Här är magierna som kommer att användas. Om inget annat anges kostar de en mana att kasta.

Om inget annat anges så varar magierna i 24 timmar eller tills personens nästa viloperiod på 7 timmar eller mer, vilket som är kortast.
Dessa ändras ständigt så håll dig uppdaterad strax innan lajvet.

En del arrangörer kommer att ha möjligheten att kasta Hela obegränsat för att kunna få stridssystemet att fungera som planerat.

Se under reglerna för övrig information om magier.
Ritualer kostar alltid 3 mana.

Magiska föremål kan innehålla magier som inte finns med på listan, lika så kan arrangörsstyrda monster ha magier som inte finns med på listan.

Om du planerar att spela en roll som kan magi så kommer du att få välja dessa i anmälningssystemet. Nedan är en lista på de nivåer dessa är uppdelade i. En magiker får välja:
En magi på Nivå 1,
tre på Nivå 2,
två på Nivå 3 och
en på Nivå 4.
I magierna ingår även lägre nivåer av samma magi.

Personer under tretton får
En magi på Nivå 1,
två magier på Nivå 2,
men kan inte välja Chockvåg, Förlama, Marritt, Nattskräck, Skingra och Uppoffring.

Här finns tips på hur en sammansättning med magier kan passa ihop till ett visst karaktärskoncept om du vill ha inspiration.

Efter nivåerna följer beskrivningar av alla magier.

Nivå 1

Aura
Hetta
Kyla

Nivå 2

Avparalysera
Besudla
Chockvåg
Döda minnen
Frammana demon
Förlama
Genomskåda
Livsåterställning
Lugna
Magisökning
Mod
Marritt
Nattskräck
Sammelsurium
Skingra
Tvångshälsning
Uppoffring
Visa förbannelse

Nivå 3

Avväpna
Bunden
Exorcism
Förbannelse
Förstelna
Förvandling
Glömska
Livsuttömning
Lockelse
Magiskydd
Mental attack
Motgift
Skräck 1
Sköld
Smärta
Suggestion 1
Sömn

Nivå 4

Chockvåg 2
Dödshamn
Inception
Kontrollera person
Kontrollera demon
Sinnesstöld
Skräck 2
Suggestion 2
Veritas
Återuppväckelse
Hela

 

Beskrivningar av samtliga magier

Aura

”Jag ser plötsligt mycket mäktig och respektingivande ut”

(Påverkar alla som kan se och höra magikern till skillnad från annat som bara drabbar en person i taget. Varar så länge folk spelar på det men normalt sett mellan 5 minuter och ett dygn.)

 

Avparalysera

Upphäver magisk paralys.

”Du kan röra dig fritt”

 

Avväpna

”Ditt vapen blir glödhett och du tappar det”

 

Besudla
”Du känner dig oren”
(En cool effekt, inget annat. Kastas den på en helig plats kan den behöva städas eller rituellt renas innan den kan användas för ceremonier och ritualer igen.)

 

Blindhet

”Skuggor sänker sig för dina ögon och du ser inget i fem minuter. Om någon annan skadar dig bryts förtrollningen omedelbart.”

(Kan inte användas under strid.)

 

Bunden

”Dina armar och ben är låsta i tio minuter”

(Kan endast användas på en person som är nedgjord eller fasthållen.)

 

Chockvåg

”Du träffas nu av en chockvåg som kastar dig bakåt” (1mana)

alt.

Chockvåg 2

”Ni träffas av en chockvåg och kastas bakåt” (2 mana, kan användas mot upp till tio personer.)

 

Döda minnen

”Du måste besvara min fråga fast du är död”
Ställ en fråga till ett lik, odöd eller medvetslös person, som momentärt får förmågan att besvara den efter bästa förmåga.

