Här är magierna som kommer att användas. Om inget annat anges kostar de en mana att kasta.

Viss magi kräver ytterligare ett föremål för att kastas, detta ersätter inte magikerns krav på kraftsymbol utan är en komponent för magin.
Hur magikern väljer att använda komponenten är upp till denne men den måste vara tillhands och synlig.
Komponenten konsumeras inte för magin om inget annat anges.

Om inget annat anges så varar magierna i 24 timmar eller tills personens nästa viloperiod på 7 timmar eller mer, vilket som är kortast.

Dessa ändras ständigt så håll dig uppdaterad strax innan lajvet.

En del arrangörer kommer att ha möjligheten att kasta Hela obegränsat för att kunna få stridssystemet att fungera som planerat.

Se under reglerna för övrig information om magier.

Ritualer kostar alltid 3 mana.

Magiska föremål kan innehålla magier som inte finns med på listan, likaså kan arrangörsstyrda monster ha magier som inte finns med på listan.

Efter event inlajv under Projekt Lazarus 2018: Bortom Skymningsvärldens Portar så delades magin in i två teman eller fält; Naturlig Magi(ordning) och Tvingad Magi(Kaos).
Den Naturliga Magin(Ordning) kommer från den underliggande magin i världen dvs en effekt som skulle kunna hända av sig själv men får hjälp av magin.
Den Tvingade Magin(Kaos) använder den naturliga magin men påskyndar effekten eller tvingar den att göra något onaturligt.

En roll kan välja fritt mellan magierna och behöver inte begränsa sig, man kan vara kaos eller ordningsdyrkare men fortfarande använda sig av båda teman.

Om du planerar att spela en roll som kan magi så kommer du att få välja dessa i anmälningssystemet. Nedan är en lista på de nivåer dessa är uppdelade i. En magiker får välja:

En magi på Nivå 1,

tre på Nivå 2,

två på Nivå 3 och

en på Nivå 4.

I magierna ingår även lägre nivåer av samma magi.

Personer under tretton får

En magi på Nivå 1,

två magier på Nivå 2,

men kan inte välja Chockvåg, Förlama, Marritt, Nattskräck, Skingra och Uppoffring.

Här finns tips på hur en sammansättning med magier kan passa ihop till ett visst karaktärskoncept om du vill ha inspiration.

Efter nivåerna följer beskrivningar av alla magier

Nivå 1

Aura

Hetta

Kyla

Nivå 2

Besudla

Chockvåg

Döda minnen

Galenskap

Genomskåda

Livsåterställning

Magisökning

Mod

Marritt

Nattskräck

Skingra

Tvångshälsning

Uppoffring

Visa förbannelse

Vän

Nivå 3

Avväpna

Dränera Person

Exorcism

Förbannelse

Förstelna

Förvandling

Glömska

Livsuttömning

Lockelse

Mental attack

Skräck 1

Smärta

Suggestion 1

Sömn

Vitalisera

Nivå 4

Chockvåg 2

Dränera Demon

Dödshamn

Inception

Kontrollera person

Kontrollera demon

Sinnesstöld

Skräck 2

Suggestion 2

Veritas

Återuppväckelse

Hela

 

Beskrivningar av samtliga magier

Aura (Naturlig Magi – Ordning)
“Jag ser plötsligt mycket mäktig och respektingivande ut”

(Påverkar alla som kan se och höra magikern till skillnad från annat som bara drabbar en person i taget. Varar så länge folk spelar på det men normalt sett mellan 5 minuter och ett dygn.)

Avväpna (Tvingad Magi – Kaos)
“Ditt vapen blir glödhett och du tappar det”

(Kräver kolbit eller något bränt som komponent)

Besudla (Tvingad Magi – Kaos
“Jag besudlar platsen och berövar den av sin kraft”

(Kastas den på en helig plats kan den behöva städas eller rituellt renas innan den kan användas för ceremonier och ritualer igen.)

Chockvåg (Tvingad Magi – Kaos)
“Du träffas nu av en chockvåg som kastar dig bakåt” (1 mana, kräver en fjäder som komponent)

alt.

Chockvåg 2 (Tvingad Magi – Kaos)
“Ni träffas av en chockvåg och kastas bakåt” (2 mana, kan användas mot upp till tio personer, kräver en fjäder som komponent)

Dränera Demon (Tvingad Magi – Kaos)
“Om du är ängel eller demon så tar jag kraft från ditt väsen och ger mig det till mig, du förlorar två kp och jag får två mana”

Kan endast användas mot en ängel eller demon.
Kostar ingen mana att använda. Har målet ingen kp får du ingen mana. Kan bara användas två gånger per dag, och får inte användas på samma person fler än en gång per dag.

