Zanga är en stor ö nära kusten i Ormhavet. Till största del består ön av träsk. När människorna kom till ön för tusen års sedan lärde de ödlefolket som bodde där att bruka markens grödor och de började bryta marken för att skapa stora odlingar. Runt om på ön finns fortfarande djupa träskskogar fyllda av ondska och det är enbart äventyrare som söker ära och lycka som söker sig in i dessa regioner. Landet styrs av en kejsare som omger sig med rådsmän från de olika adelshusen.

Kärlek har spirat under de långa loppet mellan de två raserna och de har nu gått ihop till en enda ras. Det finns inte längre någon i riket som är fullt ut människa eller ödla: En del ser ut som människor, andra som ödlor medan många ser ut som hybrider.

De flesta av landets byggnader består av sten eller lera och är byggda i Nochtlacisk stil. De är vackert utsmyckade och på kvällarna brinner facklor längs tempelväggarna. Det är i dessa vackra och storlsagna byggnder som människorna flyttade in tillsammans med ödlorna och bildade ett folkslag som i folkmun går vid namnet zangarer.