 

Dödshamn

[Ritual]
”Jag träder över dödens gräns fram tills att solen gryr på nytt”
Binder användarens själ i ett föremål och gör honom eller henne till en lich (odöd magiker) temporärt. Så länge föremålet inte förstörs kan inte heller magikern dödas. Vid 0 kp är magikern oskadliggjord. Magiker återfår alltid 1 kp varannan timme. Ritualen varar fram tills nästa soluppgång. Passande smink krävs.

 

Exorcism

[Ritual]
(Ger möjligheten att fördriva en varelse som inte hör hemma på detta plan, vare sig den har besatt en annans kropp eller är i sin egen, tillbaka till platsen den kom från. Personer som skall exorceras måste vara på plats.)

 

Frammana demon

[Ritual]
(Kontakta arrangörer innan ni utför denna ritual)

 

Förbannelse

”Jag förbannar dig/din familj/din släkt/ditt folk att [lämplig förbannelse]”

(Har ingen omedelbar påverkan på lajvet men kan påverka kampanjspel. Kostar 10 mana men kan kastas till negativa KP. Varar obegränsat. Magiskydd skyddar ej.)

 

Förlama

”Du förlorar all rörlighet i vänster/höger arm/ben i en minuts tid. Effekten bryts av skada.”
Kan inte kastas i strid, man kan aldrig påverkas av mer än en Förlama åt gången.
Förstelna

”Du är nu förstelnad i fem minuter men all form av skada bryter förstelningen”

(Kan inte kastas i strid)

 

Förvandling

[Ritual]

(Ändrar personens utseende. Kräver att lajvaren själv sminkar om sig och liknande.)

 

Genomskåda

”Du avslöjar ditt sanna väsen.”

(Används t ex för att se genom en Förvandling.)

 

Glömska

”Du glömmer nu allt som händer under följande (max tio minuters) period av ditt liv”

 

Hela

”Jag helar dig [antal] KP”

(Kostar 1 mana per KP. Kan också vara en ritual.)

 

Hetta

”Jag utstrålar stark hetta.”

 

Inception

Ex.: ”I framtiden kommer du alltid att se Ordning i en fördelaktig dager”

[Ritual]

(Implanterar en idé,  för alltid. Ritual. Tre mana.)

 

Kontrollera person

[Ritual]

(Ger en möjligheten att få en person att reagera en gång på ett kommando i stil med: ”När du hör kyrkklockor ljuda nästa gång så dödar du borgmästaren”. En person kan bara ha ett kommando inlagt i taget och har man redan ett så skrivs det över.)

 

Kontrollera demon

”Om du är demon, annan utomvärldslig eller atificiell varelse så lyder du följande kommando: [Kommando]”

(Ger ett kommando till en demon, utomvärldslig- eller artificiella varelse. 2 mana
Kan inte användas för att få demoners sanna namn. Används för att ge ett kommando i stil med ”spionera på den här personen i en timme och rapportera tillbaka till mig”)

 

Kyla

”Det blir plötsligt mycket kallt i rummet/här”

(Ingen direkt effekt utom att det kan vara coolt och drabbar alla som kan höra det)

 

Livsuttömning

”Jag förkortar nu ditt liv med [antal] år och ger dem till mig”

(Påverkar i kampanjen för karaktären. 1 mana/år man tar)

 

Livsåterställning

”Jag ger dig nu dina förlorade år åter” (mot Livsuttömning)

(Kostar 1 mana per år som återställs)

 

Lockelse

”Du vill nu följa mig och beundra mig i fem minuter. Om någon skadar dig så bryts förtrollningen.”

(Kan inte användas under strid)

 

Lugna

”Du blir lugn och sansad.”

 

Magiskydd

”Jag/du har nu ett magiskydd som skyddar mot den första magin som kastas på dig idag för att sedan försvinna.”