Dränera Person (Tvingad Magi – Kaos)
“Jag tar ett kp från dig och ger det till mig”

Kostar 2 mana, kan inte användas i strid

Döda minnen (Tvingad Magi – Kaos)
“Du måste besvara min fråga fast du är död”

Ställ en fråga till ett lik, odöd eller medvetslös person, som momentärt får förmågan att besvara den efter bästa förmåga. Kräver 1 pint blod, dvs blod värt 1 kp, som komponent. Detta konsumeras av magin.

Dödshamn (Tvingad Magi – Kaos)
[Ritual]
“Jag träder över dödens gräns fram tills att solen gryr på nytt”

Binder användarens själ i ett föremål och gör honom eller henne till en lich (odöd magiker) temporärt. Så länge föremålet inte förstörs kan inte heller magikern dödas. Vid 0 kp är magikern oskadliggjord. Magiker återfår alltid 1 kp varannan timme. Ritualen varar fram tills nästa soluppgång. Passande smink krävs.

Exorcism (Tvingad Magi – Kaos)
[Ritual]

(Ger möjligheten att fördriva en varelse som inte hör hemma på detta plan, vare sig den har besatt en annans kropp eller är i sin egen, tillbaka till platsen den kom från. Personer som skall exorceras måste vara på plats.)

Förbannelse (Tvingad Magi – Kaos)
“Jag förbannar dig/din familj/din släkt/ditt folk att [lämplig förbannelse]”

(Har ingen omedelbar påverkan på lajvet men kan påverka kampanjspel. Kostar 10 mana men kan kastas till negativa KP. Varar obegränsat. Kräver en figur eller docka av något slag som komponent. Kan vara en täljd trägubbe eller en halmdocka tex.)

Förlama (Naturlig Magi – Ordning)
“Du förlorar all rörlighet i vänster/höger arm/ben i en minuts tid. Effekten bryts av skada.”

Kan inte kastas i strid, man kan aldrig påverkas av mer än en Förlama åt gången.

Förstelna (Naturlig Magi – Ordning)
“Du är nu förstelnad i fem minuter men all form av skada bryter förstelningen”

(Kan inte kastas i strid)

Förvandling (Naturlig Magi – Ordning)
[Ritual]

(Ändrar personens utseende. Kräver att lajvaren själv sminkar om sig och liknande.)

Galenskap (Tvingad Magi – Kaos)
“Du beter dig ologiskt i fem minuter”

(Kan inte kastas i strid. Personen väljer fritt hur den agerar, om det är hysteriskt skratt, en okontrollerbar vilja att dansa, räkna grässtrån eller blir rädd för paprika tex.)

Genomskåda (Naturlig Magi – Ordning)
“Du avslöjar ditt sanna väsen.”

(Används t ex för att se genom en Förvandling.)

Glömska (Naturlig Magi – Ordning)
“Du glömmer nu allt som händer under följande (max tio minuters) period av ditt liv”

(Kräver en träsked som komponent)

Hela (Tvingad Magi – Kaos)
“Jag helar dig [antal] KP”

(Kostar 1 mana per KP +1. Dvs att hela någon 1kp kostar 2 mana, 2kp kostar 3 mana osv. Kan också vara en ritual.)

Hetta (Naturlig Magi – Ordning)
“Jag utstrålar stark hetta.”

Inception (Tvingad Magi – Kaos)
Ex.: “I framtiden kommer du alltid att se Ordning i en fördelaktig dager”

[Ritual]

(Implanterar en idé,  för alltid. Ritual. Tre mana.)

Kontrollera person (Tvingad Magi – Kaos)
[Ritual]

(Ger en möjligheten att få en person att reagera en gång på ett kommando i stil med: “När du hör kyrkklockor ljuda nästa gång så dödar du borgmästaren”. En person kan bara ha ett kommando inlagt i taget och har man redan ett så skrivs det över.)

Kontrollera demon (Tvingad Magi – Kaos)
“Om du är demon, annan utomvärldslig eller artificiell varelse så lyder du följande kommando: [Kommando]”

(Ger ett kommando till en demon, utomvärldslig- eller artificiella varelse. 2 mana.

Kräver 2 pints av dagsfärskt blod, dvs 2 kp värt, som komponent. Detta konsumeras av magin.

Kan inte användas för att få demoners sanna namn. Används för att ge ett kommando i stil med “spionera på den här personen i en timme och rapportera tillbaka till mig”)

Kyla (Naturlig Magi – Ordning)
“Det blir plötsligt mycket kallt i rummet/här”

(Ingen direkt effekt utom att det kan vara coolt och drabbar alla som kan höra det)

Livsuttömning (Tvingad Magi – Kaos)
“Jag förkortar nu ditt liv med [antal] år och ger dem till mig”

(Påverkar i kampanjen för karaktären. 1 mana/år man tar)

Livsåterställning (Naturlig Magi – Ordning)
“Jag ger dig av mina år nu dina förlorade år åter” (mot Livsuttömning)

(Kostar 1 mana per år som återställs)

Lockelse (Tvingad Magi – Kaos)
“Du vill nu följa mig och beundra mig i fem minuter. Om någon skadar dig så bryts förtrollningen.”

