rosenburgs vapen är en röd ros på gyllene bakgrund.

Taubenheim ligger väster om Freistadt och var för en generation sedan känd som ett syndens näste; en spelhålornas och bordellernas stad. Allt detta har dock ändrats sedan den stränge och karismatiske predikanten Florian Brand spridit De Renas lära i staden. Nu råder strikta religiösa lagar, med förbud mot nästan alla former av förlustelser och offentliga bokbål på förbjudna skrifter. De som ogillar detta har för det mesta försökt flytta till andra städer för att undgå förföljelser. Taubenheims vapen är en vit duva på röd bakgrund.

Typiska namn på rollpersoner från Burgheim

Adalbert, Aellin, Alberada, Conrat, Eberhard, Els, Gerhild, Gerlach, Guntram, Hartmann, Helfric, Irmengard, Kunegunda, Lugarda, Metilla, Odo, Ortwin, Reinheid, Verena, Wigand