(Den påverkade personen är nu skyddad mot den första magin som kastas på denne, med undantag av Förbannelse och Ritualer. Det går inte att ha mer än ett magiskydd på sig samtidigt. Skyddar inte mot Magiätares förmågor.
Magiskydd skyddar endast mot magier som drabbar dig efter att magiskyddet har kastats, det går alltså inte att kasta skyddet mot en magi som redan har kastats på dig.
Magiskydd får inte kastas i strid.)

 

Magisökning

”Vilka magier har lagts på dig under det senaste dynet.”

 

Mental attack / Kinetisk stöt

”Du tar ett i skada”

(3 mana. De båda är egentligen samma magi, namnet bara visar att det kan vara men inte behöver vara en rent mental attack.)

 

Mod

”Du blir nu modig och påverkas inte av rädsla eller lockelser”

(Skyddar mot skräck, lockelse och gör karaktären allmänt modig)

 

Motgift

”Jag tar nu bort alla gifter i din kropp”

(1 mana för icke-dödliga gifter och 3 mana för dödliga)

 

Marritt
(Mar-ritt)

”Nästa gång du sover kommer du drabbas av fruktansvärda mardrömmar som du spelar på under dagen därpå. Ingen av er har ett minne av att jag var här eller vem jag är.”

 

Nattskräck

”Du känner dig iakttagen av mörkret och känner rädsla för det i tio minuter.”

 

Sammelsurium

”Du förstår och kan inte använda dig av tal eller skrift under tio minuter.”

 

 

Sinnesstöld

”Du berättar nu ett viktigt minne för mig som du sedan glömmer. Därefter stjäl jag en mana av dig och ger den till mig”

Kostar ingen mana att använda. Har målet ingen mana får du ingen mana. Kan bara användas tre gånger per dag, och får inte användas på samma person fler än en gång per dag.

Skingra

”Magier som lagts på dig försvinner nu till en nivå av [antal]”

eller

”Följande magier påverkar dig inte längre [lista magier]”

(Kostar en mana per nivå av andra magier som skall tas bort)

 

Skräck 1

”Du bli nu panikslagen av skräck för mig” (1 mana)

alt.

Skräck 2

”Ni blir alla panikslagna av skräck för mig”

(3 mana i kostnad, kan användas mot upp till tio personer)

 

Sköld

”En magisk sköld omger mig”

eller

”En magisk sköld som absorberar en träff omger dig”

(Ger 1 KP, inte kumulativ, kan endast ligga på en person en gång per timme)

 

Smärta

”Hela din kropp förvrids i oerhörda smärtor i några sekunder”

 

Suggestion 1

”Du tror nu på det jag säger”

(Kan ej användas is strid)

alt.

Suggestion 2

”Ni tror nu på det jag säger”

(3 mana, upp till tio personer. Kan ej användas i strid)

 

Sömn

”Du somnar nu och sover i fem minuter men all form av skada väcker dig”

(Kan inte användas under strid)

 

Tvångshälsning

Avslöjar inte Sanna Namn, bara tilltalsnamn.

”Säg ditt namn”

 

Uppoffring

”Du blir nu helad [antal] KP”

Skadar den som använder den lika många KP som den helar.

 

Visa förbannelse

”Vilka förbannelser vilar över dig”

 

Veritas

”Du kommer inom de närmaste fem minuterna inte kunna ljuga”
(Kostar 1 mana)

 

Återuppväckelse

[Ritual]

(Återuppväcker en död varelse att tjäna magikerna under upp till ett dygn som odöd(besäms under ritualen). Kräver lika mycket mana av de närvarande som dess Mana + KP i livet. Om detta inte uppnås blir magikerna istället varelsens slavar under varaktigheten. Efter att tiden löpt ut dör varelsen igen.
Kräver medgivande från den spelare som skall återuppväckas. )

 

Äta magi

”Alla förlorar nu all sin mana under stora smärtor”
Magiskydd skyddar ej

 

Äta magiker

”Alla som har förmågan att kasta magi förlorar ett KP”
(Kan endast kastas en gång var fjärde timme.)