(Kan inte användas under strid, kräver en bjällra eller klocka som komponent.)

Magisökning (Naturlig Magi – Ordning)

“Vilka magier har lagts på dig under det senaste dygnet.”

Mental attack / Kinetisk stöt (Tvingad Magi – Kaos)
“Du tar ett i skada”

(3 mana. De båda är egentligen samma magi, namnet bara visar att det kan vara men inte behöver vara en rent mental attack.)

Mod (Naturlig Magi – Ordning)
“Du blir nu modig och påverkas inte av rädsla eller lockelser”

(Skyddar mot skräck, lockelse och gör karaktären allmänt modig)

Motgift (Naturlig Magi – Ordning)
“Jag tar nu bort alla gifter i din kropp”

(1 mana för icke-dödliga gifter och 3 mana för dödliga)

Marritt(Mar-ritt) (Tvingad Magi – Kaos)
“Nästa gång du sover kommer du drabbas av fruktansvärda mardrömmar som du spelar på under dagen därpå. Ingen av er har ett minne av att jag var här eller vem jag är.”

Nattskräck (Naturlig Magi – Ordning)
“Du känner dig iakttagen av mörkret och känner rädsla för det i tio minuter.”

Sammelsurium (Tvingad Magi – Kaos)
“Du förstår och kan inte använda dig av tal eller skrift under tio minuter.”

Sinnesstöld (Tvingad Magi – Kaos)
“Du berättar nu ett viktigt minne för mig som du sedan glömmer. Därefter stjäl jag en mana av dig och ger den till mig”

Kostar ingen mana att använda. Har målet ingen mana får du ingen mana. Kan bara användas tre gånger per dag, och får inte användas på samma person fler än en gång per dag

Skingra (Naturlig Magi – Ordning)
“Magier som lagts på dig försvinner nu till en nivå av [antal]”

eller

“Följande magier påverkar dig inte längre [lista magier]”

(Kostar en mana per nivå av andra magier som skall tas bort)

Skräck 1 (Naturlig Magi – Ordning)
“Du bli nu panikslagen av skräck för mig” (1 mana)

alt.

Skräck 2 (Naturlig Magi – Ordning)
“Ni blir alla panikslagna av skräck för mig”

(3 mana i kostnad, kan användas mot upp till tio personer)

Smärta (Naturlig Magi – Ordning)
“Hela din kropp förvrids i oerhörda smärtor i några sekunder”

Suggestion 1 (Naturlig Magi – Ordning)
“Du tror nu på det jag säger”

(Kan ej användas is strid)

alt.

Suggestion 2 (Naturlig Magi – Ordning)
“Ni tror nu på det jag säger”

(3 mana, upp till tio personer. Kan ej användas i strid)

Sömn (Naturlig Magi – Ordning)
“Du somnar nu och sover i fem minuter men all form av skada väcker dig”

(Kan inte användas under strid)

Tvångshälsning (Tvingad Magi – Kaos)
Avslöjar inte Sanna Namn, bara tilltalsnamn.

“Säg ditt namn”

Uppoffring (Tvingad Magi – Kaos)
“Du blir nu helad [antal] KP”

Skadar den som använder den lika många KP som den helar.

Veritas (Tvingad Magi – Kaos)
“Du kommer inom de närmaste fem minuterna inte kunna ljuga”

(Kräver ett rullat papper som komponent.)

Vitalisera (Naturlig Magi – Ordning)
“Dina sår stänger sig, du får tillbaka [antal] kp över [hälften antal] timmar”

Kostar 1 mana per kp som personen får tillbaka. Spenderar du 1 mana får personen tillbaka 1 kp efter en halvtimme, och för två mana får den tillbaka 2 över loppet av en timme.

Visa förbannelse (Naturlig Magi – Ordning)
“Vilka förbannelser vilar över dig”

(Kräver en reflekterande yta, en liten spegel eller en polerad metallbit tex)

Vän (Naturlig Magi – Ordning)
“Du ser mig som en vän i 5 minuter”
Kan inte kastas i strid. Personen är medveten om att magin kastats på dom efteråt.

Återuppväckelse (Tvingad Magi – Kaos)
[Ritual]

(Återuppväcker en död varelse att tjäna magikerna under upp till ett dygn som odöd(bestäms under ritualen). Kräver lika mycket mana av de närvarande som dess Mana + KP i livet. Om detta inte uppnås blir magikerna istället varelsens slavar under varaktigheten. Efter att tiden löpt ut dör varelsen igen.

Kräver medgivande från den spelare som skall återuppväckas. )

Äta magi (Tvingad Magi – Kaos)
“Alla förlorar nu all sin mana under stora smärtor”

Äta magiker (Tvingad Magi – Kaos)
“Alla som har förmågan att kasta magi förlorar ett KP”

(Kan endast kastas en gång var fjärde timme.)