”Där himlen möter tundran
där månen färgas röd
där vinden aldrig mojnar
möts levande och död”

-Utdrag ur Korpens Klans andeskrift, ”Hymn till Rossia”

Öster om Tabarien och Kazygien breder Rossias till synes oändliga vidder ut sig. Klanernas rike, som det även kallas, består av ett vidsträckt slättlandskap som sällsynt bryts av partier av låga kullar eller väldiga floder. Markerna som består av frusen tundra i norr och gröna stäpper i söder erbjuder sparsam gröda överlag, vilket gör att det endast finns ett fåtal fasta bosättningar.

Aktuellt

Några ärade medlemmar av Falkens klan plundrade några gubbar som inte kunde försvara sig i närheten av Rossias gräns mot Tabarien. Detta hade varit små nyheter om inte både Tabarien och Hierakos förklarat krig mot Rossia på grund av det och nu är i färd med att invadera moderslandet. Våra gamla vänner Kazygien har i alla fall ställt sig på vår sida, men nu är det upp till var rossier att beväpna sig. Det talas till och med att enas till en här, men just nu duger det att ta all mat med sig och dra sig bakåt från gränsen – låt dem svälta på stäppen!

Rykten

Klanfolket är överlag ganska tillmötesgående mot främlingar. Trots deras udda sedvänjor är de ofta gladlynta, inbjudande och underhållande att umgås med. Det florerar dock rykten om att denna fasad sällan är att lita på, och att folken från Rossia har en förkärlek för att uppehålla den gemytliga fasaden samtidigt som de även ägnar sig åt stöld, rån, slavhandel och gladiatorspel

Historik

I de äldsta historiska arkiven och i de allra mest långlivade legenderna, omnämns Rossia sällan. Och när det väl händer så skrivs det om ett ogästvänligt och öde rike varifrån folk återvänder med berättelser om olycksbådande stäpper och spöklika viskningar i vinden. Historiskt har dock Rossia alltid stått i skuggan av sina grannländer.

Numer är Rossia allmänt känt som Klanernas rike, då det befolkas av stammar av nomader. Rossias karga klimat kräver att boskapshjordarna ofta flyttas till nya betesmarker för att hållas vid god hälsa. Av samma anledningar måste jägarna flytta sig till nya jaktmarker, och handelsmännen för att finna nya kunder.

Sedvänjor och kultur

De väldiga slättmarkerna har med tiden blivit uppdelade mellan klanerna, som lever i en slags kaotisk symbios med varandra. En del skärmytslingar utkämpas ibland vid gränsområdena, på grund av konkurrens eller krigsförklaringar, men på samma plats kan två rivaliserande klaner istället möta upp året efter för att idka handel och hålla gille tillsammans. Enligt historiker har Rossia aldrig haft något inbördeskrig. Däremot har Klanerna på oerhört kort tid slutit upp med varandra för att driva tillbaka inkräktare från andra länder, något som de mer krigiska grannländerna har fått lära den hårda vägen.

Rossias huvudstad och överlägset största bosättning, Rosengrad, ligger mitt i riket. Det är en stad mestadels bestående av stenhus som ligger på en höjd invid en av Rossias största floder. Rosengrad är Rossias hjärta, och enligt många utlänningar den enda platsen i landet som är värd ett besök. Rosengrad ligger inom Korpens Klans domän och i staden bor klanens hövding, Ivan den Förträfflige.

Klanfolkets inbördes kultur och leverne kan variera beroende på klan. Som exempel är Rävens Klan krigshetsare som mestadels försörjer sig som hyrsvärd och genom räder, medan Hjortens Klan är fredliga, utpräglade handelsmän som kommer väl överens med andra folkslag.

I Rossia medför ättelinje status. Är man av hövdingablod så ses det som naturligt att man bemöts med mer respekt än andra. Samma sak gäller sierskor och shamaner i släktleden. Deras kontakt med andevärlden gör dem till synnerligen värdefulla för Rossias folk. Vanligast är att äldsta sonen följer i faderns fotspår, medan döttrar och yngre söner är fria att välja sin egen sysselsättning.

Klanfolket kan tyckas besitta en underlig form av heder. Emellan och inom de olika klanerna löses tvister ofta någorlunda rättvist, med en opartisk äldste som domare. Denna hederskodex tenderar dock endast att omsluta Rossias folk. En känd berättelse handlar om en galansk krigare, som istället för att anfalla de rossiska krigarna med sitt eget följe stegade fram ensam och begärde envig med klanfolkets ledare. Samma ögonblick han talade färdigt genomborrades den hedersamme krigaren av tre spjut, följt av rungande skrattsalvor.

Religion

Rossias folk har en shamanistisk tro, som till stor del grundar sig i en kontakt med andevärlden. Det sägs att anledningen till att klanfolket idkar denna religion är att världens väggar är tunna i Rossia och således ligger Andevärlden särskilt nära. Deras sierskor är kända för sin förmåga att tala med döda och spå framtiden och deras shamaner står i direkt kontakt med andevärldens krafter vilket gör dem till kompetenta magiker.

Kopplingen till andevärlden gör att förfäder är synnerligen viktiga för Rossias nomader och man bär ofta benbitar av sina döda släktingar. Djurens andar innehar även de en mycket central roll, då de olika klanerna alltid har sitt eget totemdjur. Enligt Rossias legender valde aldrig någon klan sitt totemdjur; totemdjuret valde sin klan.

Utseende

Klädedräkten är baserad mestadels på skinn, läder och päls. Tyg är svårt att komma över för de flesta, medan boskap och villebråd finns i överflöd. Ansiktsmålningar och tatueringar för att visa klantillhörighet och ättelinje är mer regel än undantag. Rustning, benbitar och andra rituella pryttlar bärs ofta som en del av dräkten. Denna klädedräkt har gett klanfolket populära öknamn som ”vildar” eller ”barbarer”.

Politik

Klanerna styrs inbördes av en hövding, som tillsammans med religiösa ledare fattar alla viktiga beslut.

Geografi

Rossia består av vidsträckta grässtäpper med låga kullar. Sikten är lång och himlen är stor i landet men den odlingsbara ytan är nästan obefintlig, vilket innebär att boskapsskötsel och handel är de viktigaste näringarna. Trots att Rossia ligger så långt söderut är vintrarna ofta kalla och hårda, eftersom havets inverkan är liten och klimatet från Ödevidderna drar ner över stäpperna.

Typiska namn på rollpersoner från Rossia

Akila, Aleksei, Bibin, Blanka, Bodislav, Dalida, Dejan, Edor, Elzbeta, Kraislav, Ksenija, Larisa, Ljubov, Misjko, Olena, Ratko, Spesjnev, Tatiana, Varka, Vladimir

.