Om du har en grupp till Projekt Lazarus lajv 2018 som söker folk så kan du maila oss på kontakt@projektlazarus.se så lägger vi upp din grupp med kontaktannons här.

Vita Tiger Klanen

Detta är en grupp som kom till efter att inbördeskriget brytit ut i Kazankuni. Ledaren för gruppen heter Arashi, tidigare rådgivare till klanfursten av Röda lotus klanen. När nyheten kom att hennes klan gått förlorad fanns det inte något att återvända till utan hon kvarstannade i Ulzvar. Den filosofin hon än gång följt och trott på började klinga falskt, ordning var inte längre tillämpbar utan en makt som kunde uppehålla den. Tillsammans med andra började hon utforma en ny ordning, en sann ordning som gick mer ut på att alla ingick i en kosmisk balans, alla parter behövdes för att ordning skulle upprätthållas. Ledare skulle lyssna på folket vilka visste själva vilken plats de hade i världen.
Gruppen växte men när Balansmunkarna kom var den sanna ordningen inte särdeles omtyckt och gruppen förföljdes, många blev dödade. Arshi insåg att de var tvungna att gå under jorden, till dess att Ulzuvar blev åter igen mottaglig för den sanna ordningens anhängare…….